Blindfriendly Štvrtok 23. 1. 2020 | Meniny má Miloš Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Register zmlúv a faktúr BSK

Register zmlúv a faktúr BSK je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených Bratislavským samosprávnym krajom od 1. januára 2011. Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v Registri zmlúv a faktúr BSK.

 

 
Zverejnené Číslo zmluvy Názov zmluvy Cena Zmluvná strana  Pozn.
1. 2. 2011  2011-179-CRS  Zmluva o spoluúčasti na veľtrhu cestovného ruchu Ferien Messe Viedeň od 13.1. - 16.1.2011 450,-€  Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  
2. 2. 2011  2011-180-KP  Zmluva o spolupráci a propagácii 4 000,-€  Občianské združenie Maratón, Stupava  
3. 2. 2011  2011-181-VNP  Zmluva o dodávke elektriny 500,-€  Západoslovenská energetika a.s., Bratislava   
4. 2. 2011  2011-183-SKO  Zmluva o spolupráci pri realizácii podujatí "Baba cup Bratislavskej župy 2011", "Škola skateboardu", "Game of skate s Bratislavským županom".  2 500,-€  Slovak skate o.z., Bratislava   
8. 2. 2011  2011-189-KP  Zmluva na vyhotovovanie stenografických záznamov a jeho následný prepis vo forme zápisnice zo zasadnutí Zastupiteľstva BSK 40,00 €/ hod.  Helena Líšková - HELA, Bratislava  
9. 2. 2011  2011-191-SKO  Zmluva o spolupráci pri realizácii podujatia "Tenisové majstrovstvá Slovenska v kategórii dorast" 800,-€  OZ TENIS ACADEMY CLUB, Dunajská Lužná  
10. 2. 2011 2011-204-FIN   Zmluva o poskytovaní poradenských služieb 29 889,-€  Ernst & Young Slovakia spol. s.r.o., Bratislava  
11. 2. 2011 2011-205-CRS  Zmluva o zabezpečení účasti na veľtrhu / výstave cestovného ruchu Holiday World Praha 2011 788,-€  Slovenská agentúra pre cestovný ruch Banská Bystrica  
11. 2. 2011 2011-206-SOC  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany 6 400,-€  Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov o.z., Bratislava  
11. 2. 2011 2011-207-SOC  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany 24 000,-€  Aliancia žien Slovenska o.z., Bratislava  
11. 2. 2011 2011-208-SOC  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany 80 000,-€  Brána do života o.z., Bratislava  
11. 2. 2011 2011-209-SOC  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany 31 900,-€  Detský fond Slovenskej republiky o.z., Bratislava  
11. 2. 2011 2011-210-SOC  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany 6 500,-€  Kľúč n.o., Bratislava  
11. 2. 2011 2011-211-SOC  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany 40 600,-€  MAJÁK NÁDEJE n.o., Bratislava  
11. 2. 2011 2011-212-SOC  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany 28 400,-€  Návrat o.z., Bratislava  
11. 2. 2011 2011-213-SOC  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany 28 000,-€  ODYSEUS o.z., Bratislava  
11. 2. 2011 2011-214-SOC  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany 28 500,-€  Pomoc ohrozeným deťom o.z., Bratislava  
11. 2. 2011 2011-215-SOC  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany 26 920,-€  ROAD n.o., Bratislava  
11. 2. 2011 2011-216-SOC  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany 17 600,-€  Ulita o.z., Bratislava  
11. 2. 2011 2011-217-SOC  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany 66 400,-€  Združenie MUDr. Ivana Novotného o.z., Bratislava  
11. 2. 2011 2011-218-SOC  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany 15 300,-€  ICHTYS o.z., Bratislava  
11. 2. 2011 2011-219-SOC  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany 18 150,-€  KASPIAN o.z., Bratislava  
11. 2. 2011 2011-220-SOC  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany 5 000,-€  LABYRINT o.z., Bratislava  
11. 2. 2011 2011-221-SOC  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany 10 000,-€  Mládež ulice o.z., Bratislava  
11. 2. 2011 2011-222-SOC  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany 6 500,-€  Seleziáni Don Bosca c.o., Bratislava  
11. 2. 2011 2011-223-SOC  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany 11 066,-€  Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov o.z., Bratislava  
11. 2. 2011 2011-224-SOC  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany 11 066,-€  Detský fond Slovenskej republiky o.z., Bratislava  
11. 2. 2011 2011-225-SOC  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany 11 066,-€  Pomoc ohrozeným deťom o.z., Bratislava  
14. 2. 2011 2011-226-KP  Zmuva o spolupráci a propagácii 5 000,-€  Darwin, s. r. o.  
 14. 2. 2011  2011-227-PRA  Kúpna zmluva 819 000,-€  Mesto Pezinok  
14. 2. 2011  2011-229-SOC  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby  16 596,96 €  Agentúra podporovaného zamestnania, n. o.  
14. 2. 2011  2011-230-SOC  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby  24 895,44 €  Agentúra špecializovaných služieb pre autistov a iné zdravotné postihnutia  
14. 2. 2011  2011-231-SOC  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 8 298,48 €  Plamienok, n. o.  
14. 2. 2011  2011-232-SOC  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 33 193,92 €  Rada pre poradenstvo v sociálnej práci  
14. 2. 2011  2011-233-SOC  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 24 895,44 €  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska  
14. 2. 2011  2011-234-SOC  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 8 298,48 €  Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, o. z.  
14. 2. 2011  2011-235-SOC  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 8 298,48 €  Slovenský zväz telesne postihnutých -  Krajské centrum Bratislava, o. z.  
14. 2. 2011  2011-236-SOC  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 16 596,96 €  Autistické centrum Andreas, n. o.  
14. 2. 2011  2011-237-SOC  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 298 132,80 €  Domov pre každého, o. z.  
14. 2. 2011  2011-238-SOC  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 136 923,60 €  DEPAUL SLOVENSKO, n. o.  
14. 2. 2011  2011-239-SOC  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 20 575,20 €  Úsmev domova, o. z.  
14. 2. 2011  2011-240-SOC  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 12 000,- €  Palmienok, n. o.  
14. 2. 2011  2011-241-SOC  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 25 613,28 €
2 828,88 €
 Domovské vzdelávacie centrum, n. o.  
14. 2. 2011  2011-242-SOC  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 50 510,40 €
48 099,24 €
 KRIŽOVATKY, n. o.  
14. 2. 2011  2011-243-SOC  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 8 748,00 €  Občianske združenie INKLÚZIA, o. z.  
14. 2. 2011 2011-244-SOC   Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 8 298,48 €  VSTÚPTE, n. o.  
14. 2. 2011  2011-245-SOC  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 14 217,12 €  Šanca pre nechcených, o. z.  
14. 2. 2011 2011-246-SOC   Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 8 349,60 €
18 822,60 €
 Občianske združenie Brána do života  
15. 2. 2011  2011-247-SOC  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 8 298,48 €  RUŽOVÁ ZÁHRADA, n. o.  
15. 2. 2011  2011-248-SOC  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 8 298,48 €  Slovenská humantiná rada  
15. 2. 2011  2011-249-SOC Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 8 298,48 €  Bratislavská asociácia sluchovo postihnutých, o. z.  
15. 2. 2011  2011-250-SOC Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby

