Blindfriendly  20. 10. 2019 | Meniny má Vendelín Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013 (INTERREG IVA)

Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika, ako ďalšia generácia financovania zo štrukturálnych fondov v novom programovom období 2007-2013, vstúpil do platnosti 20. decembra 2007, kedy ho Európska komisia schválila rozhodnutím č. C/2007/6488. Program nahrádza predchádzajúci Program susedstva Maďarská republika – Slovenská republika – Ukrajina 2004-2006 realizovaný v rámci Iniciatívy Spoločenstva INTERREG.

 

 

HU-SK 2007-2013Hlavným cieľom projektu EKO PLAIN NET (Vybudovanie a harmonizácia nástrojov ochrany prírody v prihraničnom území) je analýza ekologických dopadov dnešných poľnohospodárskych technológií v pohraničnej oblasti a navrhnutie optimálnych odporúčaní s ohľadom na tamojšiu flóru, faunu a obyvateľstvo v oblasti poľnohospodárstva. V rámci toho bude zamerané na trávne plochy, trstiny a vodné plochy ako na hniezdiská a odpočiská spoločensky významných vtáčích druhov (drop veľký, vodné a pobrežné vtáctvo), ďalej na potreby a nároky bezstavovcov a flóry.
Primárnou cieľovou skupinou projektu sú poľnohospodári z oblastí Szigetköz-Žitný Ostrov, Mosoni Sík, Bratislavská rovina, ktorí sa popri správnom využívaní prírodných zdrojov môžu zaslúžiť aj o uchovanie životného prostredia a prírodných hodnôt. Ich počet sa dá vyjadriť v tisícoch. S výsledkami projektu sa bude potrebné podeliť na gazdovských fórach v mieste bydliska a poskytnúť im rady súvisiace s hospodárením. Na webstránke projektu budú tieto informácie dostupné tiež.

Sekundárna cieľová skupina sú odborné kruhy (vedci, ochranári, lesníci, poľovníci atď.). Pre nich (niekoľko sto osôb) budú zorganizované worshopy, na ktorých sa odprezentujú výsledky projektu. Putovná výstava, organizovaná v budovách bratislavského VÚC a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat a u ostatných partnerov, ako aj webstránka projektu oboznámi širokú verejnosť (viac ako stotisíc osôb) s výsledkami projektu a s prírodnými skvostami tejto prihraničnej oblasti.

Dôležitým výstupom projektu bude najmä vytvorenie spoločnej databázy na základe rovnakých monitorovacích metód na oboch stranách hranice, určenie úrovní prístupov k databáze (upload dát, údržba, dotazníkový prieskum, publikácia, vyhľadávanie) pre cieľové skupiny oboch strán hraníc (účastníci prieskumu, lokálne obyvateľstvo, užívatelia pôdy, potenciálny návštevníci, prijímajúci rozhodnutia), spoločné formulovanie ochranárskych zásahov a ich cieľov smerom k výkonným orgánom so zvláštnym zreteľom na užívanie pôd a vodné hospodárstvo a ich udržiavania. Ľudia, hospodáriaci na chránených územiach a NATURA 2000 budú mať možnosť využívať technológie vypracované v rámci projektu, ktoré napomôžu uchovaniu chránených hodnôt.

Ďalším výstupom projektu bude spoločné spracovanie dokumentačných náležitostí nahromadených počas trvania projektu ako spracovanie fotografií a videofilmov, multimediálna prezentácia, hard copy, putovné výstavy na primeraných miestach, spoločná webstránka a spoločné workshopy.

Trvanie projektu: 7/2009 – 6/2010
www.eko-plain-net.eu