Blindfriendly Utorok 25. 2. 2020 | Meniny má Frederik Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Rok 2012 – Európsky rok aktívneho starnutia

Európska únia vyhlásila rok 2012 ako „Rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami“. Reflektuje to dlhodobo známy fakt, že európska populácia starne. Ľudia sa dožívajú vyššieho priemerného veku. Je preto dôležité uvedomiť si príležitosti s tým spojené.

 
Vďaka aktívnemu starnutiu súčasná generácia tridsiatnikov ostane dlhšie pracovne aktívna a budú teda zohrávať aktívnu úlohu v spoločnosti. Cieľom európskeho roku je zvýšiť povedomie o tejto téme a načrtnúť možné riešenia najmä v oblastiach ako sú politika zamestnanosti, zdravotná starostlivosť, sociálne služby, vzdelávanie dospelých, dobrovoľníctvo, problematika ubytovania, služby informačných technológií alebo doprava.
 
Európska komisia, Výbor regiónov a platforma AGE Europe vydali brožúru venujúcu sa tejto téme pod názvom How to promote active ageing in Europe – EU support to local and regional actors (Ako podporovať aktívne starnutie v Európe – EÚ podporuje lokálnych a regionálnych aktérov), kde je možné nájsť príklady projektov podporených z EÚ, ktoré napĺňajú ciele Európskeho roka starnutia a poskytuje prehľad programov, z ktorých je možné žiadať o finančnú podporu.
 
Brožúru nájdete tu: