Blindfriendly Štvrtok 9. 4. 2020 | Meniny má Milena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Školstvo


 

 

Združená stredná škola dopravná
Sklenárova 9, 821 09 Bratislava 2
tel.: 02/5341 3105
fax: 02/5341 2502
skola@zssd-ba.sk
www.zssd-ba.eu


Združená stredná škola drevárska
Pavlovičova 3, 821 04 Bratislava 2
tel.: 02/4333 7601
fax: 02/43410132
skola@drevarskaba.edu.sk
www.drevarska.edu.sk


Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
Sklenárova 7, 824 89 Bratislava 26
tel.: 02/5341 4615
fax: 02/5341 4857
al@zsssvba.sk
www.zsssvba.sk


Združená stredná škola chemická
Račianska 78, 836 02 Bratislava 33
tel.: 02/4424 8065
fax: 02/4425 7765
zssch@chemiraba.sk
www.chemiraba.sk


Združená stredná škola
Račianska 105, 831 02 Bratislava 3
tel.: 02/4445 9536
fax: 02/4463 1842
riaditel@zssracianska.sk
www.zssracianska.sk


Združená stredná škola polygrafická
Račianska 190, 835 26 Bratislava 35
tel.: 02/4488 4483
fax: 02/4488 5005
skola@polygraficka.sk
www.polygraficka.sk


Združená stredná škola potravinárska
Harmincova 1 841 01 Bratislava 42
tel.: 02/6436 4802
fax: 02/6436 6108
klimova.k@atlas.sk
www.soupharba.sk

 

Združená stredná škola záhradnícka
Bratislavská 44, 900 45 Malinovo
tel.: 02/4595 5181
fax: 02/4595 5086
zahradnicka-malinovo@stonline.sk
www.zahradnicka-malinovo.sk


Združená stredná škola poľnohospodárska
Ulica SNP č. 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: 02/4594 3321
fax: 02/4594 3062
zspos@nextra.sk
www.zsspoivanka.sk

Stredná odborná škola automobilová a podnikania
Kysucká 14, 903 01 Senec
tel.: 02/4592 4951
tel.: 02/4592 4893
fax: 02/4592 4958
zdruzena@centrum.sk
www.sossenec.edupage.org


Združená stredná škola potravinárska
Farského 9, 851 01 Bratislava 5
tel.: 02/6224 3610
fax: 02/6224 3638
farskeho@soupotr.sk
www.soupotr.sk


Združená hotelová akadémia
Mikovíniho 1, 831 02 Bratislava 2
tel.: 02/4445 5515
fax: 02/4425 4300
motovsky@zha.sk
www.zha.sk