Blindfriendly Štvrtok 19. 9. 2019 | Meniny má Konštantín Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Prvé projekty v novom Programe cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007 -2013

Prvé zasadnutie Monitorovacieho výboru Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko, na ktorom sa budú hodnotiť projekty bude 12.-13. júna 2008. Na tomto zasadnutí sa bude hodnotiť 11 prijatých projektov.

 

Nositeľom (lead partnerom) väčšiny projektov je rakúska strana, pričom všetkých 11 projektov má partnera z územia Bratislavského samosprávneho kraja a teda aspoň ako partneri sme na všetkých projektoch zainteresovaní. Tri projekty vzišli zo slovenskej iniciatívy, v jednom prípade je nositeľom obec Rohožník a v dvoch prípadoch neziskové organizácie. Zo zamerania predložených projektov vyplýva, že najväčší záujem žiadateľov je o vzdelávanie, výskum a obnoviteľné zdroje. Výzva je otvorená, teda projekty je možné predkladať stále, ďalšie zasadnutie Monitorovacieho výboru bude v septembri 2008.

Viac informácií:
Monika Adameková
Vedúca oddelenia teritoriálnej spolupráce
Tel.: 02/4826 4617
e-mail: madamekova@region-bsk.sk