Blindfriendly Utorok 17. 9. 2019 | Meniny má Olympia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Seminár „Vinohrady, vec verejná“

Pozývame vás na seminár „Vinohrady, vec verejná“, ktorý sa uskutoční v stredu 13. októbra 2010 od 14:00 hod. v rokovacej sále Úradu BSK na Sabinovskej ul. 16 v Bratislave.

 

Ambíciou semináru je formulovanie verejného záujmu a odporúčaní pre ďalší vývoj územia vinohradov v Bratislave a v Podhorskom páse. 

Program:

      13.30 – 14.00  Registrácia účastníkov
      14.00 – 14.05  Privítanie, Ing. Pavol Frešo, predseda BSK
      14.05 – 14.15  Úvodné slovo a moderácia, JUDr. Ivo Nesrovnal, podpredseda BSK
1. 14.15 – 15.35  Krajinársko-architektonický aspekt vinohradov v bratislavskej mestskej a prímestskej krajine
                             Ing. Natália Foltinovičová PhD., Pamiatkový úrad SR, referát pamiatkových území
                             Ing. arch. Vladimír Hrdý, Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, vedúci oddelenia územného plánovania a rozvoja mesta
     15.35 – 15.50  Diskusia
2. 15.50 – 17.10  Vinohrady a územný rozvoj jednotlivých obcí
                             Mgr. Oliver Solga, primátor mesta Pezinok
                             Ing. arch. Jaroslav Kocka, MČ Bratislava Nové mesto, hlavný architekt
     17.10 – 17.35  Diskusia
3. 17.35 – 18.00  Bratislavské a malokarpatské vinohrady a vinárstvo, tradície, hospodárske a kultúrne aspekty
                             Ing. Ján Hacaj, Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov
                             Ing. Marek Závracký, Štátna veterinárna a potravinová správa, vedúci oddelenia kontroly vín
                             Mgr. Milan Lančarič, predseda predstavenstva ELESKO, a.s. a IN VINO Tokay, a.s.
18.00 – 18.30       Diskusia
18.30                   Zhrnutie, odporúčania: JUDr. Ivo Nesrovnal
Záver, pohár vína