Blindfriendly Piatok 24. 1. 2020 | Meniny má Timotej Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Register zmlúv a faktúr BSK

Register zmlúv a faktúr BSK je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených Bratislavským samosprávnym krajom od 1. januára 2011. Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v Registri zmlúv a faktúr BSK.

 

 
Zverejnené Číslo faktúry Názov faktúry Cena Dodávateľ  Pozn.
2. 2. 2011 B/0001/11  Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu  359,00 €   SPP, a.s., Bratislava  
2. 2. 2011 B/0002/11  Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu  10,00 €   SPP, a.s., Bratislava  
2. 2. 2011 B/0003/11  Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu   1 361,00 €   SPP, a.s., Bratislava  
2. 2. 2011 B/0004/11  Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu   622,00 €   SPP, a.s., Bratislava  
2. 2. 2011 B/0005/11  Faktúra za monitorovanie objektu Sabinovská 16 (1.1.2011-31.1.2011) 359,50 €   Ochranná služba s.r.o., Bratislava   
2. 2. 2011 B/0006/11  Faktúra za monitorovanie objektu Jankolova 6 (1.1.2011-31.1.2011)  147,38 €   Ochranná služba s.r.o., Bratislava  
7. 2. 2011 B/0007/11  Faktúra za úhradu poistného 250,52 €   Generali Slovensko poisťovňa a.s., Bratislava  
2. 2. 2011 B/0008/11  Faktúra za dátové služby (1.1.2011-31.1.2011)   2 259,43 €   Slovak Telekom, a.s., Bratislava  
2. 2. 2011 B/0009/11  Faktúra na základe zmluvy 1/2008/TS  12,50 €   Domes a.s., Bratislava   
2. 2. 2011 B/0010/11  Faktúra za inzerciu BSK v Bratislavských novinách č.01/2011  1 343,52 €   NIVEL PLUS, s.r.o., Bratislava   
2. 2. 2011 B/0011/11  Faktúra za monitorovanie objektu Hontianska 12 (1.1.2011-31.1.2011)  128,46 €   Ochranná služba s.r.o., Bratislava  
2. 2. 2011 B/0012/11  Faktúra za skúšky systémov PSN, PTV, SKV + výmena akumulátorov (01/2011)   1 886,16 €   Ochranná služba s.r.o., Bratislava  
2. 2. 2011 B/0014/11  Faktúra za občerstvenie  42,22 €   SOS Cukrárenská výroba, Bratislava   
2. 2. 2011 B/0016/11  Upgrade AISLP v.2011.1 pre 1-2 PC 60,25 €   CCComputer KE, s.r.o., Košice  
2. 2. 2011 B/0017/11  Faktúra v zmysle zmluvy  104,40 €   Železnice SR, Bratislava   
2. 2. 2011 B/0018/11  Faktúra za občerstvenie na veľtrhu GO+Regiontour Brno 2011

28,48 € 

 SOŠVO Modra, Modra  
2. 2. 2011 B/0019/11  Faktúra za občerstvenie  70,52 €   SOŠVO Modra, Modra   
2. 2. 2011 B/0022/11  Vyúčtovanie poistného z poistnej zmluvy  331,94 €   Chartis Europe S.A., Bratislava  
2. 2. 2011 B/0024/11  Vyúčtovanie poistného z poistnej zmluvy   165,97 €   Chartis Europe S.A., Bratislava  
7. 2. 2011 B/0013/11  Faktúra za servisne práce na EZS objektu Hontianska 12 (5.1.2011) 65,72 €   Ochranná služba s.r.o., Bratislava  
7. 2. 2011 B/0015/11  Faktúra za občerstvenie 16,95 €   SOS Cukrárenská výroba, Bratislava  
7. 2. 2011 B/0023/11  Vyúčtovanie poistného z poistnej zmluvy 165,97 €   Chartis Europe S.A., Bratislava  
7. 2. 2011 B/0030/11  Dodávka a distribúcia elektriny - Krásnohorská 14 73,04 €   ZSE Energia a.s., Bratislava  
7. 2. 2011 B/0031/11  Dodávka a distribúcia elektriny - Jankolova 6 341,24 €   ZSE Energia a.s., Bratislava  
7. 2. 2011 B/0032/11  Dodávka a distribúcia elektriny - Galvaniho 14 637,92 €   ZSE Energia a.s., Bratislava  
7. 2. 2011 B/0033/11  Dodávka a distribúcia elektriny - Kľukatá 36 56,02 €   ZSE Energia a.s., Bratislava  
7. 2. 2011 B/0034/11  Dodávka a distribúcia elektriny - Hontianská 12 148,68 €   ZSE Energia a.s., Bratislava  
7. 2. 2011 B/0037/11  Faktúra za inzerciu BSK v Bratislavských novinách č.02/2011 1 343,52 €   NIVEL PLUS, s.r.o., Bratislava  
7. 2. 2011 B/0040/11  Vstupenky na predstavenie "Zhŕňajova nevesta" 280,00 €   Divadlo Nová scéna, Bratislava  
7. 2. 2011 B/2015/10  Poskytovanie poradenských služieb z dňa 24.2.2009 7 497,00 €   Ernst & Young Slovakia, s.r.o.  
7. 2. 2011 B/2019/10  Vypracovanie výpisov zo zdravotnej dokumentácie pacientov z DSS Rača 20,00 €   MUDr. Radošinská Jana  
10. 2. 2011 B/0043/11  Faktúra za občerstvenie 135,80 €   SOŠ Bratislava  
10. 2. 2011 B/0044/11  Uverejnenie inzercie v mesačníku Záhorí 1/2011 2 400,00 €   OZ Za lepšie Skalicko, Skalica  
10. 2. 2011 B/0046/11  Dodávka cateringu 431,80 €   EKOPALETA spol. s r.o., Bratislava  
10. 2. 2011 B/0047/11  Poskytovanie služieb pre BSK na veľtrhu ITF Slovakiatour 2011 32 992,80 €   Incheba a.s., Bratislava  
10. 2. 2011 B/0050/11  Faktúra za inzerciu BSK v Bratislavských novinách č.03/2011 1 343,52 €   NIVEL PLUS, s.r.o., Bratislava  
10. 2. 2011 B/0056/11  Tlač diplomov - 2 druhy 99,32 €   SOŠ polygrafická, Bratislava  
10. 2. 2011 B/0057/11  Vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici Rádio SiTy 1 200,52 €   SiTy Media s.r.o., Bratislava  
10. 2. 2011 B/0068/11  Faktúra za dodaný papier A3 a A4 2 601,60 €   LASER servis s.r.o., Šenkvice  
10. 2. 2011 B/0073/11  Uverejnenie inzercie v MH 1/2011 24,89 €   Mesto Malacky  
10. 2. 2011 B/0074/11  Podnájom nebytových priestorov - Pribinova 25 9 600,00 €   Tower Stage s.r.o., Bratislava  
10. 2. 2011 B/0085/11  Predzávierkový audit individuálnej účtovnej závierky BSK 3 000,00 €   Audit consults s.r.o., Považská Bystrica  
10. 2. 2011 B/2021/10  Informovanie o aktivitách BSK 990,00 €   TV Centrum s.r.o., Bratislava  
10. 2. 2011 B/2022/10  Uverejnenie inzercie v MH 20/2010 24,89 €   Mesto Malacky  
10. 2. 2011 B/2023/10  Používanie prečerpávacej stanice odpadových vôd 3Q/2010 787,98 €  ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o., Bratislava  
10. 2. 2011 B/2024/10  Vyúčtovanie spotreby SV na prípravu TV za 12/10 28,56 €  Dalkia a.s., Bratislava  
10. 2. 2011 B/0990/10  Vyúčtovanie poistného z poistnej zmluvy 4 514,37 €  Chartis Europe S.A., Bratislava  
 16. 2. 2011  B/0026/11  Faktúra za vestník MZ SR - Zoznam dietetické potraviny 2, 80 €  V OBZOR, s. r. o., Bratislava  
 16. 2. 2011  B/0027/11 Faktúra za vestník MZ SR - Zoznam pomôcok 14, 30 €  V OBZOR, s. r. o., Bratislava  
 16. 2. 2011  B/0028/11  Fatúra za vestník MZ SR - Zoznam liekov 20,60 €  V OBZOR, s. r. o., Bratislava  
 16. 2. 2011  B/0029/11  Faktúra za vestník MZ SR - Regulácia cien 11,70 €  V OBZOR, s. r. o., Bratislava  
 16. 2. 2011  B/0035/11 Faktúra za  elektrickú energiu - ZPS Palkovičova  20,22 € ZSE Energia, a. s., Bratislava  
 16. 2. 2011  B/0036/11 Faktúra za  elektrickú energiu - ZPS Palkovičova  25,24 € ZSE Energia, a. s., Bratislava  
 16. 2. 2011  B/0038/11 Faktúra za vestník MZ SR čiastky 1-60 na rok 2011  66,00 € V OBZOR, s. r. o., Bratislava  
  16. 2. 2011  B/0039/11 Faktúra za  elektrickú energiu -Dolina Kučišdorfská  16,82 € ZSE Energia, a. s., Bratislava  
 16. 2. 2011  B/0041/11 Faktúra za prenájom parkovacej plochy na Šintavskej ul.  45,45 € BESICO SK spol. s r. o., Bratislava  
 16. 2. 2011  B/0049/11 Faktúra za odstránenie poruchy elektro. rozvádzača-internát SŠ Ivánka pri Dunaji  3 707,60 € BOSO, s. r. o., Jarok  
 16. 2. 2011  B/0051/11 Faktúra za aktuálne verzie 01/11-12/11  42 219,60 €  VEMA, s. r. o., Bratislava  
 16. 2. 2011  B/0052/11 Faktúra za  zabezpečenie prezentácie Zákona o CR  40,00 €  In Harmony, s. r. o., Bratislava  
 16. 2. 2011  B/0053/11 Faktúra za  zrážkový úhrn 03.12.10 - 10.01.11 - Jankolova,vodné - stočné  173,38 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Bratislava  
 16. 2. 2011  B/0055/11 Faktúra za prenájom konf. miestnosti a techniky-občerstvenie-19.01.2011  353,30 €  VÍNO MATYŠÁK, s. r. o., Pezinok  
 16. 2. 2011  B/0069/11 Faktúra za dodávku zemného plynu za obd. 01.02.-18.03.2011 Hontianska ul.  359,00 € SPP, a.s., Bratislava  
 16. 2. 2011  B/0070/11 Faktúra za dodávku zemného plynu za obd. 02/2011 Stará Ivánska cesta  1 361,00 € SPP, a.s., Bratislava  
 16. 2. 2011  B/0071/11 Faktúra za dodávku zemného plynu zaobd. 02/2011 Palkovičova ul.  10,00 € SPP, a.s., Bratislava  
 16. 2. 2011  B/0072/11 Faktúra za inzerciu v periodiku MY SENEC Pezinok za 01/2011  1 054,80 €  Petit Press, a. s., Nitra  
 16. 2. 2011  B/0076/11 Faktúra za jedálne kupóny 4000ks x 3,60,Jedálne kupóny služby  14 486,40 €  LE CHEQUA DEJEUNER, s. r. o.  
