Blindfriendly Piatok 10. 4. 2020 | Meniny má Igor Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Rešpekt pre zdravie

Začnem citátom z Európskej charty zdravia srdca, ktorá hovorí, že každé dieťa narodené v novom miléniu má právo žiť najmenej do 70 rokov bez utrpenia, ktorého príčinou sú preventabilné kardiovaskulárne choroby.

 

Rešpekt pre zdravie - logoVieme, že väčšina príčin KVCH ochorení je determinovaná spoločenským prostredím, nesprávnymi návykmi, ktoré vyúsťujú do rozvoja rizikových faktorov až po samotné ochorenie. Na druhej strane je jednoznačne preukázané, že zdravý spôsob života má nízke hladiny rizikových faktorov a nízky výskyt srdcových a mozgovocievnych ochorení.

Za hlavný cieľ Európskej stratégie primárnej prevencie KVCH sa vytyčuje princíp CELOŽIVOTNÉHO ZDRAVIA SRDCA.

Našou snahou v projekte budú dve veci:
- Pomoc osobám s nízkym rizikom udržať si tento stav celý život
- Pomoc osobám so zvýšeným rizikom KVCH a redukovať
 

Cieľom projektu je PREVENCIA KARDIOMETABOLICKÝCH a INÝCH CHRONICKÝCH OCHORENÍ v prostrední stredných škôl BSK. Vedľajším cieľom je vzbudenie ZÁUJMU širokej verejnosti BSK o aktívnu zmenu spôsobu života nielen detí ale aj ich samých.

Cieľová skupina:
Deti 1- 4 SŠ resp. 14 - 18 roční, ktorých rodičia dajú informovaný súhlas na účasť v projekte.
Zámerom projektu je skríning vybraných RF KVCH a DM2.

Kroky realizácie projektu
- Komunikácia so SŠ, študentmi , rodičmi
- Získavanie informovaného súhlasu na zapojenie sa do projektu ich detí
- Koordinácia realizácie samotných činností na SŠ s vedením SŠ

ČO je podstatou projektu : 3 body
1. Meranie vybraných antropometrických parametrov a to:

 • telesná výška,
 • hmotnosť,
 • BMI,
 • obvod hrudníka,
 • obvod pása,
 • obvod bokov,
 • TK,
 • pulz,
 • % telesného tuku a podiel kostrového svalstva,
 • viscerálny tuk,
 • 4 kožné riasy,

2. Dotazník
3. Moč- vyšetrenie na bielkovinu
4. Odber krvi

 • KO
 • Biochemické vyšetrenie a to : Glykémia, Celkový cholesterol, TGC, HDL cholesterol, Kreatinín,

Zber všetkých údajov, zhromažďovanie a vyhodnocovanie.

Partnerom BSK bude RÚVZ.

Informácia o projekte Rešpekt pre zdravie Zastupiteľstvo BSK 21.06. 2013.docx
 

Súvisiace dokumenty