Blindfriendly Streda 13. 11. 2019 | Meniny má Stanislav Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

NOVÉ KULTÚRNO-KREATÍVNE CENTRUM PRE CELÝ REGIÓN

 Zástupcovia bratislavskej župy v sobotu 8. septembra 2018 slávnostne poklepali základný kameň komplexnej rekonštrukcie Malokarpatského osvetového strediska v Modre, teda záhrady a budovy kaštieľa, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou.

 

„Zvýšenie kvality života obyvateľov nie je možné bez toho, aby kraj svedomite a efektívne plnil svoje kompetencie v oblasti kultúry, cestovného ruchu či regionálneho rozvoja. Tieto povinnosti si s plnou vážnosťou uvedomujeme, a preto k hlavným cieľom Programového vyhlásenia župy patrí aj podpora a rozvoj BSK ako jedného z najvýznamnejších turistických regiónov Slovenska. Výsledkom dlhoročného úsilia BSK v tejto oblasti je schválenie projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“ HERITAGE SK-AT v rámci programu spolupráce Interreg V -A Slovenská republika-Rakúsko v celkovej hodnote viac ako 3,6 mil. EUR. Verím, že aj vďaka partnerom sa nám podarí dosiahnuť intenzívnejšie využitie kreatívneho potenciálu cezhraničného regiónu. Výsledkom bude vznik adekvátnych priestorov pre podporu tradičných remesiel, lokálnych produktov, gastronómie, spoločný vývoj služieb, vrátane súvisiacich vzdelávacích aktivít,“ vyjadril sa predseda BSK Juraj Droba.

Sobotňajšie slávnostné poklepanie, respektíve poliatie základného kameňa rekonštrukcie modranského kaštieľa vo forme jeho keramickej zmenšeniny od Ivana Raždíka, si nenechali ujsť ani významní partneri projektu Museumsmanagement NÖ, Kulturvernetzung NÖ, obec Jedenspeigen a Malokarpatské múzeum v Pezinku. Obnovený kaštieľ bude slúžiť ako kultúrno-kreatívne centrum, a to nielen pre mesto Modra, ale aj pre celý Malokarpatský región a Bratislavský kraj. V zrekonštruovaných priestoroch tak vznikne digitalizačné centrum, priestory pre malé javiskové formy, otvorené ateliéry, školiace a kurzové miestnosti, zázemie pre Modranskú besedu, výstavná miestnosť, infobod, vinotéka – salón/archív vín. Vytvorené zázemie bude miestom pre sebarealizáciu umelcov, žiakov, študentov, členov cechov, vinárov, vinohradníkov, ďalej pre rôzne kultúrne a vzdelávacie podujatia ako konferencie, semináre, workshopy, súťaže, ako aj pre návštevníkov z prihraničných regiónov.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vertreter der Selbstverwaltungsregion Bratislava haben am Samstag, dem 8. September 2018, den Grundstein für die komplexe Rekonstruktion des Herrenhauses in Modra gelegt. Das nationale Kulturdenkmal ist einzigartig durch das historische Gesamtensemble mit der anschließenden Gartenanlage und wird im Zuge des Projekts Heritage SK-AT renoviert.
Auch die wichtigsten Projektpartner - das Museumsmanagement Niederösterreich, die Kulturvernetzung Niederösterreich und das Kleinkarpartische Museum in Pezinok – haben die Veranstaltung in Modra nicht verpasst.
 
Das restaurierte Herrenhaus wird als kulturelles und kreatives Zentrum nicht nur für die Stadt Modra, sondern auch für die gesamte Region der Karpaten und Bratislava dienen. In den rekonstruierten Räumlichkeiten entstehen ein Digitalisierungszentrum, kleine Theaterräume, offene Ateliers und Schulungs- und Tagungsräume. Der Kulturverein Modranská beseda wird ebenso hier Platz finden, wie Ausstellungsräume, ein Infopoint und eine Vinothek mit einem Weinarchiv.
Das Herrenhaus wird ein offener Ort für Künstler und Wissenschaftler, Schüler und Studenten, Winzer und Vereine sein. Mit verschiedenen kulturellen Events sowie Bildungsveranstaltungen (Konferenzen, Seminare, Workshops) wird auch ein öffentliches Publikum begrüßt.
Der Wiederaufbau wird zwei Jahre dauern und mehr als 1,8 Millionen Euro kosten. Das BSK hat erfolgreich im Interreg V-A Kooperationsprogramm der Slowakischen Republik – Österreich eingereicht und das Projekt Heritage SK-AT wird aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung kofinanziert.