Blindfriendly  20. 10. 2019 | Meniny má Vendelín Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013 (INTERREG IVA)

Program má pomáhať vytvoriť sociálne a environmentálne atraktívny región na slovensko-rakúskom pohraničí. Hlavným cieľom je vybudovanie sociálne a environmentálne atraktívneho regiónu na slovensko-rakúskej so živými ekonomikami.

 

 
Základné informácie: Projekt spolufinancovaný zo zdrojov Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 - 2013.
Aktivity BSK:
 • Značenie cyklotrás
  • Výmena starého značenia za nové v dĺžke cca. 250 km cyklochodníkovv lokalite Malých Karpát.
  • Osadenie nového značenia na cyklochodníkoch v lokalite Malých Karpát v celkovej dĺžke cca. 25 km.
  • Vyznačenie Medzinárodnej cyklotrasy EUROVELO 13
 • Vybudovanie cyklistických odpočinkových centier v regióne
 
Relevantné cieľové skupiny: Obyvatelia cezhraničného regiónu, návštevníci územia regiónu, domáci a zahraniční turisti, vyznávači cykloturizmu, miestne samosprávy.
Výstup projektu:
 1. Turisticky zaujímavý región s vlastnou históriou, ponúkajúci intenzívne zážitky pre rodiny s malými deťmi a zároveň pre nadšencov horskej turistiky/cykloturistiky.
 2. Zrekonštruované značenie cyklotrás v Malých Karpatoch (cca. 250km).
 3. Novo vyznačené cyklotrasy v Malých Karpatoch (cca. 25km).
 4. Vyznačená medzinárodná cyklotrasa Eurovelo 13.
 5. Štyri oddychové cyklocentrá.
 
Rozpočet projektu: 156 840 EUR; z toho: 133 314,00 EUR (ERDF), 15 684,00 EUR (ŠR),
 7 842,00 EUR (BSK)
Spolufinancovanie BSK: 5%, t. j. 7842,00 EUR
Zdroj podpory: Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF)
Trvanie projektu: Január 2012 - December 2013
Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
 
Aktuálny stav:
 
 • Projekt PERIMOST bol monitorovacím výborom Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakśuko 2007 – 2013 schválený na zasadnutí výboru dňa 6-7.12.2011. Projektoví partneri pripravujú spustenie implementácie projektových aktivít.