Blindfriendly  20. 10. 2019 | Meniny má Vendelín Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Twinning projekt „Posúdenie vnútroštátneho pracovného zákonodarstva Macedónska“ úspešne ukončený

Ministerstvo práce a sociálnej politiky Macedónska, spoločne so slovenskými partnermi - Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Regionálnou rozvojovou agentúrou Senec – Pezinok, uskutočnilo dňa 14. septembra 2009 v Skopje záverečnú konferenciu „Plánovanie spoločnej budúcnosti“, ktorá sa konala v rámci twinningového projektu „Posúdenie vnútroštátneho pracovného zákonodarstva Macedónska“, ktorý je zameraný na zosúladenie vnútroštátnych pracovnoprávnych predpisov s právnymi predpismi Európskej únie.

 
 

Prevzatie usmernení sociálnej politiky EÚ a aproximácia právnych predpisov je pre Macedónsko základnou podmienkou pre úspešný vstup do EÚ. Slovenskí experti prostredníctvom realizácie tohto projektu odovzdávali skúsenosti a „know-how“ z predvstupového procesu Slovenskej republiky do EÚ.
Projekt, ktorý bol realizovaný v období od mája 2008 do septembra 2009, pozostával z viacerých fáz: hĺbkovej analýzy právnych predpisov EÚ v oblasti pracovného práva, analýzy macedónskych zákonov v tej istej oblasti a prípravy príslušných tabuliek zhody (table of concordance). Ako uviedla ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Viera Tomanová: „funkčné partnerstvo medzi členským štátom a kandidátskou krajinou ako základný princíp filozofie twinningu sa v tomto projekte osvedčilo, dosiahli sa požadované výsledky a projekt prispel k prehĺbeniu našej spolupráce.“ Ako možné oblasti budúcej spolupráce vidí napr. v oblasti strategického prehodnotenia a reformy európskeho sociálneho modelu, transpozície smerníc EÚ, podpory a rozvoja sociálneho dialógu.  Veľvyslanec EÚ Erwan Fouéré vo svojom prejave vyjadril uznanie slovenským expertom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Regionálnej rozvojovej agentúry Senec – Pezinok z bratislavského kraja a všetkým, ktorí prispeli k úspešnej realizácii tohto projektu.

Kontaktné osoby:
 
Kancelária v Skopje:
Pani Ľuba Pavlovová, stály twinning. poradca (Resident Twinning Adviser - RTA),
tel.: 00389 (0) 2 3106 248, E-mail: Lpavlovova@yahoo.com alebo Lpavlovova@rrasenec-pezinok.sk
Pani Dashurije Selim, asistentka projektu, tel.: 00389 (0) 2 3106 248, E-mail: Dashurije.selimi@yahoo.com
 
Slovenský tím:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Pán Miloslav Hetteš, vedúci projektu, e-mail: miloslav.hettes@employment.gov.sk
 
Regionálna rozvojová agentúra Senec - Pezinok
Eva Lovásiková, vedúca projektu, e-mail: elovasikova@rrasenec-pezinok.sk
 
Tlačová správa, RRA Senec - Pezinok, 28. 9. 2009