Blindfriendly Štvrtok 5. 12. 2019 | Meniny má Oto Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Projekt Letná akadémia módy 2018

 Projekt Letná akadémia módy 2018 podporený Bratislavskou regionálnou dotačnou schémou mal mimoriadny ohlas nielen u priaznivcov módy.

 
Počas letných horúcich dní sme boli súčasťou už 4. ročníka Letnej akadémie módy 2018 mimoriadne úspešného projektu, ktorý́ cielene, trvalo a udržateľne vedie deti a mládež̌ k zmysluplnému tráveniu času. LAM je ucelený́ blok 5 dní. Profesionálny team vzdeláva účastníkov prostredníctvom módy v širokom zábere tém - od filozofických úvah o kreatívnych témach, cez tvorivosť samotnú, po dôležitosť teamovej práce, zvládnutie remesla, prepájanie profesionálnych odvetví /žurnalizmus, literatúra, foto, hudba, filmárske remeslo, dizajn, marketing a pod./. "Tábor ukazuje aká je dôležitá profesionalita a vzájomná spolupráca tvorbou spoločnej kolekcie prostredníctvom individuálnych diel, vyzdvihuje jedinečnosť a povzbudzuje k sociálnej inklúzii cez prirodzené pracovné ciele - hendikepovaní so zdravými úzko spolupracujú na finálnej kolekcii a jej profesionálnej prezentácii. Tábor vrcholí katalógom, prehliadkou a kurátorovanou výstavou v Slovenskom centre dizajnu.
 
Prajeme veľa úspechov, vášeň a cit pre dizajn a hlavne aj naďalej šikovné, kreatívne deti a mládež.