Blindfriendly Piatok 26. 4. 2019 | Meniny má Jaroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Rekonštrukcie župných škôl pokračujú

 Letné prázdniny využili stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK aj na rekonštrukcie svojich priestorov. Tie najväčšie rekonštrukcie budú ukončené do polovice októbra.

 

„Rekonštrukcie sa počas letných prázdnin začali na siedmich stredných školách a jednom internáte. Dovedna Bratislavský samosprávny kraj do týchto rekonštrukcií investoval 553.342,91 €,“ objasnil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.


Bratislavský samosprávny kraj má v zriaďovateľskej pôsobnosti 57 škôl, na ktorých sa v tomto školskom roku otvorilo 159 tried prvých ročníkov. Sedem škôl začalo počas letných školských prázdnin s rekonštrukciami svojich objektov. Na Hotelovej akadémii Mikovíniho bola opravená strecha, zrekonštruované sú už aj izby v Školskom internáte na Saratovskej 26 v Bratislave a ukončená bola aj rekonštrukcia podláh na SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča v Bratislave na Sklenárovej 1. V škole sa dopĺňali aj schodiskové madlá a okenné žalúzie. Žiaci dostali aj stovku nových lavíc a stoličiek.
V polovici septembra bola ukončená rekonštrukcia školy a telocvične na SUŠ scénického výtvarníctva na Sklenárovej 7 v Bratislave a aj oprava strechy na Gymnáziu v Pezinku. Do polovice októbra by sa mala skončiť rekonštrukcia telocvične a strechy telocvične na Strednej zdravotníckej škole na Strečnianskej ulici v Bratislave a rekonštrukcia sociálnych zariadení a oprava komínu a atiky by, rovnako v polovici októbra, mala byť ukončená na ZŠ a Gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským na Dunajskej ulici v Bratislave. Od polovice októbra bude ukončená aj rekonštrukcia SOŠ technickej na Vranovskej ulici 4 v Bratislave. Tam stále prebieha rekonštrukcia loggií a na objekte internátu sa opravuje strecha, loggie a fasáda.
Župní poslanci na svojom ostatnom pracovnom zasadnutí, 9. septembra, schválili projektové zámery v rámci Integrovaného regionálneho operačného program 2014 – 2020 za účelom rekonštrukcie a investičnej podpory štyroch Centier odborného vzdelávania a prípravy. Spolufinancovanie zo strany BSK bude na úrovni 5%.