Blindfriendly  20. 5. 2018 | Meniny má Bernard Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

ODBER NOVINIEK

Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú sa budú zasielať novinky.
osobných údajov

Registrujte sa na Európsky týždeň regiónov a miest!

 Počas jesenného Európskeho týždňa regiónov a miest pripravuje Bratislavský samosprávny kraj seminár pod názvom „Third Industrial Revolution: What appropriation in the Territories?“, ktorého témou bude tretia priemyselná revolúcia z pohľadu regiónov. Cieľom seminára je prostredníctvom konkrétnych príkladov diskutovať ako jednotlivé regióny zavádzajú inteligentné – smart riešenia vo svojich územiach.

 

„Bratislavská župa sa aktívne zaoberá navrhovaním krokov pri prechode na status "inteligentného regiónu" už od minulého roku, kedy sme počas 7. Európskeho samitu regiónov a miest na Slovensko pozvali jednu zo špičiek v tejto oblasti, ekonóma Jeremyho Rifkina, ktorý vytvoril smart stratégie pre severofrancúzsky región Hauts-de-France, Rotterdam, Hág a Luxembursko,“ vyjadril sa bratislavský župan Pavol Frešo.


Bratislavský kraj je priekopníkom v zavádzaní smart riešení na Slovensku. A to nielen vytváraním príležitostí na podnetné diskusie, ale najmä aktivitami. Jednou z prvých aktivít je Katalóg adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, ktorý je navrhnutý pre mestá a obce bratislavského kraja a obsahuje konkrétne opatrenia a návrhy.


„Neustály hospodársky rast nášho kraja prináša problémy v oblasti životného prostredia. Viac obyvateľov znamená viac áut, viac zastavaného územia a na druhej strane menej parkov, stromov, vinohradov, ktoré ustupujú obrovskej výstavbe. Úroveň regionálnej samosprávy je silným a kľúčovým hráčom pri adresovaní súčasných ekonomických a najmä environmentálnych výziev. Dôkazom sú aj reakcie amerických regionálnych politikov na odstúpenie USA od Parížskej klimatickej dohody, ktorí vyhlásili, že sa ňou budú aj naďalej riadiť. Tak sa im pravdepodobne podarí klimatické záväzky, ktoré ich prezident odmietol, naplniť. Preto aj my v našom kraji iniciujeme aktivity v našich mestách a obciach, pretože tie sú najviac zraniteľné dôsledkami vysokého ekonomického rastu kraja,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.


Európsky týždeň regiónov a miest je štvordňové podujatie, ktoré sa každoročne koná v Bruseli, a na ktorom si môžu zástupcovia regionálnych a miestnych administratív, ako aj experti a akademici z celej Európy vymieňať osvedčené postupy a poznatky v oblasti regionálneho a mestského rozvoja. Od 9. do 12. októbra sa v belgickej metropole stretne približne 6000 účastníkov a 600 rečníkov z celej Európy a mimo nej na zhruba 130 seminároch, diskusiách, výstavách a podujatiach zameraných na nadväzovanie kontaktov, ktoré sa týkajú regionálneho a miestneho rozvoja. Podujatia spoluorganizuje Európsky výbor regiónov, Európska komisia zastúpená Generálnym riaditeľstvom pre regionálnu a mestskú politiku a 13 ďalšími generálnymi riaditeľstvami, viac ako 170 regiónov a miest, ktoré spolupracujú v rámci 28 regionálnych partnerstiev na príprave zaujímavého programu, ktorý pokrýva rôzne otázky kohéznej politiky.

Registrovať sa môžete na webovej stránke:

http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2005/fo/SearchWorkshop.do?doAction=resetSearchWorkshopsDialog&conferenceId=1e2754f05af7bd32015c9ad616ab000c