Blindfriendly Štvrtok 17. 10. 2019 | Meniny má Hedviga Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Prvé kroky Zastupiteľstva BSK

Informácia predsedu Bratislavského samosprávneho kraja o stave rokovania a príprave stavby viacúčelovej multifunkčnej haly nadregionálneho významu pre Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji - Uznesenie č.31/2008 zo dňa 16. apríla 2008

 
UZNESENIE č. 31 / 2008
zo dňa 16.4.2008
 
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja  
 
A.   b e r i e   n a  v e d o m i e
 
ústnu informáciu predsedu Bratislavského samosprávneho kraja o stave rokovania o príprave stavby viacúčelovej multifunkčnej haly nadregionálneho významu pre Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji
 
B. s c h v a ľ u j e
 
vyčleniť z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja sumu 50 000 000,- Sk na kúpu pozemku v Petržalke (parc. č. 3021/2, 3021/11, 3021/12, 3021/79, 3021/18) za účelom stavby viacúčelovej multifunkčnej haly potrebnej na konanie MS v ľadovom hokeji v roku 2011
 
C.   p o v e r u j e
 
predsedu Bratislavského samosprávneho kraja
rokovať s Ministerstvom školstva SR, Magistrátom hl. mesta Bratislava, Zväzom ľadového hokeja SR a vládou SR
                                                                                                                      Termín: ihneď
 
 
 
 
Vyhl'adávanie: