Blindfriendly Štvrtok 12. 12. 2019 | Meniny má Otília Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Projekt otvorená škola pre oblasť športu na rok 2008

Ministerstvo školstva SR vyhlasuje a realizuje v spolupráci so Slovenskou asociáciou športu na školách, samosprávnymi krajmi a krajskými školskými úradmi projekt Otvorená škola - oblasť športu pre rok 2008.

 
Cieľom vyhlasovaného projektu je vytvoriť zo školy alebo školského zariadenia centrum športu a zaktivizovať organizovanie pohybových aktivít pre deti, mládež a občanov v danom regióne. Tlačivo č. 1 - Žiadosti o dotáciu podáva každý žiadateľ o dotáciu. Prílohu tlačiva tvoria všetky náležitosti bodu 8 výzvy. Tlačivo č. 2 - Vyhodnotenia projektu zasiela akceptovaný žiadateľ do 28.11.2008 predsedovi krajskej rady SAŠŠ a odboru školstva v príslušnom samosprávnom kraji.

Viac informácií:

Michal Nálepka
oddelenie školstva, mládeže a športu BSK
tel.: 02/4826 4821

PaedDr. Božena Gerhátová
odbor športu Ministerstva školstva SR
tel. č. 02/5923 8209

Mgr. Marta Dančíková
sekretariát Slovenskej asociácie športu na školách
tel.: 02/4445 3482