Blindfriendly Piatok 24. 1. 2020 | Meniny má Timotej Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Projekt: „Pocit - Myšlienka - Hlas“ v DSS Sibírka

Tak ako napovedá názov projektu „POCIT – MYŠLIENKA – HLAS“ sa terapeuti DSS Sibírka zamerali na podporu rozvoja komunikačných zručností klientov s narušenou komunikačnou schopnosťou, zlepšeniu zrozumiteľnosti rečového prejavu a vyjadrovanie emocionálnych potrieb klientov.

 

Pomocou elektronickej komunikačnej tabuľky vytvárajú elektronickú formu komunikácie, ktorá umožňuje prenos myšlienky, pocitu – do elektronickej podoby s použitím reálnych fotografií a reálnych hlasových výstupov. Na základe podpory Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Intenda, ktorý prispel sumou 1 920 € sa zakúpila komunikačná tabuľka Spring Board Lite z USA, ktorá obsahuje software s niekoľkými stovkami kreslených symbolov, má možnosť nahratia hlasových výstupov, MP3 prehrávač, má možnosť vytvorenia fotoalbumu.

Pre klientov DSS Sibírka má najvýhodnejšiu možnosť – vložiť do komunikačnej tabuľky fotografie reálnych predmetov, aktivít klienta, denné situácie v ktorých sa klient vyskytuje. Zároveň k reálnej fotografii pridávajú terapeuti hlasový výstup – slová, či slovné spojenia, ktoré klienti DSS Sibírka a zamestnanci, či rodičia používajú v bežnom živote.

Obrazovka komunikačnej tabuľky je dotyková, preto ak klient napr. stlačí fotografiu „počítač“, zvukový výstup povie slovo „počítač“. Je to pre klienta ucelený obraz situácie, ktorú chce prežiť a dáva tým okoliu najavo svoju potrebu. Napr. klient Michal, má svoju obrazovku rozdelenú na 8 častí a má v nej zatiaľ tieto pre neho dôležité denné akcie - Jedlo, Hygiena, Moja izba, Činnosti, Voľné aktivity. Tie si môže následne otvárať a vyberať – kde chce ísť, s kým a pod.

Do tohto projektu sa v priamom procese zapojili 2 klienti, 4 zamestnanci a 3 rodičia. V tomto procese postupne terapeuti a klienti zisťujú, ktorý obrazový materiál je najzrozumiteľnejší a skutočne vyjadruje myšlienky – pocity klientov. U ďalších 4 klientov, ktorí sú do projektu začlenení nepriamo sa jedná o možnosť vyskúšať si nový spôsob komunikácie a overiť funkčnosť elektronickej komunikácie. V apríli 2012 sa uskutočnilo v DSS Sibírka predstavenie elektronickej komunikačnej tabuľky klienta spolu s terapeutom a jej použitie v praktických denných situáciách.

Napriek tomu, že je to ešte dlhodobý proces, už teraz vidieť pokroky vo vyjadrení klientov a zvyšovaní ich samostatnosti a to je základným cieľom terapeutov DSS Sibírka. DSS Sibírka prispel z účtu darov na realizáciu projektu sumou 480 €.