Blindfriendly Štvrtok 19. 9. 2019 | Meniny má Konštantín Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

10 rokov v regióne, s regiónom a pre región

Dňa 1. júna 2010 sa v Trenčianskych Tepliciach uskutočnila konferencia pri príležitosti 10. výročia Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr "10 rokov v regióne, s regiónom a pre región„.

 

Konferenciu mal otvoriť minister výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorý sa však pre naliehavé pracovné záležitosti nemohol zúčastniť. Príhovor predniesla JUDr. Makkiová, riaditeľka odboru vnútorného riadenia ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorá informovala regionálne rozvojové agentúry, že od 1. júla 2010 spadá ich agenda priamo pod pôsobnosť Agentúry na podporu regionálneho rozvoja.

Na konferencii Ing. Repko z Krajskej regionálnej agentúry Banská Bystrica vyzdvihol význam existencie regionálnych rozvojových agentúr na Slovensku. Zhodnotil ich dôležitosť pre regióny, zvýraznil aktívnu účasť regionálnych rozvojových agentúr pri tvorbe regionálnych a národných strategických dokumentov ako aj na tvorbe programov zo štrukturálnych fondov. V druhej časti konferencie sa predstavili najúspešnejšie projekty za jednotlivé kraje ako RRA Senec Pezinok s projektom Cyklomost, RRA Púchov s projektom Priemyselný klaster či RRA Skalica s projektom Revitalizácia žrebčínu Kopčany. Konferencia poukázala na fakt, že Regionálne rozvojové agentúry sú potrebným a dôležitým partnerom pre regióny Slovenska.