Blindfriendly Štvrtok 5. 12. 2019 | Meniny má Oto Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Projekt Educate Slovakia – 5.2. – 10.2.2018 – na ZŠ a Gymnáziu s VJM, Dunajská 13 v Bratislave

 ZŠ a Gymnázium na Dunajskej v Bratislave sa aj tento rok opäť zapojila do projektu Educate Slovakia, v rámci ktorého mohla tentokrát privítať mladých stážistov z Talianska, Kirgizska a Mexika.

 

Cieľom netradičných hodín angličtiny bolo okrem zdokonaľovania komunikačných zručností gymnazistov aj spoznanie a zároveň akceptovanie iných kultúr.

Prvý deň bol dňom zoznamovania, hostia okrem seba predstavili aj svoju krajinu. Úplne očarili študentov krásnymi zábermi ich vlasti a poukázali na to, že napriek stereotypom, ktoré všetkých obklopujú, je vždy potrebné snažiť sa nájsť vo všetkom a v každom niečo jedinečné. Utorok uplynul v znamení umenia, zvykov a tradícií. Ich hudba, ľudové tance, kroje a tradičné jedlá spestrili deň. O čosi vážnejšia téma bola nastolená ďalší deň: problematika tolerancie a inakosti. Snahou bolo zodpovedať na otázku, prečo nie sú ľudia schopní akceptovať niekoho, kto sa od nich líši jazykom či farbou pleti, pričom všetci ľudia sú obyvateľmi planéty Zem, ktorí rovnako snívajú a túžia dosiahnuť svoje vytýčené ciele. Akým problémom čelí svet, naše krajiny? Existuje na ne riešenie? Ak áno, aké? Tieto otázky sa snažili zodpovedať gymnazisti vo štvrtý deň. Nezamestnanosť, chudoba, prisťahovalectvo, doprava – len zopár príkladov z okruhov problémov, ktoré študenti nastolili a, živo diskutujúc, pátrali po správnom riešení. Týždeň rýchlo ubehol, v piatok nastala rozlúčka s milými hosťami. Témou posledného stretnutia bola životná cesta, snaha nájsť vo všetkom to pozitívne, nejaký zmysel, žiť naplno a nikdy sa nevzdať.
Stážisti Antonio, Aijan, José a Gabi mali medzi žiakmi veľký úspech, za ich čas a ochotu podeliť sa so svojimi skúsenosťmi im patrí veľké poďakovanie.

Projekt Educate Slovakia

During the second week of February our school once again had the chance to welcome young volunteers, participants of the project Educate Slovakia. The English lessons of our high school students were held by lecturers from Kyrgyzstan, Italy and Mexico, who visited their classes daily, each time bringing a different topic to discuss. The goal of these nontraditional lessons, besides improving our students’ language skills, was to get acquainted with and, more importantly, to accept different cultures. Having no homework or grammar exercises to do was definitely not the only positive side of this week. We had the chance to meet four amazing young people from all around the world, showing us their culture, traditions and beliefs.

The first day was about getting to know our lecturers better. They introduced us their countries. We were amazed by the beauty of exotic places of their homelands and realised that although there are stereotypes surrounding us, we should try to fight them and look for something unique and special in everyone. The second topic was all about arts, customs and traditions. Everyone was enchanted by their music, dances, folk costumes and the pictures of their mouth-watering national dishes. On the third day our students had to deal with a more serious topic – the otherness of people. We raised questions like why is it so hard to accept someone who is different from us; either because of the language they speak or the colour of their skin. Basically we are all the same; planet Earth is our home and we all have duties and aims in our lives. World issues were brought into focus on the fourth day. Unemployment, poverty, immigration, traffic represented only a few problems our students discussed and tried to find proper solutions for. Friday meant we had to say goodbye. The last topic our dear guests raised attention to was the shortness of human life, its meaning and goals. They tried to point out that however hard it is, we must never lose faith or give up. We shall always look on the bright side of life.

We only hope that Antonio, Aijan, José and Gabi had a nice time with us and their stay was as enjoyable as the incredible lessons they provided for our students. Thank you!