 16. 2. 2011 B/0080/11  Faktúra za za inzerciu  v  MH 02/2011  24,89 €  Mesto Malacky  
 16. 2. 2011 B/0081/11  Faktúra za ozvučenie expozície BSK-Slovakiatour 2011  128,40 € Incheba, a. s., Bratislava  
 16. 2. 2011  B/0082/11 Faktúra za  vystavovateľské preukazy a parkovacie preukazy expozícia BSK-Slovakiatour 2011  283,20 €  Incheba, a. s., Bratislava  
 16. 2. 2011  B/0083/11 Faktúra za inzerát BSK v Bratislavských novinách č.04/2011 z 03.02.2011  1 343,52 €  NIVEL PLUS, s. r. o., Bratislava  
 16. 2. 2011  B/0084/11 Faktúra za výrobu a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za mesiac január 2011  2 400,00 €  AGENTURA S,  s. r. o., Žilina  
 16. 2. 2011  B/0090/11  Faktúra za Kryté výplatné lístky  139,20 €  VEMA, s. r. o., Bratislava  
 17. 2. 2011  B/0093/11  Faktúra za spravodajský servis za 01/2011  864,00 €  SITA, a. s., Bratislava  
 17. 2. 2011  B/0098/11  Faktúra za služby a systémovú podporu SPIN 01/2011 15 606,44 € Asseco Solutions, a. s., Bratislava  
 17. 2. 2011  B/0100/11 Faktúra za catering na novoročné stretnutie predsedu BSK so starostami a primátormi BSK  3 731,52 € Ekopaleta, s.r.o., Bratislava  
 17. 2. 2011  B/0107/11 Faktúra za poskytovanie právnych služieb - 01/2011  801,00 € SALLEM, SEČANSKÝ & PARTNERI s.r.o. -advokátska kancelária, Bratislava   
 17. 2. 2011  B/0112/11 Faktúra za občerstvenie na prezentáciu BSK na veľtrhu Slovakiatour 2011-20.01.-22.01.2011  367,94 € Stredná odborná škola, Farského 9, Bratislava  
 17. 2. 2011 B/0116/11  Faktúra za zverejnenie pracovnej ponuky na prac. portáloch spoločnosti Profesia 19.01.2011-26.01.2011  57,60 € Profesia, spol. s r.o., Bratislava  
 17. 2. 2011  B/0117/11

Faktúra - poplatok za poskytnutie informácie audítorovi-Audit consults, s.r.o.

 59,75 € Dexia banka Slovensko. a.s., Žilina  
 17. 2. 2011  B/0120/11 Faktúra za zabezpečenie priameho prenosu a archivácie zo stretnutia P. Freša s primátormi a starostami kraja  166,00 € infoNET.tv, s.r.o., Bratislava  
 17. 2. 2011  B/0123/11 Faktúra - TREND 50 vydaní rok 2011  69,40 € TREND Representative, s. r. o., Bratislava  
 17. 2. 2011  B/0133/11 Faktúra za publikácie "Klenoty knižnej kultúry " 15ks  1 122,00 € Vydavateľstvo Jaroslav Kozák - Press, Martin  
 21. 2. 2011  B/0087/11 Faktúra za strážnu službu - 01/2011-Sabinovská,Krásnohorská,Malinovo  17 409,60 € UZMA s r. o., Bratislava  
 21. 2. 2011  B/0088/11 Faktúra za monitorovanie objektu 02/2011 - Jankolova  148,38 € Ochranná služba s.r.o., Bratislava  
 21. 2. 2011  B/0089/11 Faktúra za upratovacie a čistiace práce za 01/2011  2 823,53 € UniService, s. r. o., Bratislava  
 21. 2. 2011  B/0091/11 Faktúra za služby v oblasti OP za 01/2011  394,34 € FIREcontrol - Róbert Ladecký, Trnava  
 21. 2. 2011 B/0092/11  Fakúra za strážnu službu - 01/2011- Kaštieľ Veľký Biel  585,80 € Detektívna informačná služba, s.r.o., Žilina  
 21. 2. 2011 B/0094/11  Faktúra -  náklady za energie, byt ZS Rovniakova za obdobie 10-12/2010  617,44 € Družstvo lekárov Zrkadlový háj, Bratislava  
 21. 2. 2011  B/0097/11 Faktúra za vodné,stočné za obdobie 06.12.2010 - 05.01.2011 Hontianska  16,88 € Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s., Bratislava  
 21. 2. 2011  B/0110/11 Faktúra za vodné,stočné za obd.04.12.2010-03.01.2011-Kľukatá  23,22 € Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s., Bratislava  
 21. 2. 2011 B/0113/11  Faktúra za prenájom rohoží na obdobie 01.01.2011-30.01.2011  68,74 € Lindstrom, s r. o., Trnava  
 21. 2. 2011  B/0131/11 Faktúra za materiálno technickú podporu-Zimný mtb maratón na Slovensku-3.ročník-22.01.2011  4 000,00 € Občianske združenie Maratón, Stupava  
 21. 2. 2011 B/0136/11  Faktúra za denný offline monitoring -01/2011  438,16 € Slovakia Online s.r.o., Bratislava  
 21. 2. 2011  B/0140/11 Faktúra za servis výťahov - 01/2011  120,00 € ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o., Bratislava  
 21. 2. 2011  B/0099/11 Faktúra za víno-novoročné stretnutie so starostami miest a obcí BSK  246,84 €  SOŠVO Modra  
 21. 2. 2011  B/0101/11 Faktúra -  poplatok za prístupový okruh 01/2011  286,80 €  Slovak Telekom,a.s., Bratislava  
 21. 2. 2011  B/0102/11 Faktúra - T-Mobile za 01/2011-služobné MT  3 465,38 €  Slovak Telekom,a.s., Bratislava  
 21. 2. 2011  B/0103/11 Faktúra - kombinovaná VPS - 01/2011  1 218,14 €  Slovak Telekom,a.s., Bratislava  
 21. 2. 2011 B/0119/11  Faktúra za  kvetinovú výzdobu expozície BSK -veľtrh Slovakiatour 2011  150,00 €  Stredná odborná škola G. Čejku, Malinovo  
 23. 2. 2011  B/0067/11 Faktúra za letenku Vienna-Brussels-Vienna 27.-28.01.2011  522,45 €  MILLENNIUM TRAVEL s.r.o., Bratislava  
 23. 2. 2011  B/0096/11  Faktúra za technickú podporu  01/2011 Internet  557,65 €  ecommerce.cz, a.s., Brno  
 23. 2. 2011 B/0104/11  Faktúra za elektrickú energiu 01/2011 - ul. Drieňová  1 812,81 €  ZSE Energia, a. s., Bratislava  
 23. 2. 2011 B/0105/11  Faktúra za elektrickú energiu 01/2011 - Malinovo  187,86 €  ZSE Energia, a. s., Bratislava  
 23. 2. 2011  B/0106/11  Faktúra za elektrickú energiu 01/2011 - ul. K. Adlera  109,17 €  ZSE Energia, a. s., Bratislava  
 23. 2. 2011  B/0108/11 Faktúra za zrážkový úhrn 01/2011 - ul. Drieňová  105,46 €  Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s., Bratislava  
 23. 2. 2011  B/0109/11 Faktúra za zrážkový úhrn 01/2011 - ul.  Hontianska  9,31 €  Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s., Bratislava  
 23. 2. 2011  B/0111/11 Faktúra za stočné 08.12.2010-13.01.2011- ul. Sabinovská,vodné 08.12.2010-13.01.2011- ul. Sabinovská  273,37 €  Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s., Bratislava  
 23. 2. 2011  B/0125/11 Faktúra za občerstvenie- prezentácia BSK-veľtrh Holiday World Praha 2011-08.02.2011  42,22 €  Stredná odborná škola, Farského 9, Bratislava  
 23. 2. 2011  B/0126/11 Faktúra za poskytnutie aktualizovaných verzií aplikácie SPIN na obdobie 01.01.2011-31.12.2011  107 801,54 €  Asseco Solutions, a. s., Bratislava  
 23. 2. 2011 B/0127/11  Faktúra za poskytnutie aktualizovaných verzií databázového prostredia na obdobie 01.01.2011-31.12.2011  7 711,62 €  Asseco Solutions, a. s., Bratislava  
  23. 2. 2011  B/0130/11 Faktúra za tematický monitoring médií-01/2011  264,00 €  STORIN spol.s.r.o., Bratislava  
 23. 2. 2011 B/0134/11  Faktúra za BusinessCityNet za 02/2011  2 280,68 €  Slovak Telekom,a.s., Bratislava  
  23. 2. 2011  B/0137/11 Faktúra za monitorovanie objektu Hontianska za 02/2011  127,46 €  Ochranná služba s.r.o., Bratislava  
 23. 2. 2011  B/0138/11 Faktúra za poplatok za KO 01/2011-Hontianska,Jankolova,Sabinovská  502,35 €  Hlavné mesto SR Bratislava  
