Blindfriendly  20. 10. 2019 | Meniny má Vendelín Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

85. výročie ŠUPky

Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave je najstaršou výtvarnou umeleckou školou na Slovensku. Jej predchodkyňou bola ŠUR – Škola umeleckých remesiel. Zriaďovateľom školy bola Obchodná a priemyselná komora mesta Bratislavy. Zakladateľom, organizátorom a riaditeľom ŠUR sa stal Josef Vydra, historik, teoretik umenia a pedagogiky, etnograf a školský inšpektor pre kreslenie. Spolu s ním tu svoje skúsenosti a schopnosti odovzdávali vynikajúci, prevažne mladí výtvarníci z Čiech a Slovenska, ako napr. Ľudovít Fulla, Mikuláš Galanda, Zdeněk Rossman, Jaromír Funke, Júlia Horová, Karel Plicka a mnohí ďalší.

 
ŠUR získala v kontexte slovenskej kultúry 20. storočia významné miesto ako centrum nových moderných ideí, koncentrovali sa tu najnovšie princípy úžitkovej aj voľnej tvorby. Na pôde ŠUR sa konali prednášky aj výstavy významných zahraničných hostí. Mnohí z nich boli priamo previazaní s nemeckým Bauhausom, vtedy najaktuálnejším trendom v umení, dizajne a architektúre.
Nástupom II. svetovej vojny bola činnosť školy zastavená. Po vojne v roku 1946 zriadilo Povereníctvo školstva a osvety Umelecko-priemyselnú školu v budove na Palisádach, ktorej štruktúra prechádzala rôznymi zmenami, rovnako aj názov od štátnej „Umelecko-priemyselnej školy“, neskôr „Vyššia škola umeleckého priemyslu“, od roku 1953 „Škola umeleckého priemyslu“ - ŠUP, v roku 1961 „Stredná škola umeleckého priemyslu“ a od začiatku 90. rokov nesie škola názov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru“.
Táto škola počas svojej existencie prešla mnohými zmenami. Možnosti učiteľov často záviseli od politickej situácie. Napriek mnohým tlakom, najmä v 50. a 70. rokoch, bola škola vždy ostrovom slobody a tvorivého myslenia. Celkovú atmosféru ako aj podobu vyučovania formovali predovšetkým jednotlivé osobnosti učiteľov, ktorí boli aj absolventmi ŠURky ako napríklad  Martin Brezina, František Kožehuba, Jozef Chovan, Viktor Kubal, Rudolf Hornák, ďalej aj Miroslav Fikari, Teodor Lugs, Ambróz Pajdlhauser, Ludvík Korkoš, nezabudnuteľný Rudolf Fila, Ján Berger, Fridrich Moravčík, Gabriel Štrba, Štefan Belohradský, Ladislav Šichman, Jural Gavula, Ivica Vidrová-Langerová, Gabriela Luptáková, Mária Nemčeková-Chmeliarová, Milota Havránková, Fero Tomík, Michal Zdravecký, Jozef Dusík, Jano Krížik, Vladimír Kordoš, Milan Bočkay, Marián Meško, Marián Mudroch, Marko Huba, Ján Gazdík, Judita Csáderová, Ján Šicko a mnoho ďalších. Veľkou osobnosťou školy bol dlhoročný riaditeľ a učiteľ Jozef Brimich. Osobnosti učiteľov dokázali v rozmanitých podmienkach vytvárať inšpiratívne prostredie pre žiakov a ukázalo im možnosti budúcej tvorby.
O kvalite školy môže vypovedať menoslov absolventov a ich uplatnenie vo výtvarnej praxi a v živote. Mnohí absolventi z obdobia všetkých dekád histórie školy sú mimoriadne úspešní v rôznych oblastiach kultúrneho života, nielen vo výtvarnom umení, ale aj vo filme, divadle, architektúre, dizajne a inde. Škola umožnila a aj umožňuje získať okrem povinných poznatkov predovšetkým všeobecný rozhľad v umení a kultúre, čo umožňuje široký záber možností uplatnenia jej absolventov.
Výstava pri príležitosti 85. výročia založenia školy v ZOYA Museum ELESKO od 6.9.2015 do 28.10.2015 je výberom z tvorby významných absolventov zo všetkých generácií. Na výstave budú zastúpení napríklad Albín Brunovský, Erna Masarovičová, Jozef Jankovič, Andrej Rudavský, Anton Cepka, Vladimír Gažovič, Stanislav Filko, Július Koller, Juraj Jakubisko, Jozef Bednárik, Juraj Herz, Vladimír Havrilla, Ján Berger, Ľudovít Hološka, Juraj Gavula, Zora Pallová, Ľubomír Longauer, Peter Roller, Milota Havránková, Tono Stano, Miro Švolík, Tatiana Hojčová, Daniel Brunovský, Svetozár Ilavský, Danile Brogyányi, Jozef Giertli-Danglár, Katarína Kissoczyová, Júlia Sabová, Emöke Vargová, Pavol Hlôška, Ašot Haas, Dorota Sádovská, Michal Černušák a veľa ďalších.