Blindfriendly Pondelok 16. 9. 2019 | Meniny má Ľudomila Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

23. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti – triumf SOŠ, Farského v Bratislave

Stredoškolská odborná činnosť je dobrovoľná záujmová činnosť nadaných študentov gymnázií a stredných odborných škôl. Je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí, skúseností a talentu mladých ľudí. Vyhlasovateľom každoročnej súťažnej prehliadky SOČ je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a odborným garantom je Štátny inštitút odborného vzdelávania.

 
Pre Strednú odbornú školu, Farského 9, Bratislava je každoročná súťažná prehliadka SOČ už tradíciou.
 
Školské kolo SOČ sa konalo 21. marca 2013, na ktorom obhajovalo sedem študentov spolu štyri práce. Obsah prác plne zodpovedalo zameraniu strednej odbornej školy. Konzultantmi jednotlivých súťažných prác boli skúsení učitelia odborných predmetov.
 
Súťažné práce:
 Meno a priezvisko
Trieda
Názov práce
Odbor
Konzultant
Dominika Matejovičová
Daniel Jurík
4.MA
4.MA
 
Renesancia jačmeňa
07 – Pôdohospodárstvo
Ing. G. Sládečková
Patrik Kuruc
 
2.A
Kvalita mäkkých mäsových výrobkov s mäsovou zložkou a nemäsovými náhradami
03 – Chémia, potravinárstvo
Ing. F. Krátky
Dana Simonová
Lucia Petrášová
4.MA
Diétne stravovanie bez lepku
08 – Hotelierstvo, gastronómia a cestovný ruch
Ing. B. Šuhajdová
Nikola Gromová
Beáta Foldiová
3.MB
Prídavné látky v potravinárstve
03 – Chémia a potravinárstvo
Ing. G. Dubová
 
Na krajskom kole SOČ sme boli aj tento školský rok veľmi úspešní:
Renesancia jačmeňa                     1. miesto vo svojom odbore,
 
Diétne stravovanie bez lepku“       2. postupové miesto,
 
Kvalita mäkkých mäsových
výrobkov s mäsovou zložkou a
 nemäsovými náhradami“               
mimoriadne ocenenie.
 
Umiestnené práce SOČ nás následne reprezentovali v celoslovenskej prehliadke SOČ, ktorá sa konala v dňoch 25. až 27. mája 2013 v Nových Zámkoch.
 
Tento rok sme boli mimoriadne úspešní.
V odbore 08 - Hotelierstvo, gastronómia a cestovný ruch naše študentky obsadili 1. miesto a získali mimoriadnu cenu – účasť na EXPO - SCIENCE INTERNATIONAL (Celosvetové vedecké fórum mladých), ktorý sa bude konať v ABU Dhabi od 13.  do 19. septembra.
 
Práca „Renesancia jačmeňa“ obsadila na celoslovenskej prehliadke
3. miesto.
 
Sme radi, že naša škola napriek súčasnej neľahkej situácii v školstve, stále drží latku odbornej úrovne na vysokej priečke. Vedenie školy vytvára pre mimoškolskú činnosť žiakov veľmi dobré podmienky a študenti cítia túto podporu na každom kroku.
 
 
                  Ing. Gabriela Sládečková, koordinátor SOČ