Blindfriendly Utorok 25. 2. 2020 | Meniny má Frederik Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

REGIOSTARS 2013

Ocenenie pre inovatívne projekty politikou súdržnosti EÚ

 
Európska komisia vyhlasuje súťaž na ocenenie projektov podporených z európskych fonfov.
Je 5 súťažných kategórii:
  • 1. Inteligentný rast: Pripojenie univerzity a regionálneho rastu
  • 2. Udržateľný rast: Podpora účinných zdrojov v malých a stredných podnikoch
  • 3. Inklusívny rast: Sociálne inovácie: kreatívne reakcie na problémy v spoločnosti
  • 4. Kategória CITYSTAR: Integrovaný prístup k trvalo udržateľnému rozvoju miest
  • 5. Kategória informácie a komunikácia: Podpora regionálnej politiky EÚ prostredníctvom krátkych videí
Žiadateľ môže byť členský štát, alebo relevantný riadiaci orgán štrukturálnych fondov pre národné alebo regionálneprogramy -pre obdobie 2000-2006 alebo 2007-2013. Títo môžu predložiť maximálne jeden návrh z každej kategórie, najviac teda 5 žiadostí.
Žiadosti musia byť predloženériadiacim orgán alebo s jehosúhlasom. Obcea mestá, ktoré chcú predložiť spolufinancovaný projekt, musia dostať schválenie od príslušnej riadiacej autority.
Ďalšími kritériami sú, že projekt je spolufinancovanýz Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu alebo z Nástroja predvstupnej pomoci po 1.januári 2000. Žiadosť musí byť podaná vyplnením príslušnej prihlášky a musí byť predložená pokiaľ možno v angličtine. Projekt musí jasne súvisieť s príslušnou kategóriou.
Žiadosti budú posudzované nezávislou porotou s ohľadom na spôsobilosť projektu a hodnotiace kritéria.
Kritéria pre kategóriu 1-4 sú, že projekt musí byť ukončený alebo v dostatočne pokročilom štádiu. Pre kategóriu 5 platí, že video nesmie mať viac ako 5 minút a musí byť bez autorských práv.
Prihlášky musia byt zaslané najneskôr do 20. apríla 2012 na e-mailovú adresu:
Hodnotenie berie do úvahy nasledujúce:
  • Kategórie 1-4: inovatívny charakter projektu, vplyv (aleboočakávanýdopad) projektu z hľadiskapôvodnýchcieľov, očakávanáudržateľnosťprojektu, výsledky projektu napodporu miestneho, regionálneho amedziregionálnehopartnerstva
  • Kategória 5: zvýšenie viditeľnosti európskej regionálnej politiky, účinné šírenie videa, kvalita a výsledok videa