20 316,60 €
12 386,64 €
13 773,00 €

 Maják nádeje, n. o.  
15. 2. 2011 2011-251-SOC  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 24 895,44 €  Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR  
15. 2. 2011  2011-252-KP Zmluva o spolupráci a propagácii 5 000,00 €  Obec Doľany  
18. 2. 2011  2011-253-SOC Zmluva o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany  47 200,00 €  DOMOV - DÚHA, o. z.  
18. 2. 2011  2011-254-SOC  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany  19 870,00 €  PRIMA, o. z.  
18. 2. 2011  2011-255-SOC   Zmluva o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany  26 900,00 €  Slovenský výbor pre UNICEF, o. z.  
18. 2. 2011  2011-256-SOC    Zmluva o poskytnutí finančného príspevku akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany  28 400,00 €  Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, o. z.  
18. 2. 2011  2011-257-SOC  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku a zabezpečení poskytovanej sociálnej služby    Šanca pre nechcených, o. z.  
18. 2. 2011  2011-258-SOC  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku a zabezpečení poskytovanej sociálnej služby    TILIA, n. o.  
18. 2. 2011  2011-259-SOC  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku a zabezpečení poskytovanej sociálnej služby    NOVÝ DEŇ, n. o.  
18. 2. 2011  2011-260-SOC  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku a zabezpečení poskytovanej sociálnej služby    DOMUS BENE - DOM DOBRA, o. z.  
18. 2. 2011  2011-261-SOC  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku a zabezpečení poskytovanej sociálnej služby    Dom svitania, n. o.  
18. 2. 2011  2011-262-SOC  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku a zabezpečení poskytovanej sociálnej služby    Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR  
18. 2. 2011  2011-263-SOC  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku a zabezpečení poskytovanej sociálnej služby    TEKLA, o. z.  
18. 2. 2011  2011-264-SOC  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku a zabezpečení poskytovanej sociálnej služby    Kresťanská liga pre pomoc mentálne posithnutým na Slovensku  
18. 2. 2011  2011-265-SOC  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku a zabezpečení poskytovanej sociálnej služby    SPOLOČNOSŤ NA POMOC OSOBÁM S AUTIZMOM  
18. 2. 2011  2011-266-SOC  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku a zabezpečení poskytovanej sociálnej služby    SENIOR, n. o.  
18. 2. 2011  2011-267-SOC  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku a zabezpečení poskytovanej sociálnej služby    Nemocnica Modra, n. o.  
18. 2. 2011 2011-268-SOC   Zmluva o poskytnutí finančného príspevku a zabezpečení poskytovanej sociálnej služby    HESTIA, n. o.  
18. 2. 2011  2011-269-SOC  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku a zabezpečení poskytovanej sociálnej služby    Senior klub STUDIENKA, o. z.  
21. 2. 2011 2010-381-ETS  Dohoda o ukončení Dohody o poskytovaní konzultačných služieb    Matteo Malvani  
23. 2. 2011  2011-291-SOC  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku a zabezpečení poskytovanej sociálnej služby    Domov dôchodcov GERION  
23. 2. 2011 2011-292-SOC   Zmluva o poskytnutí finančného príspevku a zabezpečení poskytovanej sociálnej služby    PRIMA, n. o.  
23. 2. 2011 2011-293-SKO   Zmluva o spolupráci pri realizácii podujatia "Futbalový turnaj pre deti a ich rodičov"  500,00 €  Občianske združenie TRLÍNEK  
23. 2. 2011  2011-294-SKO  Zmluva o spolupráci pri realizácii podujatia " Jazdecké dni v Pezinku"  800,00 €  IRI AGROFEST, a. s.  
