Blindfriendly  15. 9. 2019 | Meniny má Jolana Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Chrániť vinohrady chce Bratislavská župa

 Ochrana kultúrnej a regionálnej identity je priorita Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Na pôde Úradu BSK sa v stredu 13. októbra konal seminár "Vinohrady, vec verejná", ktorého ambíciou bolo formulovanie verejného záujmu a odporúčaní pre ďalší vývoj územia vinohradov v Bratislave a v Podhorskom páse.

 

„Toto je jeden z prvých krokov, ktoré robíme na ceste za tým, aby župa aktívne vstúpila do toho, ako bude kraj vyzerať a ako sa v ňom budú cítiť ľudia nielen v tom bezprostrednom okolí, ale aj z hľadiska kultúrneho dedičstva,“ povedal predseda BSK Pavol Frešo. „Dunaj, hrad a vinohrady sú identito-tvorné prvky Bratislavy a Bratislavského kraja. Ak dovolíme zničiť tieto prvky – to, čo vytvárali naši predkovia stovky rokov, tak je to kultúrny a hospodársky zločin. Vinohradnícke regióny patria v Európe k tým najbohatším a bola by veľká škoda, keby sme nevyužili potenciál, ktorý nám ponúka náš kraj,“ uviedol podpredseda BSK Ivo Nesrovnal. Frešo zároveň doplnil, že ako župa sa cítia povinní, aby tieto vinohrady ostali zachované, aby ostal zachovaný ráz krajiny tak, ako ho dostali od svojich predkov a aby ho tak odovzdali aj svojim potomkom. Podľa Nesrovnala musí zaznieť jasný signál: Stop likvidácii krajiny.

Seminára sa zúčastnili zástupcovia samospráv, odborníci v oblasti vinohradníctva a vinárstva, územného plánovania a krajinotvorby. Výstupom seminára je spoločné vyhlásenie účastníkov, s ktorým sa chcú obrátiť až na ministerstvo pôdohospodárstva so žiadosťou o legislatívne zmeny v oblasti vinohradníctva. „Ako samospráva chceme ísť príkladom, pokúsime sa chrániť územie v našich územnoplánovacích dokumentoch,“ poznamenal Nesrovnal. Samosprávy obcí Malokarpatského regiónu účastníci vyzývajú, aby vo svojich katastrálnych územiach všetkými možnými nástrojmi, predovšetkým prostredníctvom územnoplánovacej dokumentácie chránili územia vinohradov, aby zabránili urbanizácii. Obrátiť sa chcú aj na ministerstvo pôdohospodárstva, aby sa zasadilo o zmenu slovenskej či európskej legislatívy, najmä zákona o vinohradníctve a vinárstve.

Seminára sa zúčastnili aj Vladimír Hrdý z bratislavského magistrátu, primátor Pezinka Oliver Solga, Ján Hacaj zo Združenia pezinských vinohradníkov a vinárov, vedúci oddelenia kontroly vín zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Marek Závracký, predseda predstavenstva In Vino Tokay, a. s. Milan Lančarič a ďalší.