Blindfriendly Utorok 25. 2. 2020 | Meniny má Frederik Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Projekt Transdanube skončil

 Záverečný - 2.Národný workshop projektu TRANSDANUBE, ktorý sa konal 15.10.2014 na území Malého Dunaja v obci Zálesie, zavŕšil 2-ročnú spoluprácu Bratislavskej župy na medzinárodnom projekte, zameraného na rozvoj udržateľnej dopravy.

 
Workshopu sa zúčastnili zástupcovia Podunajských obcí na území BSK, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, dopravcovia v regióne, podnikatelia ako aj organizácie na podporu cestovného ruchu. Cieľom podujatia bolo odprezentovať dosiahnuté výsledky v projekte na národnej úrovní a informovať o ďalších možnostiach pri praktickom rozvíjaní témy kombinovanej dopravy v kraji. 
 
Bratislavský samosprávny kraj ako jeden z partnerov projektu zameral svoje aktivity na územie Malého Dunaja so snahou o vytvorenie aktívnej destinácie cestovného ruchu, ktorá návštevníkom ponúkne splavy a cykloturistiku, a na územie hlavného toku Dunaja so snahou o podporu verejnej a nemotorovej dopravy v spojení s lodnou. Na workshope boli odprezentované dve štúdie udržateľnej dopravy v týchto územiach: „Štúdia vybraných prístavísk k dopravnému lodnému spojeniu DUNAJBUS na trase Hamuliakovo – Bratislava s možnosťou prepojenia na Hainburg a Viedeň“ a „Štúdia uskutočniteľnosti využitia vodného toku Malý Dunaj na vznik nových alternatívnych dopravných prepojení v území medzi Bratislavou a Komárnom“.
 
Ako praktický výstup, aktívne podporujúci cestovný ruch v oblasti, bol prezentovaný súbor turistických balíčkov cestovného ruchu postavených na udržateľnej doprave. Balíčky s využitím kombinovanej dopravy boli vytvorené ako inšpirujúce návrhy na jednodňové alebo viacdňové cyklovýlety v okolí Malého Dunaja a hlavného toku Dunaja. Zaujímavým konceptom bol zámer konceptu medzinárodného balíčka na území prihraničného regiónu Slovenka, Maďarska a Rakúska s názvom „Blue Triangle“, ktorý v rámci 6 dňového výletu poskytol zážitok zo zaujímavostí z okolia Bratislavy, mesta Mosonmagyaróvár a Illmitz. Dve aktívne pôsobiace nadácie v oblasti grantového manažmentu predstavili aj možnosti finančnej podpory projektov v území v budúcnosti. Jeden z najväčších prevádzkovateľov splavov na Malom Dunaji z pohľadu svojich dlhoročných praktických skúsenosti, predstavil perspektívu rozvoja turistického ruchu na toku. V poobednej časti podujatia zástupcovia o.z. Pro Eberhard a Naše Zálesíčko predstavili priamo v teréne postup prác na dvoch nových atrakciách na Malom Dunaji – „Rozhľadňa hniezdo pri starom brode v Malinove“ a „Záleský maják“, ktoré by mali tieto lokality v najbližšom čase zatraktívniť.         
 
Projekt TRANSDANUBE sa zameriava na rozvoj udržateľnej mobility pozdĺž Dunaja s využitím vlakovej, autobusovej, cyklistickej a lodnej dopravy a šíri koncept udržateľného cestovného ruchu v celom Podunajsku, čo prispieva k dosiahnutiu cieľov európskych politík a stratégií a k posilneniu nadnárodnej spolupráce na všetkých úrovniach. Na projekte spolupracovalo 14 spolufinancujúcich partnerov, 35 pridružených partnerov a pozorovateľov z 8 krajín na toku Dunaja.  
 
Projekt TRANSDANUBE je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a je realizovaný v rámci programu Juhovýchodná Európa.
 
Viac o projekte TRANSDANUBE na:

www.transdanube.eu a www.facebook.com/transdanube