25. 2. 2011  2011-295-SKO  Zmluva o spolupráci pri realizácii podujatia "Špeciálna korčuliarska príprava detí predškolského a mladšieho školského veku"  800,00 €  Občianske združenie Kraso klub Bratislava  
25. 2. 2011 2011-296-SKO   Zmluva o spolupráci pri realizácii podujatia "LEONIDAS CUP"  300,00 €  Občianske združenie LEONIDAS  
25. 2. 2011  2011-297-SOC  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku a zabezpečení poskytovanej sociálnej služby    Betánia Bratislava, n. o.  
25. 2. 2011  2011-298-SOC  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku a zabezpečení poskytovanej sociálnej služby    Bratislavská arcidiecézna charita  
25. 2. 2011 2011-299-SOC   Zmluva o poskytnutí finančného príspevku a zabezpečení poskytovanej sociálnej služby    Občianske združenie INKLÚZIA, o. z.  
25. 2. 2011  2011-300-SOC  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku a zabezpečení poskytovanej sociálnej služby    Dom sociálnych služieb - MOST, n. o.  
25. 2. 2011  2011-301-SOC  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku a zabezpečení poskytovanej sociálnej služby    Ohel David  
25. 2. 2011  2011-302-SOC  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku a zabezpečení poskytovanej sociálnej služby    DSS Andreas, n. o.  
25. 2. 2011  2011-303-SOC  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku a zabezpečení poskytovanej sociálnej služby    Harmónia života, n. o.  
25. 2. 2011 2011-304-SOC   Zmluva o poskytnutí finančného príspevku a zabezpečení poskytovanej sociálnej služby    Drahuška a my...  
25. 2. 2011 2011-305-SOC   Zmluva o poskytnutí finančného príspevku a zabezpečení poskytovanej sociálnej služby    SENIOR - geriatrické centrum, n. o.  
25. 2. 2011 2011-306-SOC   Zmluva o poskytnutí finančného príspevku a zabezpečení poskytovanej sociálnej služby    Lepší  svet, n. o.  
25. 2. 2011 2011-307-SOC   Zmluva o poskytnutí finančného príspevku a zabezpečení poskytovanej sociálnej služby    SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ Územný spolok  
25. 2. 2011 2011-308-SOC   Zmluva o poskytnutí finančného príspevku a zabezpečení poskytovanej sociálnej služby    VSTÚPTE, n. o.  
25. 2. 2011 2011-309-SOC   Zmluva o poskytnutí finančného príspevku a zabezpečení poskytovanej sociálnej služby    NEZÁBUDKA - Združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi  
25. 2. 2011 2011-310-SOC   Zmluva o poskytnutí finančného príspevku a zabezpečení poskytovanej sociálnej služby    Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke  
25. 2. 2011  2011-311-SOC  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku a zabezpečení poskytovanej sociálnej služby    SENIOR PARK, n. o.  
25. 2. 2011  2011-312-KP  Zmluva o spolupráci a propagácii  1 500,00 €  Modranský okrášľovací spolok OZ  
25. 2. 2011  2011-313-DOP  Zmluva o poskytnutí zálohy na úhradu nákladov budovania integrovanej dopravy spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s.  95 000,00 €  Bratislavská integrovaná doprava, a. s.  
25. 2. 2011  2011-314-KUL  Zmluva o spolupráci na kultúrnom podujatí "Bratislavský bál 2011"  30 000,00 €  Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Bratislava  
25. 2. 2011  2011-315-KUL  Zmluva o propagácii na kultúrneho podujatia "Bratislavský bál 2011" 22 440,00 €  Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Bratislava  
 1. 3. 2011 2011-316-SaRP  Kúpna zmluva 375 396,00 €  EMtest-SK, s. r. o. a EMTEST, a. s.  
 1. 3. 2011 2010-457-SKO   Dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva SR 502 950,00 €  Športové gymnázium, Bratislava  
 1. 3. 2011  2011-317-VNP

