Blindfriendly Streda 26. 2. 2020 | Meniny má Viktor Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Projektové stretnutie Erasmus+ v Rumunsku

 Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava, je v období 2014 – 2016 zapojená do medzinárodného projektu Erasmus +, strategické parterstvá (2014-1-TR01-KA201-013273). Témou projektu je Plánovanie kariéry mladých ľudí – „Career Planning for teenagers“.

 
Minulý mesiac sa študenti a učitelia zúčastnili týždennej aktivity v Rumunsku. Spomedzi všetkých študentov sme vybrali 16 dievčat a chlapcov zo všetkých študijných odborov, ktorí ešte pred vycestovaním  absolvovali mnohé tréningy. Študenti sa naučili zostrojiť Europass CV, trénovali odpovede na najčastejšie sa vyskytujúce otázky počas pracovného pohovoru, absolvovali niekoľko on-line testov,  z ktorých sa dalo určiť, aký druh povolania vyhovuje študentom najviac vzhľadom na ich záujmy a vedomosti. /Initial test, Holland Code Career Test, Test for the level of English, Questionnaire of expectations, Qualtrics Survey Solutions, Geography test/. Okrem toho absolvovali veľtrh práce Profesia Days v Bratislave, aby sa lepšie pripravili na nadchádzajúce stretnutie v Rumunsku. Na druhej strane učitelia koordinovali prípravu jednotlivých aktivít prostredníctvom medzinárodných videokonferencií.
Na stretnutí sa zúčastnili študenti a učitelia zo všetkých participujúcich krajín, t. j.      z Portugalska, Rumunska, Turecka a Slovenska. Obsahom medzinárodnej výmeny študentov boli aktivity študentov súvisiace s prípravou na budúce povolanie a rozvoj podnikateľských zručností. Hosťujúcou školou bolo gymnázium  v Rumunsku,   Colegiul National "Vasile Alecsandri", Bacau.
Pracovný program obsahoval prezentácie o krajinách, mestách, školách, odboroch, ktoré predniesli študenti z jednotlivých krajín. Veľmi náročným bodom programu bola interaktívna prednáška s odborníkom z praxe o tom, ako správne vyhotoviť životopis a pripraviť sa na pracovný pohovor a simulácia pracovných pohovorov. Vytvorilo sa 5 komisií zložených z učiteľov anglického jazyka, ktorí simulovali personalistov. Každý študent bol uchádzačom o zamestnanie a zúčastnil sa pracovného pohovoru v anglickom jazyku podľa vypracovaného harmonogramu. Každá komisia si vybrala 5 otázok súvisiacich s danou problematikou, na ktoré študent odpovedal. Študent strávil na pohovore s komisiou približne 15 – 20 náročných minút. Z celého pohovoru je zhotovený videozáznam. Traja najlepší študenti z každej komisie postúpili do druhého kola. Vynikli rumunskí študenti, naši sa umiestnili hneď za nimi na druhom mieste.
Posledný deň všetci účastníci medzinárodného stretnutia dostali slávnostne certifikát a Europass mobility.