 23. 2. 2011  B/0139/11 Faktúra - vyúčtovanie zemný plyn-Kaštieľ Malinovo za obdobie 01.01.2011-31.01.2011  15 526,52 €  SPP, a.s., Bratislava  
 23. 2. 2011  B/0141/11 Fakúra za mesačný paušál-servis sys. Lotus Domino za 01/2011  600,00 €  DATALAN a.s., Bratislava  
 23. 2. 2011  B/0142/11 Faktúra za inzerát BSK v Bratislavských novinách č.05/2011 z 10.02.2011  1 343,52 €  NIVEL PLUS, s. r. o. , Bratislava  
 23. 2. 2011 B/0151/11  Faktúra za dodávku tepla za obdobie 31.12.2010-28.01.2011  9 426,02 €  Bratislavská teplárenská, a.s., Bratislava  
 23. 2. 2011  B/0152/11 Faktúra za občerstvenie-zasadnutie poslaneckých klubov  41,65 €  Stredná odborná škola, Na Pántoch 9, Bratislava  
 23. 2. 2011 B/0153/11  Faktúra za občerstvenie-zasadnutie podpredsedov  01/2011  30,15 €  Stredná odborná škola, Na Pántoch 9, Bratislava  
  23. 2. 2011  B/0156/11 Faktúra za zabezpečenie priestorov a občerstvenie na podujatie "Novoročné stretnutie predsedu BSK s novinármi"  1 855,08 €  BVV Team, s.r.o., Bratislava  
 23. 2. 2011 B/0157/11  Faktúra za servis trafostanice za 02/2011  12,50 €  DOMES,a.s., Bratislava  
 23. 2. 2011 B/0158/11  Faktúra - paušálna mesačná čiastka za služby -  01/2011  1 560,00 €  DATALAN a.s., Bratislava  
 23. 2. 2011  B/0149/11 Faktúra za elektrickú energiu 02/2011  - ul.  Kľukatá  52,72 €  ZSE Energia, a. s., Bratislava  
 23. 2. 2011  B/0054/11 Faktúra za zrážkový úhrn 02.11.10-11.01.11 - Krásnohorská,vodné,stočné  438,80 €  Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s., Bratislava  
 23. 2. 2011  B/0145/11 Faktúra za elektrickú energiu  02/2011 - Dolina Kučišdorfská  16,82 €  ZSE Energia, a. s., Bratislava  
 23. 2. 2011  B/0146/11 Faktúra za elektrickú energiu  02/2011 - Krásnohorská  69,12 €  ZSE Energia, a. s., Bratislava  
 23. 2. 2011  B/0147/11  Faktúra za elektrickú energiu 02/2011 - Hontianska  137,39 €  ZSE Energia, a. s., Bratislava  
 23. 2. 2011  B/0148/11  Faktúra za elektrickú energiu 02/2011 - Jankolova  322,45 €  ZSE Energia, a. s., Bratislava  
 23. 2. 2011  K/0090/10 Faktúra za dobudovanie centra hydroterapie-DSS Gaudeamus  4 131,68 €  HBH  a.s., Považská Bystrica  
 23. 2. 2011  B/0150/11  Faktúra za elektrickú energiu 02/2011 - Galvaniho  578,15 €  ZSE Energia, a. s., Bratislava  
 23. 2. 2011  B/0167/11 Faktúra za občerstvenie-víno pre účely prezentácie BSK-veľtrh cest.ruchu Holiday World Praha 2011  57,02 €  SOŠVO Modra  
 23. 2. 2011  B/0168/11 Faktúra za prevádzkovanie verej.osobnej dopravy na trati Zohor-Záhorská Ves - 01.10-31.12.2010  5 443,83 €  Železničná spoločnosť Slovensko a. s., Bratislava  
 23. 2. 2011  B/0171/11 Faktúra za letenky Vienna-Dublin-Vienna - 14.02.-16.02.2011  593,84 €  MILLENNIUM TRAVEL s.r.o., Bratislava  
  23. 2. 2011 K/0089/10  Faktúra za podruž.meranie plynu,doplnenie umývadla-DSS Gaudeamus  3 900,00 €  HBH  a.s., Považská Bystrica  
 24. 2. 2011  B/0078/11  Faktúra - Monitorovací výbor prog.Interact vo Valencii 18.-19.11.2010  7 965,00 €  BarrArnal, S.A., Valencia  
 24. 2. 2011  B/0181/11 Faktúra za korektury angličtina (proofreading) za 01/2011  1 500,00 €  David Ollerton, Bratislava  
  24. 2. 2011  B/0059/11 Faktúra za 4x letenky,letiskové poplatky 18.-20.1.2011Vienna-Brussels-Vienna  1 849,80 €  MILLENNIUM TRAVEL s.r.o., Bratislava  
 24. 2. 2011  B/0128/11 Faktúra za konzekutívne tlmočenie projekt RECOM SKAT 12.01.2011  75,00 €  E-Expert s.r.o., Bratislava  
  24. 2. 2011  B/0129/11 Faktúra za konzekutívne tlmočenie projekt RECOM SKAT 25.01.2011  100,00 €  E-Expert s.r.o., Bratislava  
 24. 2. 2011  B/0160/11 Faktúra za údržbu a rekonštrukciu ciest II.a III.tr. - práce za 01/2011  474 033,60 €  Regionálne cesty Bratislava, a. s., Bratislava  
  24. 2. 2011  B/0161/11 Faktúra za výkon správy majetku 01/2011  30 427,75 €  Regionálne cesty Bratislava, a. s., Bratislava  
 24. 2. 2011 B/0144/11  Faktúra za elektrickú energiu  02/2011 - ZPS Palkovičova  19,15 €  ZSE Energia, a. s., Bratislava  
 24. 2. 2011  B/0143/11 Faktúra za elektrickú energiu  02/2011 - ZPS Palkovičova  23,63 €  ZSE Energia, a. s., Bratislava  
 25. 2. 2011  B/0197/11 Faktúra za tlač Skladačky " Stalo sa v Bratislave"  240,00 €  EUROGRAF s.r.o., Bratislava  
 25. 2. 2011  B/0020/11 Faktúra za  prezentáciu turistických atrakcií BSK na www.visitslovakia.com za obd.január-jún 2011  2 142,00 €  Visit Slovakia, s.r.o., Bratislava  
 25. 2. 2011  B/0025/11 Faktúra za vypracovanie GP na prepracovanie GP-DSS Gaudeamus  250,00 €  Peter Šidlík, geodetické práce, Bratislava  
 25. 2. 2011  B/0154/11 Faktúra za dodanie nových hasiacich prístrojov-Kaštieľ  Malinovo  132,00 €  FIREcontrol - Róbert Ladecký, Trnava  
 25. 2. 2011  B/0163/11 Faktúra - realizácia propagácie na podujatí Slovakia on Ice 2011  6 000,00 €  Darwin, s.r.o., Bratislava  
 25. 2. 2011  B/0164/11 Faktúra za  7 ks SIM-kariet pre zamestnancov BSK, 20 ks telefón NOKIA C5,1ks telefón NOKIA E52,1 ks telefón NOKIA C6  268,17 €  Slovak Telekom,a.s., Bratislava  
 25. 2. 2011  B/0190/11 Faktúra za inzerát BSK v Bratislavských novinách č.06/2011 z 17.02.2011  1 343,52 €  NIVEL PLUS, s. r. o. , Bratislava  
 28. 2. 2011  B/0155/11 Faktúra za vyhotovenie zákazky č.35,36/11-1400ks časopisov  3 180,86 €  Stredná odborná škola polygrafická  
 28. 2. 2011  B/0045/11 Faktúra za  5x letenka,letiskové poplatky 18.-20.1.2011/Vienna-Brussels-Viena  2 373,01 €  MILLENNIUM TRAVEL s.r.o., Bratislava  
 28. 2. 2011  B/0058/11  Faktúra za prepravné náklady spojené s prepravou zásielky  75,43 €  Inspekta Slovakia a.s., Bratislava  
 28. 2. 2011 B/0064/11   Faktúra za preklad anglického textu -Interact  193,00 €  E-Expert s.r.o., Bratislava  
  28. 2. 2011 B/0114/11   Faktúra za poskytnutie predlad.služieb - Interact  13,00 €  E-Expert s. r .o., Bratislava  
 28. 2. 2011  B/0115/11 Faktúra za 1x letenky,letiskove poplatky 9.-11.2.2011/Vienna-Brussels-Vienna  477,45 €  MILLENNIUM TRAVEL s. r. o., Bratislava  
 2. 3. 2011 B/0176/11  Faktúra za preklad dokumentu projekt RECOM SKAT "Protokol  Postreky proti komárom" 25.01.2011  26,00 €  E-Expert s. r. o., Bratislava  
  2. 3. 2011  B/0060/11 Faktúra - Support Services for Communications System 11/2010  5 040,00 €  bee media + technology gmbh  
 2. 3. 2011 B/0061/11  Faktúra - Support Services for Communications System 12/2010  5 040,00 €  bee media + technology gmbh  
 2. 3. 2011 B/0062/11   Faktúra za konzultačné služby 1/2011 Interact  4 000,00 €  Matteo P.Malvani  
 2. 3. 2011  B/0063/11  Faktúra za konzultačné služby 12/2010 Interact  8 500,00 €   Matteo P.Malvani  
2. 3. 2011   B/0079/11  Faktúra za občerstvenie na stretnutí v Bruseli /Monit.výbor18.-20.1.2011  2 085,96 €  PIERARD EVENT S.P.R.L.  