 Dodatok č. 1/2011 k zmluve o dodávke plynu

Dohoda o zmene právneho vzťahu založeného zmluvou o dodávke plynu

   Slovenský plynárenský priemysel, a. s., SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku,  Malinovo  
 1. 3. 2011 2011-318-VNP   Dodatok č. 2/2010 k zmluve o dodávke plynu

Dohoda o zmene právneho vzťahu založeného zmluvou o dodávke plynu

   Slovenský plynárenský priemysel, a. s., SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku,  Malinovo  
  1. 3. 2011  2010-606-KP  Dohoda o ukončení zmluvy    BioBio Natural, s. r. o.  
  1. 3. 2011  2011-319-SOC Zmluva o poskytnutí finančného príspevku a zabezpečení poskytovanej sociálnej služby    Betánia Senec, n. o.  
  1. 3. 2011 2011-320-SOC  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku a zabezpečení poskytovanej sociálnej služby    Združenie príbuzných, priateľov a ľudí s psychickými poruchami KRÍDLA  
 1. 3. 2011  2011-321-SOC  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku a zabezpečení poskytovanej sociálnej služby    Náruč, n. o.  
 1. 3. 2011 2011-322-SOC   Zmluva o poskytnutí finančného príspevku a zabezpečení poskytovanej sociálnej služby    OAZIS, o. z.  
 2. 3. 2011  2011-333-SKO  Zmluva o spolupráci pri realizácii športovej činnosti zápasníckeho klubu Dunajplavba Bratislava  1 800,00 €  Občianske združenie ZK Dunajplavba Bratislava   
  2. 3. 2011  2011-334-SKO  Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu "Instant Summer vol. 2" skateboardingové centrum  2 000,00 €  Asociácia Skateboardingu SR  
 8. 3. 2011  2011-335-KP  Zmluva o spolupráci a propagácii  1 000,00 €  Tribus musicae, o. z.  
 9. 3. 2011  2011-337-SKO  Zmluva o spolupráci pri realizácii podujatia "Pohár európskych majstrov v pozemnom hokeji"  500,00 €  Občianske združenie Športový klub Šenkvice  
 10. 3. 2011 2011-338-SOC   Zmluva o poskytnutí finančného príspevku a zabezpečení poskytovanej sociálnej služby    Centrum MEMORY, n. o.  
 10. 3. 2011 2011-339-SOC   Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby  8 298,48 €  Zväz diabetikov Slovenska  
 11.3.2011  2011-340-SKO  Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu "Túlať sa s mapou v Karpatoch na bicykli i po vlastných nohách"  1 000,00 €  Občianske združenie Šoprtový klub VAZKA Bratislava  
 14. 3. 2011 2011-342-SKO   Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu  "Tenis pre deti a rodinu"  200,00 €  Občianske združenie Jednotka tenisová škola  
 14. 3. 2011 2011-343-SKO   Zmluva o spolupráci pri realizácii podujatí "Teenege cupík a Family cupík 2011"  500,00 €  Top tenis n. o.  
 14. 3. 2011  2011-344-PRA  Darovacia zmluva    ELESKO a. s.  
 15.3.2011 2011-341-SKO   Zmluva o spolupráci pri realizácii podujatí Bratislavského stolnotenisového zväzu  1 200,00 €  Občianske združenie Bratislavský stolnotenisový zväz  
 15.3.2011  2011-345-SaRP  Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov  19 000,00 €  Medzinárodný višegrádsky fond  
 15. 3. 2011 2011-346-KP   Zmluva o spolupráci a propagácii  500,00 €  Mestská časť Bratislava - Vajnory  
 16. 3. 2011 2011-347-SKO   Zmluva o spolupráci pri realizácii cykloturistického projektu  1 000,00 €  Občianske združenie ZENIT SK  
