Blindfriendly Streda 23. 10. 2019 | Meniny má Alojza Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013 (INTERREG IVA)

Program má pomáhať vytvoriť sociálne a environmentálne atraktívny región na slovensko-rakúskom pohraničí. Hlavným cieľom je vybudovanie sociálne a environmentálne atraktívneho regiónu na slovensko-rakúskej so živými ekonomikami.

 

 
Základné informácie: Projekt spolufinancovaný zo zdrojov Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 - 2013.
Aktivity BSK:
 • Propagácia produktov cestovného ruchu
  • Propagácia produktov a atraktivity regiónu propagačnou kampaňou a spoločnými podujatiami.
  • Vytvorenie Web portálu pre cyklistov a peších turistov
 • Obnova obranných bunkrov nachádzajúcich sa v bezprostrednej blízkosti Moravskej cyklotrasy (CZT 004) pozdĺž toku rieky Moravy a iných objektov železnej opony
 1. Osadenie infostojanov a cyclostojanov pri vytipovaných gastronomických zariadeniach.
 2. Obnova náučného chodníka Nivou Moravy Devín- Moravský Sv. Ján.
 
Relevantné cieľové skupiny:Obyvatelia Bratislavského samosprávneho kraja,
domáci a zahraniční návštevníci.
Výstup projektu:
 1. Turisticky zaujímavý región s vlastnou históriou, ponúkajúci intenzívne zážitky.
 2. Región s existujúcou základnou infraštruktúrou slúžiacou ako základ ďalšieho rozvoja regiónu.
 3. Promo kampaň propagujúca región ako „cyclefriendlyregion“.
 
Rozpočet projektu: 165 780 EUR; z toho: 140 913,00 EUR (ERDF), 16 578,00 EUR (ŠR),
 8 289,00 EUR (BSK)
Spolufinancovanie BSK: 5%, t. j. 8 289,00 EUR
Zdroj podpory: Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF)
Trvanie projektu: Január 2012 - December 2013
Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
 
Aktuálny stav:
 • V rámci projektu Za mostom došlo zo strany rakúskych partnerov k úpravám aktivít na rakúskej strane. Predmetné zmeny boli zo strany JST akceptované a zapracované do príslušných dokumentov. V rámci implementácie aktivít na slovenskej strane sa postupuje podľa naplánovaného harmonogramu.
 
 • Bratislavský samosprávny kraj v zmysle splniť podmienky Monitorovacieho výboru Programu pripravil konferenciu na tému Železná opona a revitalizácia obranných bunkrov. V predmetných aktivitách, ktoré pridávajú odbornú relevantnosť zámerom BSK sa bude aj naďalej pokračovať.