 2. 3. 2011  B/0086/11 Faktúra za zabezpečenie činosti BOZP 01/2011  290,78 €  ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o., Bratislava  
 2. 3. 2011   B/0172/11 Faktúra za preklad dokumentu projekt RECOM SKAT-25.11.2010  13,00 €  E-Expert s. r. o., Bratislava  
  2. 3. 2011 B/0173/11  Faktúra za preklad dokumentu projekt RECOM SKAT - Protokol PI Zdravotníctvo 25.11.2010  26,00 €  E-Expert s. r. o., Bratislava  
 2. 3. 2011  B/1998/10 Faktúra - hosting KEEP webstránky 10-11/2010  1192,75 €  unixSECURITY InternetdienstleistungsgmbH  
  2. 3. 2011  B/0195/11 Faktúra za opravu chránenej únikovej cesty - Nemocnica Malacky  57 861,60 €  Nemocničná a. s., Pezinok  
 2. 3. 2011  B/0198/11 Faktúra za spravodajský servis za 02/2011  864,00 €  SITA Slovenská tlačová agentúra a. s.  
  2. 3. 2011 B/0199/11  Faktúra za brožúry BA City a Region info Guide 2011/I.polrok -7500ks  1 500,00 €  Hlavné mesto SR Bratislava  
 2. 3. 2011  B/0200/11 Faktúra - poplatok za spoluúčasť na veľtrhu CR vo Viedni  450,00 €  Hlavné mesto SR Bratislava  
  2. 3. 2011  B/0211/11 Faktúra za darčekové predmety  8 757,90 €  REPRINT BB s. r. o.  
  2. 3. 2011  B/0183/11 Faktúra za spravodajský servis za 01/2011  292,80 €  TASR-SLOVAKIA  
 2. 3. 2011  B/0065/11 Faktúra za 1x letenka, letiskové poplatky 31.1.-1.2.2011/Vienna-Brussels-Vienna  522,45 €  MILLENNIUM TRAVEL s. r. o., Bratislava  
 7. 3. 2011  B/0169/11 Faktúra za prenájom parkovacej plochy na Šintavskej ul. za 02/2011  47,26 €  BESICO SK spol. s r. o., Bratislava  
 7. 3. 2011 B/0095/11  Faktúra za právne služby za 01/2011  2160,00 €  BADUCCI Legal, s. r. o., Bratislava  
  7. 3. 2011 B/0121/11  Faktúra za posúdenie odkázanosti na soc.službu-1 pacient za 01/2011  6,97 €  Poláková Gabriela, MUDr., Ivanka pri Dunaji  
 7. 3. 2011  B/0162/11 Faktúra za služby - 01-03/2011-výťah  167,29 €  Schindler výťahy a eskalátory, a. s., Bratislava  
 7. 3. 2011 B/0165/11  Faktúra za vodné,stočné za obd.28.12.2010-27.01.2011-Stará Ivánska cesta  40,10 €  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Bratislava  
  7. 3. 2011 B/0166/11  Faktúra za reklamné logo-zmena  120,00 €  EVROFIN Int. spol. s r. o., Bratislava  
 7. 3. 2011  B/0218/11 Faktúra za vystúpenie ĽH Bratov Kuštárovcov na podujatí"prezentácia Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v Bratislave"-18.02.2011  500,00 €  Martin Kuštár - SMART JOB, Bratislava  
 7. 3. 2011  B/0170/11 Faktúra za toner injekt cartridge-frankovací stroj  168,00 €  EVROFIN Int. spol. s r. o., Bratislava  
 7. 3. 2011 B/0184/11  Faktúra za propagáciu BSK na základe zmluvy-vzdelavací projekt "Príprava na maturitu" 14.10.2010-15.03.2011  850,00 €  Slovenský inštitút vzdelávania, o. z., Bratislava  
 7. 3. 2011  B/0188/11 Faktúra za doúčtovanie rok 2010 - odber vody a stočné-Dopravná  6 921,46 €  Železnice SR,Bratislava  
 7. 3. 2011  B/0192/11 Faktúra za podnájom nebytových priestorov LUDUS 03/2011  9 600,00 €  Tower Stage, s. r. o., Bratislava  
 7. 3. 2011  B/0206/11 Faktúra za vodné,stočné za obd. 04.01.2011-03.02.2011-Kľukatá  23,22 €  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Bratislava  
 7. 3. 2011  B/0208/11 Faktúra za náklady spojené s nájomným za 01/2011  1 254,73 €  ZIPP  Bratislava spol. s r. o.  
 7. 3. 2011  B/0212/11 Faktúra za vodné,stočné za obd. 06.01.2011-05.02.2011 Hontianska  16,88 €  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Bratislava  
 9. 3. 2011  B/0241/11 Faktúra za propagáciu a reklamu na kultúrnom podujatí"Národné dni Juraja Fándlyho"-Doľany  5 000,00 €  Obec Doľany  
 9. 3. 2011 B/0191/11  Faktúra za občerstvenie-rokovanie predsedov poslaneckých klubov  35,20 €  Stredná odborná škola, Na Pántoch 9  
 9. 3. 2011  B/0217/11 Faktúra za preklad textu"klauzula o zverejnení  zmluvy" do nemeckého jazyka  13,00 €  E-Expert s.r.o., Bratislava  
 9. 3. 2011 B/0220/11  Faktúra za výrobu a vysielanie progamu Župných 13 a Región plus za 01/2011  6 120,00 €  City  TV, s. r. o., Bratislava  
 9. 3. 2011  B/0124/11 Faktúra za farebnú tlačiareň HP Color Laser Jet CP3525dn  851,88 €  VT Group, a. s., Bratislava  
  9. 3. 2011  B/0159/11 Faktúra za opravu oplotenia a uzatvorenie objektu školy na Znievskej ul.  6 246,70 €  RESTIKO, s. r. o., Bratislava  
  9. 3. 2011  B/0201/11 Faktúra za opravu sociálnych zariadení v PAKA Modra 145 300,98 €  SC STATIK, s. r. o., Nitra  
  9. 3. 2011  B/0209/11 Faktúra za zabezpečenie priameho prenosu a archivácie zo zasadnutia Zastupiteľstva BSK-17.02.2011  166,00 €  infoNET.tv, s. r. o., Bratislava  
 9. 3. 2011  B/0215/11 Faktúra za inzerciu v MH  03/2011  24,89 €  Mesto Malacky  
 9. 3. 2011 B/0216/11  Faktúra za inzerát BSK v Bratislavských novinách č.07/2011 z 24.02.2011  1 343,52 €  NIVEL PLUS, Bratislava  
 9. 3. 2011  B/0219/11 Faktúra za opravu motorového vozidla ŠKODA FABIA  330,77 €  Róbert Török - Autodielňa TOBA, Bratislava  
 
10. 3. 2011  B/0253/11  Faktúra za prezentáciu regionálnej gastronómie  zo Slov.Grobu-veľtrh  Holiday World Praha 2011 100,00 € GASTRO PAULA s. r. o., Slovenský Grob  Pozn.
 10. 3. 2011  B/0221/11 Faktúra za inzerciu v periodiku MY SENEC Pezinok za 02/2011 1 406,40 €  PETIT Press, a. s. divízia týždenníkov, o. z., Nitra  
 10. 3. 2011 B/0223/11  Faktúra za prenájom reklamnej a ľadovej plochy na zim.štadióne v Hamuliakove 400,00 €  QUINTELA, s. r. o.  
 10. 3. 2011  B/0224/11 Faktúra za servisné práce na kopírovacom stroji RICOH Afficio 31,87 €  Impromat-Slov,spol. s r. o.  