 17. 3. 2011  2011-348-VNP  Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd    Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.  
 22. 3. 2011  2011-351-SKO  Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu "Rozvoj motorkárového športu"  500,00 €  Občianske združenie SLOVAKIA KARTING CLUB  
  22. 3. 2011  2011-352-SKO  Zmluva o spolupráci pri realizácii medzinárodného plaveckého mítingu "ORCA CUP 2011"  800,00 €  Plavecký klub ORCA Bratislava  
 22. 3. 2011  2011-353-SKO  Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu "Mládež a karate 2011"  800,00 €  Športový klub karate SEIWA  
  22. 3. 2011  2011-354-SKO  Zmluva o spolupráci pri zabezpečení aktivít v rámci projektu EdTWIN  450,00 €  Gymnázium Antona Bernoláka Senec  
 22. 3. 2011 2011-355-SOC   Zmluva o poskytnutí finančného príspevku a zabezpečení poskytovanej sociálnej služby    Komunita Kráľovnej pokoja  
 22. 3. 2011  2011-356-SOC  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku a zabezpečení poskytovanej sociálnej služby    Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán  
 23. 3. 2011  2009-256-SEM  Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve o nájme nehnuteľnosti  2 000,00 €  UNINOVA HOSTEL, s. r. o.  
 24. 3. 2011  2011-357-SKO  Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu "Materiálne zabezpečenie mládežníckych výberov hokejových športov"  400,00 €  Občianske združenie talentov hokejových športov  
 25. 3. 2011 2011-378-SOC   Zmluva o poskytnutí finančného príspevku a zabezpečení poskytovanej sociálnej služby    CLAUDIANUM, n. o.  
 28. 3. 2011  2011-379-KP  Zmluva o spolupráci a propagácii  4 000,00 €  Bratislavský okrášľovací spolok  
 29. 3. 2011  2011-8-KP_DODATOK č. 2  Zmluva o vzájomnej spolupráci a poskytovaní služieb    Petit Pres, a.s.  
 30. 3. 2011  2011-380-SKO  Zmluva o spolupráci a realizácii projektu "Dotyky a spojenia" - pohybová skladba  500,00 €  Telocvičná jednota SOKOL Bratislava I. Vinohrady  
 30. 3. 2011 2011-381-SKO   Zmluva o spolupráci a realizácii projektu "Z Pentagonu do ringu"  400,00 €  Občianske združenie ZVONČEK  
 31. 3. 2011  2011-382-KP  Zmluva o poskytovaní odborných služieb  600,00 €  Goodwill Publishing, s.r.o.  
 1. 4. 2011  2011-383-SKO  Zmluva o spolupráci a realizácii podujatí OZ Albatros - plus v roku 2011  2 000,00 €  Občianske združenie Albatros - plus  
 6. 4. 2011  2011-384-SKO  Zmluva o spolupráci a realizácii podujatia "O pohár bratislavského župana"  2 500,00 €  Občianske združenie Hokejová škola SVIŠŤ  
  6. 4. 2011 2011-385-SKO   Zmluva o spolupráci a realizácii projektu "Činnosť Zväzového centra prípravy mládeže v cyklistike"  1 500,00 €  Slovenský zväz cyklistiky  
 6. 4. 2011  2011-386-SKO  Zmluva o spolupráci a realizácii projektu "Reprezentácia SR a BSK na Majstrovstvách  sveta a Majstrovstvách Európy 2011 v akrobatickom rock and rolle"  800,00 €  Občianske združenie Vysokoškolský športový klub FTVŠ UK Lafranconi  
 6. 4. 2011  2011-387-SKO  Zmluva o spolupráci a realizácii projektu "Dlhodobé súťaže amatérov v hlavnom a plážovom volejbale"  1 000,00 €  Občianske združenie ASKOT  
 7. 4. 2011

