Blindfriendly Pondelok 9. 12. 2019 | Meniny má Izabela Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Projekt Transdanube.Pearls skúma dunajský región Horné Rakúsko

Rozvoj Siete destinácií („Pearls“), ktorá svojim návštevníkom a obyvateľom ponúka možnosť cestovať a preskúmať dunajský región trvalo udržateľnými dopravnými prostriedkami, podporuje 15 organizácií z 9 európskych krajín pozdĺž Dunaja.

 
Linz, 7. júla 2017 – Počas študijnej návštevy organizovanej v rámci projektu „Transdanube.Pearls“ navštívilo dunajský región Horké Rakúsko a Werfenweng približne 40 účastníkov, čo je príklad dobrej praxe Alpine Pearls. Po tejto návšteve nasledovalo stretnutie partnerov, na ktorom účastníci pokračovali v práci na zavádzaní nových/vylepšených služieb mobility, regionálnych centier mobility a nových turistických balíčkov pre obyvateľov a turistov v regiónoch pozdĺž Dunaja.
Dunajskú oblasť Horné Rakúsko počas exkurzie a stretnutia partnerov, ako súčasť nového projektu EÚ „Transdanube.Pearls“, od 3. do 7. júla 2017 preskúmalo 40 účastníkov. Keďže cieľom tohto projektu je rozvoj siete destinácií („Pearls“), ktoré sa zaviazali k trvalo udržateľnej mobilite v cestovnom ruchu s cieľom zlepšiť udržateľnú mobilitu v rámci týchto destinácií, do a medzi nimi, súčasťou trasy bol aj Werfenweng. Werfenweng je jednou z 27 obcí alpského regiónu, ktoré patria do siete „Alpské perly“ (Alpine Pearls) a venuje sa ekologickej mobilite. Účastníkov exkurzie potešila ponuka vo Werfenwengu a mohli tu nazbierať mnoho nových nápadov.
Účastníci exkurzie bicyklovali pozdĺž dunajskej cyklistickej trasy v Hornom Rakúsku a vyskúšali na nej rôzne možnosti mobility, ako jazdy trajektom, plavby na drevených člnoch atď. Naservírovali im typické rakúske pochúťky, ako jablčný mušt („Most“) alebo bravčové stehno („Bratl in der Rein“). Okrem toho bola ďalšou súčasťou programu aj krátka túra k vyhliadke Donauschlinge Schlögen a návšteva opátstva Engelszell.
Po tejto návšteve nasledovalo stretnutie partnerov, na ktorom účastníci pokračovali v práci na zavádzaní nových/vylepšených služieb mobility, regionálnych centier mobility a nových turistických balíčkov pre obyvateľov a turistov v regiónoch pozdĺž Dunaja. Táto ponuka vytvorí zúčastneným destináciám jedinečný predajný prínos, zvýši atraktívnosť celého dunajského regiónu, a predovšetkým zníži negatívny vplyv na životné prostredie. Projekt EÚ bude trvať do júna 2019 a je spolufinancovaný nadnárodným programom Interreg - Danube Transnational Programme s celkovým rozpočtom 2,9 milióna eur.
Počas trvania projektu budú všetky ciele podporovať trvalo udržateľnú mobilitu v cestovnom ruchu prostredníctvom komplexného súboru opatrení, ako je zavádzanie informačných centier mobility a manažérov mobility, vypracovanie opatrení zameraných na budovanie kapacít pre miestnych a regionálnych partnerov a zlepšenie informovanosti o mobilite a cestovnom ruchu obyvateľov a turistov. Okrem toho sa zavedú pilotné akcie na prenájom bicyklov, prepravu, parkovacie systémy, nové cyklistické trasy alebo autobusové kyvadlové systémy, aby sa zvýšila trvalo udržateľná mobilita pozdĺž Dunaja. Odborníci z odvetvia mobility a cestovného ruchu budú v lete 2017 cestovať 21 dní pozdĺž Dunaja s využitím iba trvalo udržateľných dopravných prostriedkov! Tento výlet poskytne cenné informácie o významných turistických zaujímavostiach, možnostiach, ako sa tam dostať trvalo udržateľnými službami mobility a o dostupnosti či prístupnosti informácií o trvalo udržateľných spôsoboch dopravy do, medzi a vrámci budúcich Pearls (Perál).
 
Obrázky:
Obrázok (1): Tradičná rakúska večera v reštaurácii Hoamat © WGD Donau Oberösterreich Tourismus GmbH
Obrázok (2): Schlögener Schlinge © WGD Donau Oberösterreich Tourismus GmbH
 
Kontakt
Navštívte nás online
WGD Donau Oberösterreich Tourismus GmbH, Lindengasse 9, 4040 Linz
Bianca Hinterdorfer, MA
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transdanube-pearls
Tel.: 0732 7277-816
 
E-Mail: hinterdorfer@donauregion.at