 10. 3. 2011  B/0229/11 Faktúra za zemný plyn za obd. 01.03.2011-18.04.2011 Palkovičova  10,00 €  Slovenský plynárenský priemysel a. s., Bratislava  
 10. 3. 2011  B/0230/11 Faktúra za služby v oblasti OP za 02/2011  394,34 €  FIREcontrol - Róbert Ladecký, Trnava  
 10. 3. 2011  B/0231/11 Faktúra za letenku p.Masácová Vienna-Brussels-Vienna 10.02.2011-11.02.2011  527,45 €  MILLENNIUM TRAVEL s. r. o., Bratislava  
 10. 3. 2011  K/0002/11 Faktúra - DSS Plavecké Podhradie-vybudovanie trativodov  216 000,00 €  HEALTH PROMOTION  s. r. o., Bratislava  
 10. 3. 2011  B/0182/11 Faktúra za 2x letenka, letiskové poplatky 14.2-16.2.2011Vienna-Brussels-Vienna  447,45 €  MILLENNIUM TRAVEL s. r. o., Bratislava  
  10. 3. 2011  B/0226/11 Faktúra za odstránenie havárie kanalizácie a vodov.potrubia-OA Dudova Bratislava  13 078,37 €  MK Stavgroup, s. r. o., Bratislava  
 10. 3. 2011  B/0227/11 Faktúra za odstránenie havárie vodov.prípojky a vybudovanie prívodu vody-SPŠ K.Adlera  31 799,48 €  MK Stavgroup, s. r. o., Bratislava  
 11. 3. 2011 B/0222/11   Faktúra za jedálne kupóny 4000ks x 3,60,Jedálne kupóny služby  14 400,00 €  Le CHeque Dejeuner s. r. o., Bratislava  
 11. 3. 2011  B/0177/11  Faktúra za prepravu zásielky do krajiny EU  407,82 €  Inspekta Slovakia a. s., Bratislava  
 11. 3. 2011 B/0178/11   Faktúra za prepravu zásielky do členskej krajiny EU  398,33 €  Inspekta Slovakia a. s., Bratislava  
 11. 3. 2011 B/0179/11   Faktúra za prepravu zásielky do členskej krajiny EU  388,82 €  Inspekta Slovakia a. s., Bratislava  
 11. 3. 2011 B/0180/11   Faktúra za prepravu zásielky do členskej krajiny EU  493,27 €  Inspekta Slovakia a. s., Bratislava  
 11. 3. 2011  B/0202/11 Faktúra za rámovanie obrazov  286,98 €  Alojz Churý - KOŠÍKARSTVO, Bratislava  
 11. 3. 2011  B/0203/11  Faktúra za prepravu zásielky do krajiny EU  150,42 €  Inspekta Slovakia a. s., Bratislava  
 11. 3. 2011  B/0207/11  Faktúra za služby a systémová podpora SPIN za 02/2011  15 606,44 €  Asseco Solutions, a. s., Bratislava  
 14. 3. 2011  B/0238/11  Faktúra za vyhotovenie zápisnice z IX. pracovného zasadnutia Zastupiteľstva BSK -18.02.2011  176,15 €  Helena Líšková-HELA, Bratislava  
 14. 3. 2011  B/0270/11 Faktúra za technické zabezpečenie zvukovej techniky-ľadová plocha na Hl.námestí-18.-19.02.2011  560,00 €  Peter Brúder - PT Agency, Ivanka pri Dunaji  
 14. 3. 2011  B/0239/11 Faktúra za účastnícky poplatok - veľtrh Holiday World Praha-10.02.-13.02.2011  788,00 €  Slovenská agentúra pre cestovný ruch, Banská Bystrica  
  14. 3. 2011 B/0252/11  Faktúra za upratovacie a čistiace práce za  02/2011  2 823,53 €  UniService, s. r. o., Bratislava  
 14. 3. 2011 B/0258/11  Faktúra za opravu motorového vozidla ŠKODA FABIA BA 953HK  581,62 €  Róbert Török - Autodielňa TOBA, Bratislava  
 14. 3. 2011 B/0268/11  Faktúra za tech.-organ.zabezpečenie hudobnej produkcie-ľadová plocha na Hl.námestí-19.02.2011  200,00 €  Ing. Ján Kubovčák, Bratislava  
 14. 3. 2011 B/0240/11  Faktúra za výmenu okien - SPŠE K.Adlera  141 691,20 €  GRI - Gama Real Invest, s. r. o. , Bratislava  
 14. 3. 2011  B/0174/11 Faktúra za registráciu INTERACT domén od 1.1.2011-01.01.2012  56,40 €  unixSECURITY InternetdienstleistungsgmbH  
 14. 3. 2011 B/0214/11  Faktúra za 1x letenka, letiskové poplatky 21.2.2011/Rome-Vienna-Rome  225,75 €  MILLENNIUM TRAVEL s. r. o., Bratislava  
 15. 3. 2011 B/0259/11  Faktúra za propagáciu pri podujatí Uhorský ples-26.02.2011  1 500,00 €  Modranský okrášľovací spolok OZ  
 15. 3. 2011  B/0225/11 Faktúra za zabezpečenie mediálneho priestoru pre účely inzercie obchodnoverejnej súťaže s použ. sys.el.aukcie-SME-Hospodárske noviny  5 424,00 €  gooseberry, s. r. o., Bratislava  
 15. 3. 2011 B/0243/11  Faktúra za výrobu a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za mesiac február 2011  2 400,00 €  AGENTURA S, s. r. o., Žilina  
 16. 3. 2011 B/0244/11  Faktúra za inzerát BSk v Bratislavských novinách č.08/2011 z 03.03.2011  1 343,52 €  NIVEL PLUS, Bratislava  
 16. 3. 2011 B/0245/11  Faktúra za tematický monitoring médií-02/2011  264,00 €  STORIN spol. s r. o., Bratislava  
 16. 3. 2011  B/0247/11 Faktúra za vysielanie reklamy - Rádio SiTy podľa špecifikácie za obd. 01.02.2011-28.02.2011  1 201,07 €  SITY MEDIA s. r. o., Bratislava  
 16. 3. 2011  B/0257/11 Faktúra za služby v oblasti lokálneho televízneho vysielania za 02/2011  504,20 €  TV Pezinok, s. r. o., Pezinok  
  16. 3. 2011  B/1976/10 Faktúra za projekt REGIOCLIMA -za služby-4.Spoločný tematický seminár a workshop "Vypracovanie stratégií na prispôsobenie sa zmene klímy  15 470,00 €  IBS Slovakia, s. r. o., Bojnice  
 16. 3. 2011 B/0262/11  Faktúra za tlmočenie na stretnutí predsedu BSK a ministra Izraela  50,00 €  E-Expert s. r. o., Bratislava  
 16. 3. 2011 B/0269/11  Faktúra za služby-okobercovanie pódia,odsvietenie banerov LED svetlami,prenájom,inštalácia LCD monitoru-akcia"Welcome reception"konferencia Globsec-02.03.2011  420,00 €  Ján Hrčka - Agency J.H., Trnava  
 16. 3. 2011 B/0275/11  Faktúra za denný offline monitoring - 02/2011  438,16 €  Slovakia Online s. r. o., Bratislava  
 16. 3. 2011  B/0278/11 Faktúra za preklad dokumentu zo SJ do výsledného AJ-preklad pri príležitosti akcie Globsec 2011  13,00 €  E-Expert s. r. o., Bratislava  
 16. 3. 2011  B/0280/11 Faktúra za kultúrny program konaný 02.03.2011 počas konferencie Globsec  1 200,00 €  Nadácia Konzervatória v Bratislave  
 17. 3. 2011  B/0261/11 Faktúra za opravu služobného motorového vozidla  1 545,76 €  IMPA BRATISLAVA, a. s.  
 17. 3. 2011  B/0135/11 Faktúra - poplatky za tel. 01/2011-Voice VPN  1 403,35 €  Slovak Telekom,a. s., Bratislava  
 17. 3. 2011  B/0175/11 Faktúra za 2x letenka,letiskové poplatky 9.2.-11.2.2011 Vienne-Brussels-Munich-Ancona  778,37 €  MILLENNIUM TRAVEL s. r. o., Bratislava  
 17. 3. 2011 B/0228/11  Faktúra za zemný plyn za 03/2011 - Stará Ivánska cesta  1 361,00 €  Slov. plynárenský priemysel a.s., Bratislava  
 17. 3. 2011  B/0233/11  Faktúra za korektury angličtina (proofreading) za 01/2011  1 000,00 €  David Ollerton, Bratislava  
 17. 3. 2011 B/0254/11  Faktúra za občerstvenie-pracovné stretnutie sestier samosprávnych krajov-08.02.2011  26,92 €  Stredná odborná škola, Farského 9, Bratislava  
 17. 3. 2011 B/0308/11  Faktúra za tlač: Leták "Centrum pre rodiny v kríze"  228,00 €  EUROGRAF s. r. o., Bratislava  
 17. 3. 2011  B/0272/11 Faktúra za telefón Alcatel 4039 set-5ks,Alcatel 4019 set-5ks  1 944,00 €  ALCASYS Slovakia a.s., Bratislava  
 17. 3. 2011  B/0279/11 Faktúra za spravodajský servis za 02/2011  292,80 €  TASR-SLOVAKIA, Bratislava  
 17. 3. 2011  B/0286/11 Faktúra za inzerciu v mesačníku Záhorí za 02/2011  2 400,00 €   Za lepšie Skalicko,o. z., Skalica  
 17. 3. 2011 B/0290/11  Faktúra za výrobu a vysielanie programov  Župných 13,Región Plus za 02/2011  6 120,00 €  City  TV, s. r. o., Bratislava  
 17. 3. 2011  B/0302/11 Faktúra za vystúpenie hud.Skupiny Valihora Band-26.02.2011 na spoločenskej akcii  v DPOH  1 400,00 €  MUSIC GALLERY, s. r. o., Bratislava  
 21. 3. 2011  B/0250/11 Faktúra za servis výťahov za  02/2011  120,00 €  ThyssenKrupp Výťahy, s. r. o., Bratislava  
 21. 3. 2011  B/0042/11 Faktúra za nájomné nebytového priestoru - 01/2011  220,40 €  Mesto Pezinok  
 21. 3. 2011  B/0075/11 Faktúra za seminár -cattering 22.4.2009  1 200,01 €  EUREST-La Carre de D´ARCHE  
 21. 3. 2011  B/0187/11  Faktúra za nájomné nebytového priestoru - 02/2011  220,40 €  Mesto Pezinok  
 21. 3. 2011 B/0237/11  Faktúra za monitorovanie objektu 03/2011 - Jankolova  147,38 €  Ochranná služba s. r. o., Bratislava  
 21. 3. 2011 B/0242/11  Faktúra za stočné 14.01.2011-07.02.2011 Sabinovská,vodné 14.01.2011-07.02.2011 Sabinovská  194,18 €  Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.  
 21. 3. 2011  B/0248/11 Faktúra za strážnu službu za 02/2011-Kaštieľ Veľký Biel  529,10 €  Detektívna informačná služba, s. r. o., Žilina  
 21. 3. 2011 B/0293/11  Faktúra za poplatky - tel. 02/2011-Voice  VPN  1 365,05 €  Slovak Telekom, a.s., Bratislava  
 21. 3. 2011  B/0251/11 Faktúra za strážnu službu za 02/2011 - Sabinovská, Krásnohorská, Malinovo   15 724,80 €  UZMA s r. o., Bratislava  
 21. 3. 2011 B/0255/11  Faktúra za monitorovanie objektu Sabinovská - 01.03.2011-31.03.2011  359,50 €  Ochranná služba s. r. o., Bratislava  
 21. 3. 2011  B/0256/11 Faktúra za vodné, stočné za obd. 28.01.2011-27.02.2011-Stará Ivánska cesta  19,67 €  Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.  
