Blindfriendly Pondelok 14. 10. 2019 | Meniny má Boris Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Program odbornej diskusie

na tému realizácie výstavby a prevádzkovania novej univerzitnej nemocnice v Bratislave 29. apríl 2015, aula Gymnázia Laca Novomeského, Tomášikova ulica č.2, Bratislava

 
9.00 hod. do 10.45 hod.                                             
  Blok I.
 
 • Ing. Pavol Frešo
predseda Bratislavského samosprávneho kraja
 • MUDr. Valerián Potičný, MPH
riaditeľ Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, lekár Bratislavského samosprávneho kraja
 • Ing. Ján Králik
projektový manažér, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
 • prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.
dekan, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 • RNDr. Ján Sedlák, DrSc.
riaditeľ Ústavu experimentálnej onkológie, Slovenská akadémia vied
 • MUDr. Peter Visolajský
predseda, Lekárske odborové združenie
 • Mgr. Iveta Lazorová, dipl.p.a.
prezidentka, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
 
10.45 hod. do 11.15 hod.             Prestávka
 
11.15 hod. do 14.10 hod.                                             Blok II.
 
 • Ing. arch. Ingrid Konrad
hlavná architektka, Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • MUDr. Igor Brizlák
riaditeľ, Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
 • MUDr. Tomáš Szalay
výkonný riaditeľ, HealthPolicyInstitute
 
Moderovaná panelová diskusia
Účastníci:
 • MUDr. Valerián Potičný, MPH, Bratislavský samosprávny kraj
 • Ing. Ján Králik, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
 • prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 • RNDr. Ján Sedlák, DrSc., Slovenská akadémia vied
 • MUDr. Peter Visolajský, Lekárske odborové združenie
 • Mgr. Iveta Lazorová, dipl.p.a., Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
 • Ing. arch. Ingrid Konrad, Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • MUDr. Igor Brizlák, Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
 • MUDr. Tomáš Szalay,HealthPolicyInstitute
 
 
14.10 hod.Záver odbornej diskusie