Blindfriendly Pondelok 14. 10. 2019 | Meniny má Boris Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Akcia PSN - Práci sa nevyhýbaj!

 Dňa 31. 3. 2017 sa uskutočnila školská akcia na zveľadenie okolia SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča v Bratislave.

 

Dňa 31. 3. 2017 sa na podnet členov školského parlamentu M. Simanovej a N. Špergerovej z III. MA triedy uskutočnila školská akcia na zveľadenie okolia našej školy – SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča v Bratislave.
Po tretej vyučovacej hodine sa všetci žiaci zhromaždili vo vestibule a odtiaľ sa s plným elánom a  náradím v rukách vybrali na školský dvor, s cieľom vyčistiť  jeho okolie. Budova školy bola znečistená amatérskymi grafitmi nie najkrajšieho vzhľadu, čo sa našim žiakom nepáčilo, preto sa  rozhodli uskutočniť túto akciu.
Na školskom dvore bolo veľa práce, zišla sa každá pomocná ruka. Zdatní chlapci sa pustili do rozoberania starých skríň a nábytku, ktoré sa odvezú do zberného dvora.  V okolí školy sa našlo aj miesto, kde bolo potrebné ostrihať kríky, vyzbierať odpadky, medzi ktorými boli aj nebezpečné predmety.
Šikovné dievčatá sa postarali o tú ľahšiu prácu. Vzali do rúk hrable, metly, vrecia, rukavice a pohrabali lístie, ohorky od cigariet a vyzbierali odpad a plastové fľaše.
Žiaci tretieho ročníka sa podujali na odstránenie spomínaných grafitov, čím ušetrili prácu pánovi školníkovi. Celkovo sa do tejto úspešnej akcie zapojilo 5 tried (I.DA, I. MA, I. MB, II. MA a III. MA), za čo im patrí veľká vďaka.
„Pani riaditeľke Ing. Tatiane Mókosovej chceme touto cestou veľmi pekne poďakovať za to, že nám umožnila tento projekt uskutočniť a prispieť tým k čistote a kráse okolia školy“ – dodala M. Simanová a N. Špergerová z III. MA triedy – „a veríme, že žiaci budú natoľko disciplinovaní, že nebudú znečisťovať okolie svojej školy“.