 21. 3. 2011 B/0260/11  Faktúra za vyúčtovanie -predplatné Zbierka zákonov 2010  42,22 €  Poradca podnikateľa s.r.o., Žilina  
 21. 3. 2011  B/0287/11 Faktúra za práce realizované pre projekt ENPI za 01/2011  2 142,00 €  EUCONET, s. r. o., Bratislava  
 21. 3. 2011  B/0288/11 Faktúra za práce realizované pre projekt ENPI za 02/2011 3 570,00 €   EUCONET, s. r. o., Bratislava  
 21. 3. 2011  B/0289/11 Faktúra za monitorovanie objektu Hontianska za 03/2011  127,46 €  Ochranná služba s. r. o., Bratislava  
 21. 3. 2011  B/0210/11 Faktúra za servisné práce-konfigurácia OXE  146,40 €  TCNS, s.r.o., Bratislava  
 21. 3. 2011  B/0265/11 Faktúra za elektrickú energiu 02/2011-Malinovo  62,55 €  ZSE Energia, a. s., Bratislava  
 21. 3. 2011  B/0266/11  Faktúra za elektrickú energiu 02/2011-Drieňová  1 579,19 €  ZSE Energia, a. s., Bratislava  
 21. 3. 2011  B/0267/11 Faktúra za elektrickú energiu 02/2011-K.Adlera  13,42 €  ZSE Energia, a. s., Bratislava  
 21. 3. 2011  B/0273/11 Faktúra za vizitky pre pracovníkov  Úradu BSK  799,80 €  Creativ line, s. r. o., Bratislava  
  21. 3. 2011  B/0274/11 Faktúra za spotrebu TE na ÚK a ohrev ÚV za 01/2011-Jankolova, Krásnohorská  5 026,39 €  Dalkia a. s., Bratislava  
 21. 3. 2011  B/0276/11 Faktúra za prenájom rohoží za obd. 31.01.2011-27.02.2011  68,74 €  Lindstrom, s r. o., Trnava  
 21. 3. 2011 B/0310/11  Faktúra za elektrickú energiu 03/2011 - Jankolova  341,68 €  ZSE Energia, a. s., Bratislava  
 21. 3. 2011 B/0292/11  Faktúra za služby T-Mobile za 02/2011-služobné MT  3 800,34 €  Slovak Telekom, a.s., Bratislava  
 21. 3. 2011  B/0294/11 Faktúra za zemný plyn-Kaštieľ Malinovo za obd. 01.02.2011-28.02.2011  12 940,82 €  Slov. plynárenský priemysel a.s., Bratislava  
 21. 3. 2011  B/0295/11 Faktúra za zrážkový úhrn, vodné, stočné za obd.11.01.2011-01.02.2011 Jankolova  127,34 €  Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.  
 21. 3. 2011  B/0305/11 Faktúra za tlmočenie na konferencii dňa 22.02.-23.02.2011 na  Úrade BSK  1 200,00 €  E-Expert s.r.o., Bratislava  
  21. 3. 2011  B/0309/11 Faktúra za elektrickú energiu  03/2011 - Galvaniho  638,37 €  ZSE Energia, a. s., Bratislava  
 21. 3. 2011 K/0001/11  Faktúra za doplnenie technológie vzduchotechniky-Konzervatórium Konvetná  1 394,38 €  SANEX, s.r.o., Spišská Nová Ves  
 21. 3. 2011 B/0311/11   Faktúra za elektrickú energiu 03/2011 - Krásnohorská  172,45 €  ZSE Energia, a. s., Bratislava  
 21. 3. 2011  B/0312/11 Faktúra za elektrickú energiu 03/2011 - Hontianska  148,96 €  ZSE Energia, a. s., Bratislava  
 21. 3. 2011 B/0313/11  Faktúra za elektrickú energiu 03/2011 - Kľukatá  56,06 €  ZSE Energia, a. s., Bratislava  
 21. 3. 2011  B/0314/11  Faktúra za elektrickú energiu 03/2011 - Dolina Kučišdorfská  16,83 €  ZSE Energia, a. s., Bratislava  
 21. 3. 2011 B/0318/11   Faktúra za občerstvenie na poradu riaditeľov-01.03.2011  241,30 €  Stredná odborná škola, Farského 9  
 23. 3. 2011  B/0323/11  Faktúra za prípravu do tlače a tlač novín "Bratislavský kraj" vydanie č. 2/2011  4 676,42 €  AFY, s. r. o., Bratislava  
 23. 3. 2011  B/0281/11 Faktúra za občerstvenie pri príležitosti spoloč.podujatia "Bratislavský bál" -26.02.2011  216,44 €  Stredná odborná škola, Farského 9  
 23. 3. 2011  B/0307/11 Faktúra za Canon DR 2020 U Scanner  775,06 €  VT Group, a.s., Bratislava  
 23. 3. 2011  B/0320/11 Faktúra za vkladanie a distribúcia novín "Bratislavský kraj" vydanie č.1/2011-denník Nový čas  4 656,00 €  AFY, s. r. o., Bratislava  
  23. 3. 2011 B/0321/11   Faktúra za prípravu do tlače a tlač novín "Bratislavský kraj" vydanie č.1/2011  4 676,42 €  AFY, s. r. o., Bratislava  
 23. 3. 2011  B/0322/11  Faktúra za vkladanie a distribúcia novín "Bratislavský kraj" vydanie č.2/2011-denník Nový čas  4 656,00 €  AFY, s. r. o., Bratislava  
 23. 3. 2011  B/0364/11  Faktúra za prezentáciu reg. gastronómie-víno-výstava Globe Katowice  58,46 €  SOŠVO Modra  
 23. 3. 2011  B/0345/11  Faktúra za catering pre účastníkov konferencie Globsec-02.03.2011  3 000,59 €  Stredná odborná škola, Na Pántoch 9  
 23. 3. 2011  B/0357/11  Faktúra za údržbu a rekonštrukciu ciest II. a III. tr. - práce za 02/2011  262 482,65 €  Regionálne cesty Bratislava, a. s.  
 23. 3. 2011  B/0358/11  Faktúra za výkon správy majetku  02/2011  30 427,75 €  Regionálne cesty Bratislava, a. s.  
 23. 3. 2011  B/0359/11  Faktúra za odborné služby v súlade s konečnou verziou auditorskej správy  3 600,00 €  Slovak Lines, a. s., Bratislava  
 23. 3. 2011  B/0363/11  Faktúra za welcome reception-konferencia Globsec-02.03.2011  569,76 €  SOŠVO Modra  
 23. 3. 2011 B/0371/11  Faktúra za spoluprácu pri organizovaní kultúrneho podujatia "Bratislavský bál 2011"-26.02.2011  30 000,00 €  Bratislavské kultúrne a informačné stredisko  
 23. 3. 2011  B/0306/11 Faktúra za preklad zmluvy o poskytnutí dotácie z V4 z AJ do SJ  78,00 €  E-Expert s. r. o., Bratislava  
 23. 3. 2011  B/0315/11 Faktúra za elektrickú energiu 03/2011 - ZPS Palkovičova  25,26 €  ZSE Energia, a. s., Bratislava  
 23. 3. 2011  B/0316/11  Faktúra za elektrickú energiu 03/2011- ZPS Palkovičova  20,24 €  ZSE Energia, a. s., Bratislava  
 23. 3. 2011  B/0337/11  Faktúra za preklad z anglického do slovenského jazyka  27,90 €  Mgr. Katarína Koreňová, Bratislava  
 23. 3. 2011  B/0370/11  Faktúra za propagáciu BSK na kultúrnom podujatí "Bratislavský bál" 2011-26.02.2011  22 440,00 €  Bratislavské kultúrne a informačné stredisko  
 24. 3. 2011  B/0319/11  Faktúra za konzultačné služby vo verejnom obstarávaní za obd.  01/2011  1 600,00 €  SYGMA Procurement - Mgr. Vladislav Meluš  
 24. 3. 2011  B/0282/11 Faktúra za preklad listu Sj/Aj - Interact  52,00 €  E-Expert s. r. o., Bratislava  
 28. 3. 2011  B/0372/11  Faktúra za inzerát BSK v Bratislavských novinách č.10/2011 z 17.03.2011  1 343,52 €  NIVEL PLUS, Bratislava  
 28. 3. 2011  B/0296/11  Faktúra za zrážkový úhrn 02/2011 Hontianska  8,28 €  Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s., Bratislava  
 28. 3. 2011  B/0297/11  Faktúra za  zrážkový úhrn 02/2011 Drieňová  95,22 €  Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s., Bratislava  
 28. 3. 2011  B/0298/11  Faktúra za vodné - Malinovo za obdobie 27. 01. 2011 - 21. 02. 2011  487,28 €  Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s., Bratislava  
  28. 3. 2011  B/0335/11  Faktúra - poplatok za prístupový okruh 02/2011  286,80 €  Slovak Telekom,a.s., Bratislava  
 28. 3. 2011  B/0336/11 Faktúra - kombinovaná VPS - 02/2011  1 085,53 €  Slovak Telekom,a.s., Bratislava  
  28. 3. 2011  B/0342/11  Faktúra za účasť na veľtrhu UTAZÁS  Budapešť - 03. 03. 2011 - 06. 03. 2011  417,00 €  Slovenská agentúra pre cestovný ruch, Banská Bystrica  
 28. 3. 2011  B/0360/11 Faktúra za inzerát BSK v Bratislavských novinách č.09/2011 z  10.03.2011  1 343,52 €  NIVEL PLUS, Bratislava  
 28. 3. 2011  B/0362/11 Faktúra za propagáciu v rámci festivalu FRANZ LISZT 2011 - KATEDRÁLA SV. MARTINA V BRATISLAVE  1 000,00 €  Tribus musicae, Trnava  
 28. 3. 2011  B/0369/11 Faktúra za zabezpečenie priameho prenosu a archivácie zo zasadnutia Zastupiteľstva BSK dňa 11.03.2011  166,00 €  infoNET.tv,s.r.o., Bratislava  
 29. 3. 2011  B/0395/11  Faktúra za dodanie reklamného textu pre účely prezentácie BSK - špecial.turist.web stránka- v anglickom jazyku  400,00 €  James Brian Thomson  
 30. 3. 2011 B/0271/11  Faktúra - paušálna mesačná čiastka za služby  - 02/2011  1 560,00 €  DATALAN a.s., Bratislava  
 30. 3. 2011  B/0284/11 Faktúra za občerstvenie - catering - odborný seminár "Poskytovanie zdravotných výkonov v zariadeniach soc. služieb v SR" 02.03.2011-03.03.2011  498,17 €  Stredná odborná škola, Na Pántoch 9  
 30. 3. 2011  B/0285/11 Faktúra za občerstvenie - catering - Zastupiteľstvo BSK 18.02.2011 375,49 €   Stredná odborná škola, Na Pántoch 9  
 30. 3. 2011  B/0291/11 Faktúra - BusinessCityNET za 03/2011  2 285,20 €  Slovak Telekom,a.s., Bratislava  
 30. 3. 2011  B/0304/11 Faktúra za konzekutívne tlmočenie/NJ-SJ,SJ-NJ/ projekt "Za mostom" 15.02.2011  RECOM SK-AT  50,00 €  E-Expert s. r. o., Bratislava  
 30. 3. 2011 B/0327/11  Faktúra za mesačný paušál - servis systému Lotus Domino za 02/2011  600,00 €  DATALAN a.s., Bratislava  
 30. 3. 2011 B/0343/11  Faktúra za dodávku vody za obdobie 01.01.-31.01.2011 - Krásnohorská, Jankolova  61,64 €  Dalkia a. s., Bratislava  
 30. 3. 2011  B/0346/11  Faktúra za elektrickú energiu 03/2011 - Krásnohorská  73,09 €  ZSE Energia, a. s., Bratislava  
 30. 3. 2011  B/0374/11 Faktúra za catering - konferencia AER - 22.02.2011 - 23.02.2011 na úrade BSK  310,96 €  Stredná odborná škola, Na Pántoch 9  
 30. 3. 2011 B/0375/11  Faktúra za tlmočnícke služby - konferencia Globsec 2011  23,00 €  Mgr. Janka Almanová, Bratislava  
 30. 3. 2011 B/0387/11  Faktúra za vyúčtovanie nákladov za SV na prípravu TV za 2010 - Krásnohorská,Jankolova  59,07 €  Dalkia a. s., Bratislava  
 1. 4. 2011  B/0341/11 Faktúra za vodné,stočné za obd. 06.02.2011-05.03.2011  16,88 €  Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s., Bratislava  
 1. 4. 2011  B/0249/11 Faktúra za zabezpečenie činnosti BOZP 02/2011 290,78 €   ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.  
