Blindfriendly Štvrtok 14. 11. 2019 | Meniny má Irma Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Rada partnerstva bude pokračovať o týždeň

 Druhé zasadnutie Rady partnerstva, ktorá sa zaoberá regionálnou integrovanou územnou stratégiou Bratislavského kraja v programovom období 2014-2020, bolo dnes prerušené a bude pokračovať o týždeň. Dôvodom je potreba dorokovania možností vybudovania obchvatu Modry, Pezinka a Svätého Jura.

 
„Rokovanie Rady partnerstva skončilo všeobecným konsenzom, teda zhodou, že sa spoločne pozrieme na región Svätý Jur, Pezinok, Modra, ktorý potrebuje veci došpecifikovať tak, aby sa maximálne urýchlila stavba obchvatu. To znamená, že župní predstavitelia sa rozbiehajú na jednania v pezinskom okrese. Príslušných jednaní sa zúčastní aj primátor Pezinka. Záujmom župy je obchvat, ktorý bol dlho sľubovaný, konečne urýchliť a postaviť,“ zhrnul rokovanie predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Rada Partnerstva Bratislavského kraja sa skladá zo štyroch komôr, ktoré reprezentujú členovia regionálnej územnej samosprávy, miestnej územnej samosprávy, štátnej samosprávy a sociálno-ekonomických partnerov. Témou dnešného stretnutia členov Rady partnerstva bola revízia prioritnej osi 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu a Regionálnej integrovanej územnej stratégie Bratislavského kraja. Členovia sa však zhodli na prerušení rokovania.