Blindfriendly Piatok 10. 4. 2020 | Meniny má Igor Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Programy v EÚ 2007 - 2013


 

Oblasť: Vzdelávanie a kultúra
Názov programu: LLL - Lifelong learning = Program celoživotného vzdelávania
Viac informácií: http://www.ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html 

Podprogramy a aktivity:
Názov programu: Mládež v akcii - Youth in action
 
Názov programu: Media 2007
 
Aktivity:
Názov programu: Európa pre občanov – Europe for citizens
 
Akčné body:
Názov programu: Zamestnanosť a sociálna politika PROGRESS
Podporované aktivity:
  • Implementácia Európskej stratégie zamestnanosti
  • Implementácia otvorených metód spolupráce v oblasti koordinácie v oblasti sociálnej starostlivosti a sociálnej inklúzie
  • Zlepšenie pracovného prostredia a pracovných podmienok a zosúlaďovanie pracovného a rodinného života
  • Podpora uplatňovania princípov rovnakých príležitostí a nediskriminácie
  • Uplatňovanie princípov rodovej rovnosti  
Oblasť: Podnikanie, priemysel a energetika CIP – Competitiveness and Innovation Framework
Názov programu: Programme – Rámcový program na podporu konkurencieschopnosti a inovácií 
 
 
3 špecifické programy:
Názov programu: Spravodlivosť, sloboda, bezpečnosť, základné práva a občianstvo
 
Finančné nástroje:  
 1. DAPHNE III – Prevencia a boj proti násiliu voči deťom, mladým ľuďom a ochrana obetí a rizikových skupín http://ec.europa.eu/justice_home/funding/daphne3/funding_daphne3_en.htm
 2. Drugs prevention and information – Prevencia proti drogám http://ec.europa.eu/justice_home/funding/drugs/funding_drugs_en.htm
 3. Fundamental rights and citizenships – Základné práva a občianstvo http://ec.europa.eu/justice_home/funding/rights/funding_rights_en.htm 
 Security and safeguarding Liberties - Bezpečnosť a zabezpečenie slobôd http://ec.europa.eu/justice_home/funding/intro/funding_security_en.htm
 
Finančné nástroje:  
 
Finančné nástroje:  
 
 
Oblasť: Životné prostredie
Názov programu: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE LIFE  
Viac informácií: http://ec.europa.eu/environment/life/home.htm
 
Oblasti financovania:  
Oblasť: Veda a výskum
Názov programu: FP 7 – 7. rámcový program EÚ pre vedu a technologický rozvoj
 
4 podprogramy:  
1. Cooperation – Spolupráca / Podpora medzinárodných vedeckých projektov v oblastiach: Potravinárstvo, poľnohospodárstvo a Biotechnológie, Informatizačné a Komunikačné technológie, Nanotechnológie, Energetika, Životné prostredie, Doprava, Sociálno - ekonomické vedy, Bezpečnosť
 
2. IDEAS Programme – Program Myšlienky
Podpora individuálnych vedeckých projektov v oblasti základného výskumu
 
3. PEOPLE Programme – Program Ľudia
- Podpora ľudského potenciálu vo vede a technológiách
- Podpora vedeckých pracovníkov v ich kariérnom postupe
 
4. CAPACITIES Programme – Program Kapacity (Podpora vedeckej komunity a rozšírenie jej kapacít v EÚ, Výskum v prospech malých a stredných podnikov, Podpora partnerstva univerzít s priemyselným sektorom, Znalostné regióny, podpora vedecko – technologických klustrov, Veda v spoločnosti, Infraštruktúra, Medzinárodná spolupráca, podpora partnerstiev s tretími krajinami
 
 
Oblasť: Poľnohospodárstvo
Názov programu: POĽNOHOSPODÁRSTVO Leader Approach
Granty podporujúce projekty zamerané na diverzifikáciu ekonomických aktivít na vidieku a celkové zlepšenie kvality vidieckeho života