 1. 4. 2011  B/0324/11 Faktúra za dodávku tepelnej energie za obdobie 01.02.-28.02.2011-Jankolova, Krásnohorská  4 554,85 €  Dalkia a. s., Bratislava  
 1. 4. 2011  B/0325/11  Faktúra za servis trafostanice za 03/2011  12,50 €  DOMES, a.s., Bratislava  
 1. 4. 2011 B/0328/11  Faktúra za prenájom parkovacej plochy na Šintavskej ul. za 03/2011  47,26 €  BESICO SK spol. s r. o., Bratislava  
 1. 4. 2011  B/0332/11 Faktúra - poplatok za KO 02/2011-Hontianska, Jankolova, Sabinovská  485,76 €  Hlavné mesto SR Bratislava  
 1. 4. 2011  B/0333/11  Faktúra za vodné, stočné za obdobie 04.02.2011-03.03.2011- Kľukatá  23,22 €  Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s., Bratislava  
  1. 4. 2011  B/0334/11 Faktúra za dodávku tepla za obdobie 28.01.2011-25.02.2011- Sabinovská  9 641,92 €  Bratislavská teplárenská, a.s., Bratislava  
 1. 4. 2011  B/0338/11 Faktúra za prípravu do tlače a tlač novín "Bratislavský kraj" vydanie č.3/2011  4 676,42 €  AFY, s. r. o., Bratislava  
 1. 4. 2011  B/0339/11 Faktúra za vkladanie a distribúciu novín "Bratislavský kraj" vydanie č.3/2011- denník Nový čas  4 656,00 €  AFY, s. r. o., Bratislava  
  1. 4. 2011 B/0402/11  Faktúra za účasť na medzinárodnej konferencii 7.Fórum koľajovej dopravy-15.03-16.03.2011  156,00 €  REMING CONSULT a.s., Bratislava  
 1. 4. 2011  B/0366/11 Faktúra za čistenie kávovaru  15,78 €  MERKUR SK, s.r.o., Pezinok  
 1. 4. 2011 B/0367/11   Faktúra za čistenie kávovaru  15,78 €  MERKUR SK, s.r.o., Pezinok  
 1. 4. 2011 B/0376/11  Faktúra za reklamu na mantineli klziska v Avion Shopping park-tlač, inštalácia  48,00 €  BRILAND, s.r.o., Bratislava  
 1. 4. 2011  B/0377/11  Faktúra za čistenie kávovaru   15,78 €  MERKUR SK, s.r.o., Pezinok  
 1. 4. 2011  B/0382/11 Faktúra za inzerciu v mesačníku Záhorí za 03/2011  2 400,00 €   Za lepšie Skalicko,o.z., Skalica  
 1. 4. 2011  B/0384/11 Faktúra za náklady spojené s nájomným za 02/2011  1 254,73 €  ZIPP  Bratislava spol. s. r. o.  
 1. 4. 2011  B/0385/11  Faktúra za náklady spojené s nájomným za 03/2011  1 254,73 €  ZIPP  Bratislava spol. s. r. o.  
 1. 4. 2011  B/0386/11 Faktúra za reklamný panel - prenájom priestoru za obdobie 14.03.2011-15.05.2011  320,00 €  Inter IKEA Centre Slovensko, s.r.o., Bratislava  
 1. 4. 2011  B/0390/11 Faktúra za inzerciu v MH  5/2011  24,89 €  Mesto Malacky  
 1. 4. 2011  B/0401/11 Faktúra za letenky VIENNA-CHISINAU - VIENNA - 28. 03. 2011 - 31. 03. 2011  634,58 €  MILLENNIUM TRAVEL s. r. o., Bratislava  
 4. 4. 2011  B/0351/11 Faktúra za letenku, letiskové poplatky 21. - 23. 3. 11, Viedeň-Brusel a späť.  364,45 €  MILLENNIUM TRAVEL s. r. o., Bratislava  
 4. 4. 2011  B/0299/11 Faktúra za preklad Dohody o pracovnej činnosti - Interact  13,00 €  E-Expert s. r. o., Bratislava  
 4. 4. 2011  B/0300/11 Faktúra za preklad Smernice o cestovných nákladoch - Interact  156,00 €  E-Expert s. r. o., Bratislava  
 4. 4. 2011  B/0301/11 Faktúra za súdne overenie zmluvy - Interact  27,00 €  E-Expert s. r. o., Bratislava  
 4. 4. 2011  B/0344/11 Faktúra za ruže 125ks, kytice 5ks - MDŽ  237,50 €  Združená stredná škola záhradnícka Gustáva Čejku, Malinovo  
 4. 4. 2011  B/0347/11 Faktúra za preklad Metodického pokynu - Interact  546,00 €  E-Expert s. r. o., Bratislava  
 4. 4. 2011  B/0348/11 Faktúra za letenku, letiskové poplatky 22. - 23 .3. 11, Viedeň-Brusel a späť.  388,45 €  MILLENNIUM TRAVEL s. r. o., Bratislava  
 4. 4. 2011  B/0349/11 Faktúra za letenku, letiskové poplatky 22. - 23. 3. 11, Viedeň-Brusel a späť.  392,45 €  MILLENNIUM TRAVEL s. r. o., Bratislava  
 4. 4. 2011 B/0350/11  Faktúra za letenku, letiskové poplatky 22. - 23. 3. 11, Viedeň-Brusel a späť.  392,45 €  MILLENNIUM TRAVEL s. r. o., Bratislava  
 4. 4. 2011  B/0404/11 Faktúra za 1x letenka VIENNA-BRUSSELS-VIENNA 31. 03. 2011 - 01. 04. 2011  397,63 €  MILLENNIUM TRAVEL s. r. o., Bratislava  
 4. 4. 2011  B/0354/11 Faktúra za letenku, letiskové poplatky 22. - 23. 3. 11, Viedeň - Brusel a späť.  562,42 €  MILLENNIUM TRAVEL s. r. o., Bratislava  
 4. 4. 2011 B/0355/11 Faktúra za 2x letenka, letiskové poplatky 22. - 23. 3. 11, Viedeň-Brusel a späť  784,90 €  MILLENNIUM TRAVEL s. r. o., Bratislava  
  4. 4. 2011  B/0379/11 Faktúra za účastnícky poplatok za účasť na veľtrhu GLOBE Katovice -25. 03. - 27. 03. 2011  302,00 €  Slovenská agentúra pre cestovný ruch, Banská Bystrica  
 4. 4. 2011  B/0389/11 Faktúra za inzerciu - zverejnenie pracovnej ponuky  81,60 €  Profesia, spol.s.r.o., Bratislava  
 4. 4. 2011 B/0396/11  Faktúra za prezentáciu regio. gastronómie BSK - výstavy CR Utazás Budapešť a Globe Katowice  73,14 €  Stredná odborná škola, Farského 9  
 4. 4. 2011  B/0399/11 Faktúra za spravodajský servis za 03/2011  864,00 €  SITA Slovenská tlačová agentúra a.s., Bratislava  
 4. 4. 2011  B/0356/11 Faktúra za perá s potlačou pre potreby programu INTERACT  2 312,84 €  Sketch, s.r.o., Bratislava  
 7. 4. 2011  K/0003/11 Faktúra za komponenty pre upgrade server HP ProLiant DL580 G5, RAM pamäte HP 64GB Fully Buffered DIMM PC25300 8x8GBDDR2 Memory Kit  9 618,00 €  Gratex International, Bratislava  
 7. 4. 2011 B/0246/11  Faktúra za technickú podporu 02/2011 - Internet  557,65 €  ecommerce.cz, a.s., Brno  
 7. 4. 2011 B/0326/11   Faktúra za náklady spojené s nájomným za IV. Q. 2010  4 205,60 €  ZIPP  Bratislava spol. s. r. o.  
