Blindfriendly Streda 1. 4. 2020 | Meniny má Hugo Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013 (INTERREG IVA)

Program má pomáhať vytvoriť sociálne a environmentálne atraktívny región na slovensko-rakúskom pohraničí. Hlavným cieľom je vybudovanie sociálne a environmentálne atraktívneho regiónu na slovensko-rakúskej so živými ekonomikami.

 

 

Program sa vzťahuje na regióny pri rakúsko-slovenskej hranici v oboch krajinách. Na Slovensku je to Bratislavský a Trnavský kraj.
Priorita 1
Znalostný región a ekon. konkurencieschopnosť
1.1 Cezhraničná spolupráca MSP, spolupráca v oblasti výskumu, technológii a vývoja
1.2 Kultúrna spolupráca, spolupráca v cestovnom ruchu
1.3 Vzdelávanie a kvalifikácia, integrácia trhov práce
1.4 Sociálna dimenzia integrácie (sociálne a zdravotné služby)

Priorita 2
Dostupnosť a trvalo udržateľný rozvoj
2.1 Doprava a regionálna dostupnosť (plánovanie, organizácia dopravy a logistika)
2.2 Trvalo udržateľný územný rozvoj a kvalitná regionálna správa/kvalitný manažment
2.3 Spolupráca a spoločný manažment /spoločné riadenie chránených území
2.4 Energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie, ochrana životného prostredia, manažment rizík

Priorita 3
Technická pomoc

Program je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, príspevok z neho je 59 906 355 eur, celkový príspevok z verejných prostriedkov na sedemročné obdobie je 73 438 143 eur.

Oprávnení žiadatelia:

  1. verejná správa (štátna správa a samospráva) - obce, univerzity, štátne rozpočtové a príspevkové organizácie
  2. súkromné spoločnosti s verejnou účasťou – organizácie, ktoré disponujú alebo sú kontrolované z väčšej časti verejnými zdrojmi/verejnou správou alebo samosprávou
  3. neziskové organizácie –občianske združenia, nadácie...
  4. súkromné organizácie v prípade, že projektové aktivity majú verejno-prospešný charakter

Viac informácií o programe nájdete na www.sk-at.eu.  
 logo_SK-AT