2011-388-SaRP

 2011-388-SaRP_príloha

 Partnerská dohoda s preambulou    Hlavné mesto SR Bratislava, MČ Bratislava Devínska Nová Spolková krajina Dolné rakúsko  
 8. 4. 2011  2011-389-KP Zmluva o poskytnutí reklamného priestoru  8 889,00 €  STAR Production, s.r.o.  
 11. 4. 2011  2011-390-SKO  Zmluva o spolupráci pri realizácii podujatia "12. ročníka Cross Country Baba - Kamzík"  800,00 €  Občianske združenie Cross Country Club Rača  
 11. 4. 2011  2011-391-SKO  Zmluva o spolupráci pri realizácii podujatia "Slovenský voltížny pohár"  1 000,00 €  Občianske združenie TJ Elán Čierna voda  
 12. 4. 2011 2011-392-SOC   Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby  4 149,24 €  Klub cystickej fibrózy, o. z.  
 12. 4. 2011  2011-393-SOC  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku a zabezpečení poskytovanej sociálnej služby    "EQ" Centrum poradenstva a prevencie pre občanov, o. z.  
 18. 4. 2011  2011-394-SKO  Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu "Materiálne zabezpečenie mladých futbalistov Karlovej Vsi"  1 000,00 €  Futbalový klub mládeže Karlova Ves  
 18. 4. 2011  2011-395-KP  Zmluva o spolupráci a propagácii  3 000,00 €  KLUB VOJENSKEJ HISTÓRIE - CARPATHIA  
 19. 4. 2011

2011-396-CRS_PRÍLOHY

2011-396-CRS_PRÍLOHY_2

 Zmluva o dielo  4 303,60 €  Slovenský cykloklub, o.z.  
 20. 4. 2011  2011-405-SOC  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  18 585,00 €  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  
 20. 4. 2011  2011-404-KP  Zmluva o spolupráci a propagácii  700,00 € Mestské lesy v Bratislave   
 21. 4. 2011