 7. 4. 2011 B/0340/11  Faktúra za služby a systémová podpora SPIN za 03/2011  15 606,44 €  Asseco Solutions, a. s., Bratislava  
 7. 4. 2011  B/0365/11 Faktúra za nájomné za nebytový priestor - 03/2011  223,40 €  Mesto Pezinok  
  7. 4. 2011  B/0383/11  Faktúra za opravu motorového vozidla  ŠKODA FABIA BA 947HK  617,21 €  Róbert Török - Autodielňa TOBA  
 7. 4. 2011  B/0412/11 Faktúra za zverejnenie pracovnej ponuky - riaditeľ DSS Javorinská na obdobie 21. 03. 2011 - 21. 04. 2011  87,60 €  Profesia, spol.s.r.o., Bratislava  
 7. 4. 2011 B/0413/11  Faktúra za propagáciu BSK - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji  500,00 €  Mestská časť Bratislava - Vajnory  
 7. 4. 2011 B/0414/11  Faktúra za vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici Rádio Sity podľa špecifikácie za obdobie 01. 03. 2011 - 31. 03. 2011  1 201,09 €  SITY MEDIA s.r.o., Bratislava  
 7. 4. 2011 B/0430/11  Faktúra za inzerciu - poplatok za balík služieb na pracovných portáloch-Profesia  42,00 €  Profesia, spol.s.r.o., Bratislava  
  7. 4. 2011  B/0425/11 Faktúra za opravu fasády na SOŠ Račianska  116 162,04 €  MK Stavgroup, s. r. o., Bratislava  
 7. 4. 2011  B/0204/11 Faktúra za odstránenie havárie okien - Gymnázium Pankúchova  41 784,00 €  RADASTAV s.r.o. , Novoť  
 11. 4. 2011  B-0388-11  Faktúra za opravu služobného motorového vozidla  BA 121TV 472,81 €   IMPA BRATISLAVA, a.s.  
 11. 4. 2011  B-0403-11  Faktúra za opravu motorového vozidla VW PASSAT BA 028LR  194,40 €  Róbert Török - Autodielňa TOBA  
  11. 4. 2011  B-0409-11 Faktúra za servis služobného motorového vozidla Škoda Octávia BA 548HP  338,54 €  IMPA BRATISLAVA, a.s.  
 11. 4. 2011  B-0411-11 Faktúra - poplatok za doménu akodanubearena.sk - 17.03.2011-16.03.2012  25,32 €  SWAN, a. s., Bratislava  
 13. 4. 2011  B/0405/11 Faktúra za opravu soc. zariadení - SOŠ Kysucká, Senec  143 400,00 €  RADASTAV s.r.o. , Novoť  
 13. 4. 2011  B/0368/11  Faktúra za podnájom nebytových priestorov LUDUS  04/2011  9 600,00 €  Tower Stage, s. r. o., Bratislava  
 13. 4. 2011 B/0373/11  Faktúra za vyhotovenie zápisnice z X. pracovného zasadnutia Zastupiteľstva BSK-11.03.2011  97,20 €  Helena Líšková-HELA, Bratislava  
 13. 4. 2011  B/0447/11 Faktúra za tlmočenie k prac. stretnutiu k projektu SACRA VELO-24.03.2011  120,00 €  PhDr. František Pálfi, Senec  
 13. 4. 2011  B/0446/11  Faktúra - manipulačný poplatok za akreditáciu podujatia - 13.04.2011  132,78 €  SACCME n.o., Bratislava  
 13. 4. 2011  B/0429/11 Faktúra za 1x letenka VIENNA-BRUSSELS-VIENNA p. Frešo - 31.03.2011-01.04.2011 828,63 €   MILLENNIUM TRAVEL s.r.o., Bratislava  
 13. 4. 2011  B/0428/11 Faktúra za 1x letenka VIENNA-BRUSSELS-VIENNA  p. Húska -31.03.2011-01.04.2011  397,63 €  MILLENNIUM TRAVEL s.r.o., Bratislava  
 13. 4. 2011  B/0416/11 Faktúra za obed pre delegáciu zo Stredočeského kraja dňa 23.3.2011  238,60 €  Reštaurácia u Richtára, Richtárova s.r.o., Modra  
 13. 4. 2011 B/0394/11   Faktúra za servisné práce na EZS - Hontianska, podľa servisného záznamu - 11.03.2011  65,72 €  Ochranná služba s.r.o., Bratislava  
 13. 4. 2011  B/0400/11  Faktúra za vizitky pre pracovníkov Úradu BSK  132,00 €  Creativ line, s.r.o., Bratislava  
 13. 4. 2011  B/0406/11 Faktúra za vyúčtovanie zemného plynu za obd. 19.03.2010 - 18.03.2011 Hontianska  2 024,10 €  Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava  
 13. 4. 2011  B/0408/11 Faktúra za ochrannú deratizácia-Sabinovská, Jankolová, Hontianska, Krásnohorská, Stará Ivánska cesta - 22.03.2011 585,20 €   Tomáš Farkaš / DDD / KONTAKT, Bratislava  
 13. 4. 2011  B/0426/11 Faktúra za zemný plyn za obd. 19.03.2011 - 30.04.2011 - Hontianska  549,00 €  Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava  
 13. 4. 2011  B/0427/11 Faktúra za zemný plyn za obd. 01.04.2011 - 18.05.2011 - Stará Ivánska cesta  1 361,00 €  Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava  
 13. 4. 2011 B/0437/11  Faktúra za monitorovanie objektu Sabinovská - 02/2011  359,50 €  Ochranná služba s.r.o., Bratislava  
 13. 4. 2011  B/0438/11  Faktúra za monitorovanie objektu Sabinovská - 04/2011  359,50 €  Ochranná služba s.r.o., Bratislava  
 13. 4. 2011  B/0439/11  Faktúra za monitorovanie objektu Jankolova - 04/2011  147,38 €  Ochranná služba s.r.o., Bratislava  
 13. 4. 2011 B/0392/11  Faktúra za čistenie kávovaru 15,78  €  MERKUR SK, s.r.o., Pezinok  Pozn.
 13. 4. 2011  B/0393/11  Faktúra za čistenie kávovaru 15,78  €  MERKUR SK, s.r.o., Pezinok  
 13. 4. 2011 B/0420/11   Faktúra za čistenie kávovaru 15,78  €  MERKUR SK, s.r.o., Pezinok  
 13. 4. 2011  B/0433/11  Faktúra za prenájom rohoží za obd. 28.02.2011 - 27.03.2011  68,74 €  Lindstrom, s. r.o., Trnava  
 13. 4. 2011  B/0422/11  Faktúra za preklad listu zo SJ do NJ projekt RECOM SKAT 34,00 €   Alexandra Vikárová Mgr., Bratislava  
 13. 4. 2011  B/0421/11  Faktúra za konzekutívne tlmočenie projekt RECOM SKAT - 17.03.2011  250,00 €  Alexandra Vikárová Mgr., Bratislava  
 14. 4. 2011  B/0455/11 Faktúra za 2x letenka VIENNA-BRUSSELS-VIENNA-21.03.2011-21.03.2011  1 014,90 €  MILLENNIUM TRAVEL s.r.o., Bratislava  
 14. 4. 2011  B/0283/11  Faktúra za zákusky - "Bratislavský bál" - 26.02.2011  335,60 €  Stredná odborná škola, Na Pántoch 9, Bratislava  
  14. 4. 2011  B/0361/11  Faktúra za hudobnú produkciu "Sláčikového kvarteta" - 26.02.2011-Bratislavský bál v DPOH  810,00 €  Nadácia Konzervatória, Bratislava  
 14. 4. 2011 B/0462/11   Faktúra za výrobu a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za mesiac marec 2011  2 400,00 €  AGENTURA S, s.r.o., Žilina  
 14. 4. 2011  B/0440/11  Faktúra za tematický monitoring médií-03/2011  264,00 €  STORIN spol.s.r.o., Bratislava  
 14. 4. 2011  B/0443/11  Faktúra za opravu služobného motorového vozidla  792,17 €  IMPA BRATISLAVA, a.s., Bratislava  
 14. 4. 2011  B/0441/11  Faktúra za dátové SIM-karty 2ks + 2ks USB modem  2,05 €  Slovak Telekom,a.s., Bratislava  
 14. 4. 2011  B/0436/11 Faktúra za dodávku a aktiváciu 1ks SIM - karty pre predsedu BSK + USB modem  1,02 €  Slovak Telekom,a.s., Bratislava  
 14. 4. 2011 B/0423/11   Faktúra za vodné, stočné za obdobie 28.02.2011-27.03.2011-Stará Ivánska cesta  19,67 €  Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.  
 14. 4. 2011 B/0193/11   Faktúra za aktualizáciu k 20.01.2011 - Trestné právo s vysvetlivkami  18,39 €  IURA EDITION, Bratislava  
 14. 4. 2011 B/0194/11   Faktúra za aktualizáciu k 19.01.2011 - Občianske právo s vysvetlivkami  17,67 €  IURA EDITION, Bratislava  
 14. 4. 2011  B/0419/11  Faktúra za publikáciu -DÓM SV. MARTINA - 34 ks  1 972,10 €  LÚČ, vydavateľské družstvo Bratislava  
 14. 4. 2011 B/0407/11   Faktúra za inzerát BSK v Bratislavských novinách č.11/2011 z 24.03.2011  1 343,52 €  NIVEL PLUS, Bratislava  
 14. 4. 2011  B/0424/11  Faktúra za inzerát v Bratislavských novinách č.12/2011 z 31.03.2011  1 343,52 €  NIVEL PLUS, Bratislava  
 14. 4. 2011  B/0450/11  Faktúra za darčekové predmety - čižmy gumenné s logom  670,25 €  REPRINT BB s.r.o., Banská Bystrica  
 15. 4. 2011 B/0460/11  Faktúra za ubytovanie - delegácia zo Stredočeského kraja - 22.03.-24.03.2011-2 osoby  380,00 €  Hotel Devín, a.s., Bratislava  
 15. 4. 2011  B/0463/11  Faktúra za inzerát v Bratislavských novinách č.13/2011 z 07.04.2011  1 343,52 €  NIVEL PLUS, Bratislava  
 15. 4. 2011 B/0205/11   Faktúra za odstránenie havárie okien - Tanečné konzervatórium Gorazdova  63 630,25 €  RADASTAV s.r.o. , Novoť