Blindfriendly Pondelok 9. 12. 2019 | Meniny má Izabela Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

RO OPBK pozastavuje možnosť rezervácie termínov predkladania žiadostí o NFP

 V súvislosti s vyhlásenou výzvou na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Bratislavský kraj Riadiaci orgán pre OPBK oznamuje žiadateľom v rámci výzvy č. OPBK/2012/1.1/09, že z dôvodu technických problémov na internetovom rezervačnom formulári pozastavuje možnosť rezervácie termínov predkladania ŽoNFP.

 

Podľa aktuálnych informácií v súčasnosti RO OPBK intenzívne pracuje na odstraňovaní technických problémov a prebieha testovacia prevádzka. O ďalšom postupe bude ministerstvo informovať žiadateľov telefonicky a zároveň na stránke www.opbk.sk bude zverejnený aktuálny oznam o možnosti rezervácie nového termínu na predloženie ŽoNFP.