Blindfriendly Piatok 19. 7. 2019 | Meniny má Dušana Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Škôlky v pezinskom okrese rekonštruovali a rozširovali kapacity

 Niektorí starostovia pezinského okresu priznávajú problémy s nedostatočnou kapacitou pri umiestňovaní deti do materských škôl. Bratislavský kraj im preto poskytol dotáciu v rámci projektu Naša škôlka – náš kraj, vďaka ktorej rozšírili priestory, dobudovali ďalšie triedy, zrekonštruovali budovy či opravili strechu. V rámci župného štvrtka boli zástupcovia BSK skontrolovať škôlky v Budmericiach, Píle, Doľanoch a vo Viničnom.

 
„Samozrejme, v dnešnej dobe, keď nie je možné použiť eurofondy, každá dotácia poteší a zmierni naše výdavky, ktoré musíme nutne vynakladať. Môžeme len poďakovať, že nám to pomôže a dokončíme započaté dielo,“ skonštatoval starosta Viničného Štefan Lenghart. Obec dostala od župy dotáciu 8000 eur, ktorú použili na rozšírenie kapacít materskej školy. Narastajúci počet detí predškolského veku riešili zlúčením základnej školy s materskou a kúpou cirkevného majetku a starého kultúrneho domu. Ten v súčasnosti rekonštruujú, robia nadstavbu a od januára tu vzniknú ďalšie dve triedy materskej školy, tiež dve triedy pre žiakov základnej školy a sociálne zariadenia. Kapacita škôlok sa tak vyšplhá na takmer 150 miest.
 
Nové priestory môžu škôlkari využívať aj v Budmericiach. Obec dostala od BSK dve dotácie, päťtisícová išla na výmenu okien na starej škôlke, druhá - osemtisícová dotácia pomohla pri budovaní novej škôlky s detským ihriskom. Nová škôlka vznikla prestavbou penziónu, v budúcnosti tu budú aj jasle. Momentálne navštevuje škôlky 108 detí. „Dotácie BSK nám pomohli rozšíriť kapacitu škôlky a zároveň aj základnej školy,“ uviedol starosta obce Jozef Savkuliak. Ako zároveň dodal, kapacitu materských škôl tak zvýšili na 125 detí, pričom je tu ešte možnosť rozšírenia o ďalších 20.
 
V Píle zrekonštruovali a rozšírili budovu bývalej škôlky, v súčasnosti je tu umiestnených 20 detí. „Bratislavský kraj nám v tomto roku poskytol 5000 eur. Tieto prostriedky sme použili na rekonštrukciu bývalej materskej školy. Sme vďační kraju, že nám túto dotáciu poskytol, bez nej by sa nám určite oveľa ťažšie túto škôlku otváralo,“ zhodnotil starosta obce Píla Radovan Mičúnek. Zároveň dodal, že okrem župnej dotácie im pomohli aj sponzori a rodičia.
 
V Doľanoch išla päťtisícová župná dotácia na rekonštrukciu zatekajúcej strechy a tiež výmenu zariadenia. „Som rád, že aspoň čiastkovo sa podaril vyriešiť problém, lebo už nám zatekali triedy a neustále sme maľovali. Horší problém je ten, že kapacitne nám škôlka nestačí, potrebovali by sme rozšíriť triedy a nemáme jedinú slnečnú triedu,“ povedal starosta obce Doľany Jozef Mruškovič. V súčasnosti je v škôlke 32 detí. Ako dodáva starosta, aby aj kapacitne uspokojili všetkých žiadateľov, potrebovali by vybudovať minimálne dve slnečné triedy aj so sociálnym zariadením.
 
Projekt Naša škôlka – náš kraj prebieha už druhý rok. V tomto roku podporila župa 76 materských škôl dotáciami spolu vo výške 402 900 eur. V hlavnom meste to bolo 22 škôlok, v seneckom okrese 23, v malackom 20 a v pezinskom okrese 11 škôlok. BSK sa na tejto situácii podieľal v zmysle prijatého Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR). Nový PHSR umožňuje podporovať aj predškolské zariadenia a predškolskú výchovu.