Blindfriendly Piatok 13. 12. 2019 | Meniny má Lucia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

BSK: Ochrana územia pred povodňami je v ďalšej fáze

 Bratislavský samosprávny kraj, v rámci medzinárodného projektu “Verejný protipovodňový a výstražný systém“ (tzv. FLOOD-serv), osadil v júni v bratislavskej Rači štyri meracie stanice. Prvé dve sú osadené v lesoch nad Račou a merajú zrážky, a ďalšie dve sú vodomerné, zbierajúce dáta z Pieskového a Banského potoka.

 

„Povodne sú pre náš región jedným z najväčších ohrození. Preto sme okrem vypracovania Katalógu adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky klímy, aj súčasťou medzinárodného projektu Verejného protipovodňového a výstražného systému. Bratislavský kraj je jedným z pilotných regiónov, z ktorého výsledky budú spracované v rámci novovznikajúceho varovného protipovodňového systému,“ zhrnul ekologické opatrenia v kraji bratislavský župan Juraj Droba.
Osadením staníc sa projekt “Verejného protipovodňového a výstražného systému“  FLOOD-serv dostal do svojej ďalšej fázy realizácie – pilotného testovania, do ktorého sú zapojení odborníci z oblasti protipovodňovej ochrany, a v najbližších týždňoch sa môžu zapojiť aj občania dotknutých území.
Zrážkomerné stanice osadené na úpätí Malých Karpát nad bratislavskou Račou merajú množstvo spadnutých zrážok, teplotu vzduchu a v kombinácii s vodomernými stanicami umiestnenými nižšie, merajúcimi výšku vodnej hladiny, teplotu vody miestneho potoka vytvárajú smart riešenie pre skvalitnenie protipovodňovej ochrany. Stanice boli na testovanie osadené práve v mestskej časti Bratislava - Rača, ktorá opakovane trpí prívalovými povodňami.
Meracie stanice majú vlastný napájací zdroj bez potreby prípojky 220 V alebo solárneho panelu. Získané dáta zasielajú vo veľmi krátkych intervaloch, čo v budúcnosti prispeje k včasnému varovaniu obyvateľov v prípade blížiaceho sa povodňového ohrozenia. Celý systém umožňuje pravidelný export dát, z ktorých sa na základe interných algoritmov vyšpecifikuje stupeň výstrahy - podľa úhrnu zrážok alebo stupne povodňovej aktivity - podľa výšky vodnej hladiny. Namerané údaje je možné ďalej použiť pre verejný povodňový núdzový a výstražný systém, ako aj na zhodnotenie prívalových povodní.
Tento projekt je financovaný z finančných prostriedkov rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020. Župa na spustenie pilotného projektu dostala 65 tisíc eur.