Blindfriendly Piatok 22. 11. 2019 | Meniny má Cecília Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Registrácia zdravotníckych pracovníkov - upozornenie

MZ SR a odbor zdravotníctva BSK upozorňuje na dodržiavanie ustanovení § 62 až § 63 zákona č. 578 / 2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorých sú zdravotnícki pracovníci v zdravotníckych povolaniach povinní byť registrovaní v príslušnej stavovskej organizácii.

 

V novele citovaného zákona je s účinnosťou od 1. júna 2009 podmienkou na výkon zdravotníckeho povolania registrácia zdravotníckeho pracovníka v príslušnej stavovskej organizácii. Táto podmienka musí byť splnená po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania.