Blindfriendly Pondelok 14. 10. 2019 | Meniny má Boris Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

RRA Senec – Pezinok realizuje projekt na podporu celoživotného vzdelávania

Regionálna rozvojová agentúra Senec - Pezinok realizuje medzinárodný projekt EUFACINET, ktorý kladie dôraz na facilitáciu nových vzdelávacích postupov za účelom vytvorenia kultúry celoživotného vzdelávania v malých a stredných podnikoch z oblasti priemyslu, obchodu, turizmu či zo sociálnej oblasti. EUFACINET inicioval a podporuje vznik európskej siete facilitátorov pracujúcich prostredníctvom odbornej komunity (Community of Practice – CoP).

 
CoP facilitátorov v Európe podporuje profesionálny dialóg prostredníctvom modernej elektronickej komunikácie, ktorý prispieva k neustálemu profesionálnemu rozvoju a vzniku spoločného európskeho profilu facilitátora vzdelávania v malých a stredných podnikoch.
Facilitátori vzdelávacích procesov v malých a stredných podnikoch môžu profitovať z databázy zdrojov a metodológií na podporu flexibilného a individualizovaného celoživotného vzdelávania.
 
Cieľom projektu je vytvoriť CoP, začleniť jej užívateľov do ďalšieho rozvoja produktov, metodológií a postupov a podporiť rozšírenie tejto komunity aj na facilitátorov, ktorí nie sú priamo účastní na projekte. Dosah poskytnutých produktov sa tak bude postupne rozširovať až k vytvoreniu širšej CoP facilitátorov po celej Európe rovnako ako aj k širšej verejnosti (malých a stredných podnikov) a profesionálnej verejnosti.
 
Za účelom šírenia informácií o projekte usporiadala Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok dňa 23. júla 2009 v Bratislave stretnutie, na ktorom sa zúčastnili malé a stredné podniky (MSP) z oblasti služieb (školiace centrá, inkubátory, IT služby a pod.). Na stretnutí boli zúčastneným prezentované základné informácie o projekte, jeho výsledkoch a web portály. Hlavným zámerom stretnutia bolo upriamiť ich pozornosť na odbornú komunitu, do ktorej je možné sa zapojiť. MSP prejavili o projekt záujem a téma neformálneho vzdelávania ich oslovila. V súčasnej situácii však neboli schopné zaručiť svoje aktívne zapojenie sa doň, pretože pre nedostatok času a finančných prostriedkov musia svoju pozornosť sústrediť predovšetkým na vytváranie zisku.
 
 
Kontakt:
Tomáš Kobela
RRA Senec – Pezinok
Tel.: 033/6414 026
Mobil: 0910 927 151
 
Zdroj: Tlačová správa RRA Senec - Pezinok