Blindfriendly Piatok 26. 4. 2019 | Meniny má Jaroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Riaditelia škôl hovorili o kvalite výchovno-vzdelávacieho procesu

 Príprava nového školského roka, legislatívne novinky, kvalita výchovno-vzdelávacieho proces či viac peňazí z eurofondov pre školy v Bratislavskom kraji. To boli témy, o ktorých hovorili riaditelia škôl a školských zariadení, ktoré sú v pôsobnosti BSK, na pracovnej porade v Strednej odbornej škole na Ivanskej ceste v Bratislave. Porady sa zúčastnili aj minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Pellegrini a už tradične župan Pavol Frešo.

 
Podpora školstva a vzdelávania patrí medzi priority Bratislavskej župu, pričom v rozpočte je na to aj v tomto roku vyčlenených najviac peňazí – 44 mil. €. „Záleží nám na kvalitnom vzdelaní našich detí, preto každý rok smerujeme do oblasti školstva najviac peňazí,“ zdôraznil Pavol Frešo. Zároveň podčiarkol význam skvalitňovania stredoškolského vzdelávania, ktoré sa musí vo vyššej miere viazať na ponuky pracovného trhu. Župan tiež poukázal na potrebu stabilizácie najmä mladých učiteľov v kraji tým, že im poskytujú ubytovacie kapacity za zvýhodnených finančných podmienok.
Riaditelia poukázali aj na problémy v čerpaní prostriedkov na školy z eurofondov, ku ktorým tak kraj, ako aj hlavné mesto má zamknuté brány. „Otvorím diskusiu, aby aj školy v Bratislavskom kraji mohli čerpať eurofondy, pretože normatív platí na každého žiaka rovnako,“ povedal minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Pellegrini.
Bratislavská župa má v aktuálnom školskom roku 2014/2015 vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 57 stredných škôl, z toho 36 stredných odborných škôl, dve jazykové školy, 14 gymnázií, dve konzervatóriá a tri spojené školy. Na základe výsledkov prijímacích konaní predpokladáme, že medziročný pokles žiakov bude menší ako vlani (kedy bol 946 žiakov) a neklesneme pod 18 000 žiakov. V tomto školskom roku je zapísaných 3 487 prváčikov a otvorí sa 142 nových tried.
Župa sa snaží udržať školy a pritiahnuť študentov aj cez rôzne atraktívne učebné odbory. Okrem toho vytvára centrá odborného vzdelávania a prípravy, poskytuje rekvalifikačné kurzy a pomáha školám pri ich prezentovaní sa a študentom pri výbere školy.