 2011-403-FIN

2011-403-FIN_DODATOK

 Zmluva o odovzdávaní údajov platobného styku e-Banka    Dexia banka Slovensko a.s.  
 21. 4. 2011

 2011-402-FIN

2011-402-FIN_DODATOK

 Zmluva o odovzdávaní údajov platobného styku e-Banka    Dexia banka Slovensko a.s.  
 21. 4. 2011

 2011-401-FIN

2011-401-FIN_DODATOK

 Zmluva o odovzdávaní údajov platobného styku e-Banka    Dexia banka Slovensko a.s.  
 21. 4. 2011  2011-400-FIN  Zmluva o spolupráci v oblasti realizácií finančných operácii    Dexia banka Slovensko a.s.  
 21. 4. 2011

2011-399-FIN

 2011-399-FIN_PRÍLOHA

 Zmluva o uskutočňovaní depozitných služieb    Československá obchodná banka, a.s.  
 21. 4. 2011

 2011-398-FIN

2011-398-FIN_PRÍLOHA

 Zmluva o bežnom účte    Československá obchodná banka, a.s.  
 21. 4. 2011

 2011-397-FIN

2011-397-FIN_PRÍLOHA

 Zmluva o bežnom účte    J&T BANKA, a.s.  
 26. 4. 2011  2011-406-SKO  Zmluva o spolupráci pri realizácii tréningových aktivít a športovej činností mládežníckych kategórií oddielu vodného póla Slávia UK Bratislava  2 000,00 €  Občianske združenie Slávia UK Bratislava - Water polo  
 26. 4. 2011  2011-407-SKO  Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu "Dlhodobá príprava detí a mládeže v karate a v celkovej pohybovej kultúre pod dohľadom odborníkov"  1 300,00 €  Občianske združenie Karate klub IPPON  
 26. 4. 2011  2011-408-SKO  Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu  1 500,00 €  Vodácky klub Tatran Karlova Ves, o.z.  
 26. 4. 2011  2011-409-SKO  Zmluva o spolupráci pri realizácii podujatia  10 000,00 €  Deťom pre život, o.z.  
 26. 4. 2011  2011-410-SKO  Zmluva o spolupráci pri realizácii aktivít a podujatí  500,00 €  Detská organizácia Bratislavský Fénix  
 27. 4. 2011  2011-411-CRS  Zmluva o spolupráci a propagácii  15 000,00 €  SHARKAM V.I.P. CATERING, s.r.o.  
 28. 4. 2011  2011-413-CRS  Zmluva o spolupráci a propagácii 11 880,00  €  OZ Bratislavský majáles, Bratislava  
 28. 4. 2011  2011-414-CRS  Zmluva o poskytnutí dotácie 2 000,00 €   Mesto Svätý Jur  
 28. 4. 2011  2011-415-CRS  Zmluva o poskytnutí dotácie 800,00 €   AŠK Inter Bratislava  
 10. 6. 2011  2011-527-KP  Zmluva o poskytnutí dotácie  1 200,00 €  PRO HARMONIA, OZ, Bratislava  
 10. 6. 2011   2011-526-KP  Zmluva o poskytnutí dotácie 1 000,00  €  Bratislavská sokolská župa T.G.Masaryka, Bratislava  
 10. 6. 2011  2011-525-SKO  Zmluva o spolupráci a propagácii 50 000,00  €  Slovenská hokejbalová únia, Bratislava  
 10. 6. 2011  2011-524-SKO  Zmluva o spolupráci a propagácii 800,00  €  Devínska brána, OZ, Bratislava  
  18. 8. 2001 2011-645-KP  Zmluva o poskytnutí dotácie  300,00 €  Materské centrum Fifidlo  
 9. 9. 2011 2011-664-KP   Zmluva o poskytnutí dotácie 1 500,00 €  Slovenský inštitút vzdelávania, OZ  
 20. 1. 2012  2012-020-SKO  Zmluva o spolupráci a propagácii 5 00,00 €   Občianské združenie MARATÓN, Bratislava  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

.