Blindfriendly Utorok 22. 10. 2019 | Meniny má Sergej Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

[29. 5. 2018 12:50:00]

6. zasadnutie Monitorovacieho výboru Programu spolupráce INTERACT III

V dňoch 15.-16.05.20187 sa v estónskom Tallinne uskutočnilo 6. zasadnutie monitorovacieho výboru Programu spolupráce INTERACT III.

 

V poradí šiesteho zasadnutia monitorovacieho výboru Programu spolupráce INTERACT III v programovom období 2014-2020 sa zúčastnilo 27 krajín zapojených do implementácie programu. Zasadnutiu predsedala Margarita Golovko z Ministerstva financií Estónskej republiky. Prítomných pozdravila v mene predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu poradkyňa Patrícia Mešťan, ktorá ocenila doterajšiu prácu všetkých zainteresovaných, vyjadrila podporu programu INTERACT i želanie Bratislavského samosprávneho kraja pokračovať ako riadiaci orgán pre program INTERACT aj v programovom období 2021-2027.

Po úvodnom otvorení a schválení programu zasadnutia diskutovali prítomní o realizovaných aktivitách v roku 2017 a v januári-marci 2018 s dôrazom na vybrané tematické okruhy: príprava programov Interreg na programovacie obdobie 2021-2027, databáza projektov www.keep.eu a výsledky prieskumu spokojnosti s podujatiami a nástrojmi, ktoré poskytuje program INTERACT. Po diskusii nasledoval workshop na tému „pokrok smerom k napĺňaniu viacročného pracovného programu a strednodobých strategických cieľov programu spolupráce INTERACT“.

Po ukončení zasadnutia sa členovia monitorovacieho výboru zúčastnili na prezentácii moderných dejín Estónska v historickom múzeu Maarjamäe.
Dôležitým bodom druhého dňa zasadnutia monitorovacieho výboru bola diskusia o Výročnej správe o vykonávaní PS INTERACT III za rok 2017. Monitorovací výbor uvedenú správu schválil a riadiaci orgán ju následne predloží Európskej komisii. Monitorovací výbor taktiež schválil mandát pre riadiaci orgán, ktorým umožnil začatie aktivít smerujúcich k príprave programu spolupráce INTERACT IV 2021-2027 a vytvorenie programovacej skupiny. Potešiteľné je, že záujem o účasť v programovacej skupine priamo na zasadnutí prejavilo 10 členských krajín, ďalšie štáty sa majú možnosť vyjadriť do polovice júna 2018.
Prítomní taktiež diskutovali o aktualizácii spoločného ročného pracovného plánu na rok 2018, finančnej implementácii programu a o výsledkoch auditov. Členovia monitorovacieho výboru zo Švédska a Holandska sa podelili o svoje skúsenosti, ako sa snažia čo najlepšie využiť výsledky projektov v rámci Interregu a aké systémy používajú na získavanie dát o projektoch.
Ako posledný bod zasadnutia bola zaradená prezentácia „Ako môže program spolupráce ESPON pomôcť európskej územnej spolupráci“. Zaujímavosťou bolo, že na prezentáciu bol využitý video most a kolega z ESPONu sedel po celý čas vo svojej kancelárii v Luxemburgu.
Členovia monitorovacieho výboru na záver schválili, že siedme zasadnutie monitorovacieho výboru Programu spolupráce INTERACT III sa uskutoční v dňoch 06.-07.11.2018 v Bulharsku.