Blindfriendly Štvrtok 19. 9. 2019 | Meniny má Konštantín Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Pezinok úspešne pokračuje v odovzdávaní skúseností do Bulharska

Po úspešnom odovzdávaní vedomosti v oblasti regionálneho rozvoja, decentralizácie štátnej správy a využívania prostriedkov z fondov EÚ samosprávou mesta Pazardjik a okresu Pazardjik, Bulharsko zorganizovala Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok dňa 15.januára 2010 v rámci projektu „Pazardjik – trvaloudržateľné mesto“ ďalšie stretnutie pod názvom „Malé hospodárske fórum“.

 

Fórum vytvorilo priestor pre výmenu skúseností a nadviazanie kontaktov medzi bulharskými zástupcami podnikateľského sektora a zástupcami Pezinského klubu podnikateľov, SŽK a SOPK, Bratislava. Spomínaný projekt je financovaný z Regionálneho operačného programu Bulharska a realizuje sa od roku 2009 v spolupráci s Regionálnou rozvojovou agentúrou Senec – Pezinok a mestom Pezinok, ktorí sú partnermi projektu.

Bulharskí podnikatelia a zástupcovia podnikateľského klubu mesta Pazardjik sa na stretnutí mali možnosť oboznámiť s podnikateľskou klímou v SR a SR, možnosťou podnikania alebo založenia si spoločných podnikov so slovenskými firmami a činnosťou reprezentatívnych združení podnikateľského sektora na Slovensku – SŽK a SOPK, Bratislava. Bulharskí kolegovia navštívili aj výrobnú prevádzku pekárne Bageta, kde sa oboznámili s celým výrobným a technologickým procesom pekárenských výrobkov.
 

Fórum poskytlo aj možnosť pre vzájomné predstavenie podnikateľských klubov mesta Pezinok a mesta Pazardjik. Predstavení boli úspešní miestni podnikatelia, ktorí sú aktívni v rôznych oblastiach – stavebníctvo, spracovanie potravín, nábytok, ekovýroba, obchod, hotelierstvo, elektromateriály, pekárstvo a cukrárenské výrobky, spracovanie medu, baliacej techniky, poisťovníctva a ďalšie. Možno spomenúť spoločnosť Nábytok Galan, developerskú spoločnosť D.I.S.I., NOVPLASTA Šenkvice, Termstav, Regionpartner, Sensor, Celox Viničné a.i. Bulharskí podnikatelia boli zastúpení predsedom klubu podnikateľov mesta Pazardjik p. Ivanovom, p. Srbevom podnikateľom z finančnej sféry a p. Temelkovom, ktorý je úspešný výrobca a distribútor prírodného medu. Stretnutia sa zúčastnil aj zástupca bulharského veľvyslanectva na Slovensku pán Vasil Valchev, obchodný atašé, ktorý vydvihol dôležitosť vzájomnej podnikateľskej spolupráce. Bulharskí a slovenskí podnikatelia prejavili záujem o nadviazanie serióznej spolupráce a svoje podnikateľské aktivity si vedia predstaviť vytvorením spoločných partnerstiev, prípravou spoločných projektov, firiem a pod.

Koncom februára sa slovenskí zástupcovia samospráv, mimovládnych organizácií a podnikateľov zúčastnia ďalšieho pracovného stretnutia, ktoré prebehne v bulharskom meste Pazardjik, kde sa bude bližšie diskutovať o konkrétnych možnostiach spolupráce medzi slovenskými a bulharskými kolegami.