Blindfriendly Štvrtok 5. 12. 2019 | Meniny má Oto Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Rekonštrukcia cesty vo Vinosadoch pokračuje podľa harmonogramu

 Rekonštrukcia frekventovanej cesty II/502 v intraviláne obce Vinosady pokračuje podľa harmonogramu. „Najnáročnejšie práce máme za sebou. Dokončila sa pilotáž, pri ktorej sa celkovo zhotovilo až 600 pilót, buduje sa nový násyp, spevňuje sa podložie a urobí sa aj odvodňovanie, ktoré je veľmi potrebné. Je to náročná a nákladná rekonštrukcia, ale nevyhnutná pre bezpečnosť cestnej premávky,“ priblížil bratislavský župan Pavol Frešo. Zároveň doplnil, že cesta by mala byť sprejazdnená do konca novembra. Vodiči môžu zatiaľ využívať obchádzku cez Šenkvice.

 
Kraj začal komunikáciu rekonštruovať v auguste. Bolo nutné vykopať 3-4 metre zeminy, aby sa opravil stav vozovky, lebo podložie nebolo nijako spevnené. Urobili sa prekládky inžinierskych sieti, navŕtali sa mikropilóty a vyčistili sa priepusty. V prvej etape (polovica cesty - úsek od Pezinka) sa urobili betónové základy, na ktoré sa montujú gabiónové múry. Táto stredná vrstva je priepustná, čiže sa v nej nebude držať voda. Gabiónové múry sa naukladajú až do pôvodnej výšky cesty, následne sa urobí vozovka s chodníkmi a dopravným značením. Druhá etapa (spodná časť cesty) – urobila sa prekládka elektriny, pilotáž, v súčasnosti sa robia betónové základy, následne pribudnú gabiónové múry, vozovka, chodníky a dopravné značenie.
 
Podľa generálneho riaditeľa RCB Milana Valašika ide v tomto roku o najnákladnejšiu rekonštrukciu, predpokladaná cena je vyčíslená na 5 mil. €. Zároveň doplnil, že rokujú s dodávateľom a projektantmi o znížení ceny tak, aby bola zachovaná kvalita. 
 
Rekonštruuje sa takmer 500 metrov dlhý úsek cesty, ktorá bola postavená na násype vo výške cca 5 metrov, a po ktorej pôvodne jazdili konské povozy. Postupne v priebehu posledných sto rokov sa nesystémovo, improvizovane a bez projektu rozširovala tak, ako to vyžadovala narastajúca doprava. V dôsledku jazdenia ťažkej nákladnej dopravy ale aj v dôsledku počasia a nevyhovujúceho stavu podložia to cesta nevydržala, vytvárali sa trhliny a násyp sa začal zosúvať. V trhlinách na vozovke ako aj na krajnici vznikli hlboké kaverny, v miestach prevyšovala ich hĺbka 150 cm.
 
BSK má vo vlastníctve 511,68 km ciest (178,94 km ciest II. triedy a 332,74 km ciest III. triedy) a 130 mostov. Ich údržbu zabezpečuje správcovská spoločnosť Regionálne cesty Bratislava, a.s. (RCB).