Blindfriendly Pondelok 24. 2. 2020 | Meniny má Matej Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Ružinovské deti získali kolobežky

 Na účely dopravnej výchovy získala ZŠ Pavla Marcelyho v bratislavskom Ružinove 52 kolobežiek. Žiaci sa tak na dopravnom ihrisku učia základom cestnej premávky a najmä bezpečnosti na cestách.

 
„Projekt Bezpečná kolobežka podporil Bratislavský samosprávny kraj dotáciou vo výške 2 tisíc eur a škola z nej zakúpila kolobežky“, povedal Peter Húska z Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).
Cieľom projektu Bezpečná kolobežka je zvyšovanie bezpečnosti žiakov základných škôl v premávke na pozemných komunikáciách. Kolobežky využívajú najmä žiaci štvrtého ročníka v rámci dopravnej výchovy na blízkom dopravnom ihrisku. Projekt školy zapadá do štátom schválenej Stratégie zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky v Slovenskej republike v rokoch 2011 až 2020 na úrovni vzdelávania v časti „Skvalitňovanie a rozširovanie dopravnej výchovy v materských školách a v základných školách“.
Škola Pavla Marcelyho bola aj druhou najúspešnejšou základnou školou v Bratislavskom kraji v projekte Európskeho týždňa mobility. Do športových aktivít dokázala zapojiť  854 ľudí. Od BSK tak získala 2 tisíc eur na zakúpenie športových potrieb. Školu navštevuje 727 žiakov.