Blindfriendly Streda 8. 4. 2020 | Meniny má Albert Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Prvé podporované bývanie v rámci novej Koncepcie sociálnych služieb

 V rámci novej Koncepcie sociálnych služieb BSK otvoril DSS a ZPB Rozsutec dňa 25.10.2010 podporované bývanie na Hontianskej 16 v Bratislave. Otvorenia sa zúčastnili podpredsedníčka BSK Gabriella Németh a riaditeľka odboru sociálnych vecí Michaela Šopová.

 

Pri otvorení zariadenia podporovaného bývania na Hontianskej boli aj exposlankyňa BSK Ing. Marta Čarnogurská, riaditelia DSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK Mgr. Ľubica Vyberalová, Ing. Mária Vráblová, PhDr. Ján Škott a klienti i zamestnanci DSS Rozsutec. Hudobný pozdrav priniesli deti Monika Bačíková a Dominik Kavulek zo ZUŠ Eugena Suchoňa z Dúbravky.
V prvej etape v podporovanom bývaní nájde svoj domov Tánička, Erik, Betka, Siska, Beatka, Tonko a Evička, ktorí sa pod dohľadom inej osoby budú schopní starať o domácnosť a viesť samostatný život. Postupne k nim pribudne ďalších päť klientov, ktorí si tiež budú môcť budovať svoj domov v prostredí, ktoré sa oveľa viac podobá skutočnému domovu, než ich doterajšie bývanie v DSS. Budú môcť budovať svoju domácnosť oni sami a oni sami budú za ňu zodpovední. Slovo zodpovednosť sa bude v tomto dome skloňovať odteraz každý deň. Klienti sami budú zodpovední za varenie, pranie, žehlenie, nakupovanie, upratovanie. Keď niečo z toho vynechajú, ochudobnia tým svojich kolegov i seba o dôležitý životný pocit, že sa na nich dá spoľahnúť. Nebude ľahké byť zodpovedný, ale majú chuť, nádej a radosť z nového začiatku, hoci je prirodzené, že sa aj trochu obávajú, či to zvládnu. Radosti i strasti vlastného rozhodovania nebudú jednoduché nielen pre nich, ale ani pre pracovníkov, ktorí budú svedkami jednak ich úspechov a rastu, jednak dôsledkov zodpovednosti pred prázdnou chladničkou, keď sa niekomu nebude chcieť ísť večer nakúpiť a nastane hladné ráno. Avšak pozitívne stránky dospelého učenia vysoko prevýšia tie chyby rastu, ktorým sa nikto na svete nemôže vyhnúť. Už Goethe povedal, že aj keď svet stále napreduje, mladí musia začať vždy od začiatku.

Sme vďační tým, ktorí na tomto začiatku stáli a za krátke tri mesiace mali odvahu vybudovať domov tým ľuďom, ktorí ho veľmi potrebujú. Taký domov, ktorý sa svojou povahou podobá domovu bežných ľudí. Ďakujeme p. riaditeľke odboru sociálnych vecí Mgr. Michaele Šopovej za jej odvahu, nádej a dôveru vybudovať toto podporované bývanie, aj v situácii, keď BSK naň nemal finančné prostriedky a nemohol ich Rozsutcu poskytnúť. Vďaka patrí aj kolegom v DSS Rozsutec, ktorí pružne zareagovali, finančné prostriedky na obnovu budovy získali sponzorsky a za krátky čas urobili v budove potrebné stavebné úpravy, vymaľovali celú budovu, s klientmi vybrali a potom sami po večeroch zmontovali nábytok a predovšetkým neustále po každej úprave domu upratovali. Teraz sa s hlavnou sponzorkou Ing. Zavřelovou právom môžu tešiť z práce svojich rúk a z radosti našich klientov.

Toto spoločné dielo svedčí o tom, že v sociálnych službách pracujú dobrí, ochotní a pracovití ľudia, ktorí pracujú nielen rukami, ale predovšetkým srdcom. Veríme, že dobrá atmosféra spolupráce pomôže zamestnancom rovnako ako klientom. Ako hovorí americké príslovie - človek nemôže pomôcť druhým bez toho, aby tým nepomohol aj sám sebe. Pevne dúfame, že odborná a vysoko ľudská pomoc zamestnancov pomôže klientom k samostatnosti a ich životom dá radosť, nádej a zmysel.