Blindfriendly  5. 4. 2020 | Meniny má Miroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Projekt Zdravie v hrsti na OA Račianska v Bratislave

 Zdravie je základnou podmienkou pre plnohodnotný, produktívny život a kategóriou určujúcou kvalitu života človeka. Okrem toho dobré zdravie a školská úspešnosť sa vzájomne významne podmieňujú – zdravé dieťa má lepšie predpoklady byť dobrým žiakom a dobrý žiak má viac predpokladov byť zdravým a úspešným dospelým členom spoločnosti.

 


 V tomto školskom roku  sa nám podarilo získať finančnú dotáciu MŠVVaŠ SR na podporu rozvojového projektu Zdravie a bezpečnosť v školách. Náš projekt sme nazvali „Zdravie v hrsti“. Nechceli sme zostať len pri pomenovaní, tak  žiaci vytvorili logo projektu  a navrhli sme  aktivity, zamerané na formovanie vzťahu k zdravému životnému štýlu a odstraňovaniu zdraviu škodlivých vplyvov. Hlavným cieľom  projektu bolo poskytnúť všetkým žiakom školy vzdelávanie v oblasti zdravého životného štýlu, dentálnej hygieny, správneho dýchania  a zdravej výživy formou zážitkového programu. Formy realizácie projektu sme rozdelili do 6 oblastí pri príležitosti svetových a medzinárodných dní v období od septembra až do decembra 2016.

Pri príležitosti Svetového dňa prvej pomoci, ktorý je 10. septembra zavítali k nám dobrovoľníci z Červeného kríža, aby odprezentovali názorné ukážky poskytovania prvej pomoci pri rôznych druhoch poranenia a pri stavoch ohrozujúcich život. Žiaci mali možnosť zúčastniť sa prednášok a vyskúšať si predvedené techniky pri záchrane života, ako je stabilizovaná poloha, masáž srdca, umelé dýchanie, ap. Počas besedy si mohli vypočuť rôzne zážitky z práce dobrovoľníkov SČK.

Druhá aktivita bola venovaná Európskemu dňu ústneho zdravia (12.9.), v rámci ktorej sa
všetci žiaci našej školy zúčastnili  programu Brusher, ktorý je zameraný na  dentálnu hygienu. Program pozostával z dvoch stretnutí so školiteľmi - študentmi zubného lekárstva súčasťou ktorých bol aj praktický nácvik správnej techniky čistenia zubov. Každý žiak dostal  zubnú kefku Curaprox a medzizubnú kefku a prakticky si vyskúšal pod dohľadom odborníkov správne čistenie medzizubných priestorov. Program Brusher  mnohým žiakom zmenil pohľad na starostlivosť o zuby a ukázal, ako si udržať zdravé zuby a krásny úsmev.

Svetovému dňu výživy (16.10.) sme venovali dve rôzne aktivity, a to bol zorganizovaný interaktívny  workshop s Dobrožrútmi – Matúšom a Dadou. Sú to  mladí ľudia, ktorí si zvolili Dobrožrútstvo  za svoj smer a životný štýl. Porozprávali nám o tom, čo ich viedlo k zmenám v stravovaní, ako vyriešili svoje zdravotné problémy, morálne zásady a zlozvyky. Svoje rozprávanie doplnili aj názornými ukážkami  a ochutnávkou smothie a zdravých koláčikov. Rozprávanie Dobrožrútov urobilo na všetkých dobrý dojem a mnohých inšpirovalo, aby sa začali aktívne zaujímať o svoje zdravie. Svetový deň výživy  sme si pripomenuli aj aktivitou, ktorú každoročne pripravujeme pod názvom  Deň s jablkom. Žiaci pripravili nástenky o zdravej výžive a z jabĺčok, ktoré  doniesli ich spolužiaci pripravili zdravú desiatu vo vestibule  pre všetkých žiakov školy. Počas tejto ochutnávky dievčatá vypočítavali BMI index a merali tlak krvi.

Svetový deň behu (5.11.) sme si pripomenuli netradičnou súťažou, ktorú sme nazvali Beh po schodoch. Bežalo sa po schodoch v škole cez dve poschodia a bežci absolvovali 50 schodov. Prečo sme sa rozhodli pre aktivitu behanie? Pretože beh napomáha nielen dobrej fyzickej kondícii ale má aj pozitívny dopad na psychiku človeka, pričom zvyšuje aj jeho sebavedomie a odbúrava stres.

Pri príležitosti Svetového dňa chronickej obštrukčnej choroby pľúc  (17. 11.) prišiel medzi nás
biomedicínsky inžinier Ľubomír Jakab, autor programu „Škola správneho dýchania“, aby nás poučil o výhodách a nácviku správneho dýchania. Žiakom každej triedy venoval jednu vyučovaciu hodinu, počas ktorej spoznali základné typy dýchania, dychovú hygienu, nacvičili dychovú vlnu a dozvedeli sa, čo všetko môžu spraviť pre svoje zdravie správnym dýchaním, ako ovplyvniť zdravotný stav a spôsob života. V závere hodiny  si mohli zmerať vitálnu kapacitu pľúc pomocou spirometra.


 Medzinárodnému dňu bez fajčenia (20.11.) sme venovali  diskusiám  na vyučovacích hodinách o ekonomických a zdravotných dôsledkoch fajčenia. Žiaci navrhli potlač pier „OARBA – Zdravie v hrsti. Nepodľahni fajčeniu“. Boli vyrobené perá pre všetkých, ktorí nefajčia, alebo sa rozhodnú s fajčením prestať.

Na záver projektu žiaci navrhli a vytvorili leták školy s odporúčaniami ako zdravo žiť. Všetci žiaci, ktorí sa aktívne zúčastňovali na príprave jednotlivých aktivít boli odmenení zdravou pochúťkou pri slávnostnom ukončení projektu.

Celý projekt považujeme za ďalšiu veľmi úspešnú aktivitu našej školy. Podarilo sa nám osloviť mnohých  žiakov a prostredníctvom nich aj ich rodičov a známych, ktorí prehodnotili svoje postoje a návyky v oblasti zdravého životného štýlu a uvedomili si, že vďaka zodpovednosti, dôslednosti a pravidelnosti si môžu zvýšiť kvalitu a dĺžku svojho života.

RNDr. Jarmila Kováčová