Blindfriendly Sobota 28. 3. 2020 | Meniny má Soňa Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Program spolupráce INTERACT III

Riadiacim orgánom programu spolupráce INTERACT III je Bratislavský samosprávny kraj.

 
Program spolupráce INTERACT IIIje súčasťou cieľa Európska územná spolupráca (ďalej aj „Interreg“) a poskytuje služby programom Interreg vo všetkých 28 členských štátoch EÚ, v Nórsku a vo Švajčiarsku v oblasti zvyšovania kvality riadenia programov, propagácii výsledkov územnej spolupráce a oblasti zlepšenia riadiacich schopností programov pri zavádzaní inovatívnych nástrojov a prístupov spolupráce, ako napríklad Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (ďalej aj „EZÚS“) alebo makroregionálnych stratégií medzi partnermi z rôznych krajín a správnymi orgánmi v Európe.
Program INTERACT III je špecifický v tom, že neprideľuje nenávratný finančný príspevok na základe výziev a predložených projektov, ale poskytuje služby prostredníctvom štyroch stabilných kancelárií (Turku, Valencia, Viborg a Viedeň). Program poskytuje odborné poradenstvo prostredníctvom školení, workshopov, seminárov a konferencií; pomáha vytvárať siete kontaktov a pracovné skupiny; publikuje praktické príručky, štúdie a výskumy, vytvára vzory formulárov; poskytuje individuálne poradenstvo pre programy v rámci cieľa Európska územná spolupráca.
Ciele programu:
Zlepšenie riadiacich a kontrolných kapacít programov Interreg.
Zlepšenie kapacity Interreg pri zachytávaní a propagácii výsledkov programov spolupráce.
Zlepšenie kapacity riadenia spolupráce v oblasti inovatívnych prístupov, napríklad prostredníctvom Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS), revolvingových fondov, makroregionálnych stratégií a i.
Na web adrese www.interact-eu.net sa nachádzajú všetky potrebné informácie o činnosti programu spolupráce INTERACT III.