Blindfriendly Utorok 20. 8. 2019 | Meniny má Anabela Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

11. ročník Celoštátnej súťaže v darčekovom balení

Z poverenia MŠVVaŠ SR organizovala SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava 11. ročník Celoštátnej súťaže v darčekovom balení s medzinárodnou účasťou pre žiakov stredných odborných škôl.

 
Z poverenia MŠVVaŠ SR  organizovala SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava  11. ročník Celoštátnej súťaže v darčekovom balení s medzinárodnou účasťou pre žiakov stredných odborných škôl.
Súťaž sa konala v priestoroch Domu kultúry Ružinov 20. marca 2014.
Súťaž organizačne zabezpečovala celoštátna komisia vytvorená na SOŠ OS Samuela Jurkoviča.
 
Predseda celoštátnej komisie – Ing. Tatiana Mókosová, riaditeľka školy
Organizačné zabezpečenie     - Ing. Iveta Šoltésová,  Katarína Vajgelová,  Lýdia Štolfová
 
Odborná hodnotiaca komisia pracovala v zložení:
Monika Pavlovská  – predseda OHK, výtvarníčka
Zuzana Važecká – výtvarníčka
Miroslav Sedláček  – podnikateľ
 
Cieľom súťaže je podporiť žiakov pri prezentácii svojich nápadov, praktických zručností, estetického cítenia a nových trendov v darčekovom balení.
 
Na súťaži sa zúčastnilo spolu 14 škôl – 10 škôl zo Slovenska a 4 školy z Českej republiky, s celkovým počtom 24 súťažiacich.
 
Témy súťaže:
Centrálnym heslom súťaže bolo: Tvoríme pre radosť iných
  • 1.      téma – zhotoviť darčekové balenie  na tému „Narodilo sa nám bábätko
  • 2.      téma – zhotoviť darčekové balenie na tému „Odmena pre šibača„

  • 3.      téma – zhotoviť ponuku dňa na tému „Tešíme sa do prírody“.

 

Odborná hodnotiaca komisia vyhlásila celkové poradie súťažiacich po všetkých troch súťažných témach – súťažiaci sa umiestnili v zlatom /1. – 3. miesto/, striebornom /4. – 15. miesto/, a v bronzovom pásme /16. – 24. miesto/.
 
V celkovom poradí /po spočítaní výsledkov za všetky 3 témy/ sa umiestnili:
  • miesto Štěpánek Michael /č.20/                    SOŠ HSO Nové Zámky   
  • miesto Gužíková Nikola /č.23/                      SOŠP Žilina
  • miesto   Buchtelová Kateřina /č.21/              SOU a SOŠ, SČMSD Znojmo 
                    
Okrem toho boli po každej súťažnej téme vyhodnotené najlepšie nápady a prebehlo hlasovanie verejnosti - cena sympatie k prvej súťažnej téme.
 
Víťazom verejného hlasovania sa stal Štěpánek Michael /č.20/, SOŠHSO Nové Zámky
 
Najlepší nápad v 1.téme Narodilo sa nám bábätko“ – Gužíková Nikola /č.23/
                                                                                        SOŠP Žilina
Najlepší nápad v 2. témeOdmena pre šibača“ – Buchtelová Kateřina /č.21/
                                                                               SOU a SOŠ SČMSD Znojmo                                                                          
Najlepší nápad v 3.témeTešíme sa do prírody“ – Štěpánek Michael /č.20/
                                                                                  SOŠHSO Nové Zámky
 
Každý člen hodnotiacej komisie hodnotil jednotlivé témy pridelením bodov v rozsahu 0 – 10 bodov. Kritéria hodnotenia boli nasledovné: časový limit, vystihnutie témy, nápaditosť,  tvorba dekorácie, výber obalového materiálu,  zručnosť, pevnosť, prenosnosť, estetický vzhľad.
 
 
Všetci súťažiaci obdržali hodnotné vecné ceny, ktoré boli zakúpené z prostriedkov MŠVVaŠ SR, z prostriedkov Rady rodičov pri SOŠ obchodu a služieb S.Jurkoviča a venované od sponzorov –  podnikateľov, s ktorými naša škola v rámci odbornej prípravy žiakov spolupracuje:
C & A
Humanic
DM drogerie markt
KIKA
New Yorker
Dve sestry Volkové
Lavender caffé
Peter Mišura – hodinárstvo
LIDL
VITAL Slovakia, s.r.o.
FEVAL, s.r.o.
 
 
Žiaci všetkých škôl predviedli vysokú zručnosť, nápaditosť a estetické cítenie pri realizácii svojich nápadov. Veríme, že táto súťaž bola pre nich dobrou motiváciou k neustálemu zlepšovaniu svojich odborných zručností a budovaniu si kladného vzťahu k svojej budúcej profesii.
                                                                                        
                                                                                       
                                                 
 
                                                     Ing.Šoltésová Iveta, Vajgelová Katarína, Štolfová Lýdia
                                                                                       organizačný výbor