Blindfriendly Piatok 26. 4. 2019 | Meniny má Jaroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Celoštátna súťaž v darčekovom balení s medzinárodnou účasťou pre žiakov stredných odborných škôl s mottom „Tvoríme pre radosť iných“.

 SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava

 

Z poverenia MŠVVaŠ SR organizovala SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava 15. ročník Celoštátnej súťaže v darčekovom balení s medzinárodnou účasťou pre žiakov stredných odborných škôl s mottom „Tvoríme pre radosť iných“.
Súťaž sa konala v priestoroch Domu kultúry Zrkadlový háj 21. marca 2018.
Súťaž organizačne zabezpečovala celoštátna komisia vytvorená na SOŠ OS Samuela Jurkoviča.

Predseda celoštátnej komisie – Ing. Tatiana Mókosová, riaditeľka školy
Organizačné zabezpečenie - Ing. Iveta Šoltésová, Katarína Vajgelová, Lýdia Štolfová

Odborná hodnotiaca komisia pracovala v zložení:
Monika Pavlovská, predseda OHK, výtvarníčka
Miroslav Sedláček, podnikateľ
Zuzana Važecká, podnikateľka

Cieľom súťaže je podporiť žiakov pri prezentácii svojich nápadov, praktických zručností, estetického cítenia a nových trendov v darčekovom balení.

Na súťaži sa zúčastnilo spolu 13 škôl – 11 škôl zo Slovenska a 2 školy z Českej republiky, s celkovým počtom 22 súťažiacich.
Témy súťaže:
1. téma – zhotoviť darčekové balenie na tému „Životné jubileum„
2. téma – zhotoviť darčekové balenie na tému „Balíček pre čakajúceho zákazníka„
3. téma – zhotoviť ponuku dňa na tému „Firma, v ktorej vykonávam odborný výcvik“

Odborná hodnotiaca komisia vyhlásila celkové poradie súťažiacich po všetkých troch súťažných témach – súťažiaci sa umiestnili v zlatom /1. – 5. miesto/, striebornom /6. – 12. miesto/, a v bronzovom pásme /13. – 22. miesto/.

V celkovom poradí /po spočítaní výsledkov za všetky 3 témy/ sa umiestnili:
1. miesto Kontríková Lucia /č.20/ SOŠ obchodu a služieb, Čadca
2. miesto Hrubešová Jana /č.10/ SŠO a VOŠ České Budějovice
3. miesto Bugáňová Klára /č.13/ SOŠ HSaO Nové Zámky


Okrem toho boli po každej súťažnej téme vyhodnotené najlepšie nápady:

Najlepší nápad v 1.téme „Životné jubileum„ – Gondová Anna /č.1/
HA Liptovský Mikuláš

Najlepší nápad v 2. téme „Balíček pre čakajúceho zákazníka“ – Ságová Vanesa /č.16/
SOŠ potravinárska, Nitra

Najlepší nápad v 3.téme „Prezentácia firmy“ – Hrubešová Jana /č.10/
SŠO a VOŠ České Budějovice

Každý člen hodnotiacej komisie hodnotil jednotlivé témy pridelením bodov v rozsahu 0 – 10 bodov. Kritéria hodnotenia boli nasledovné: časový limit, vystihnutie témy, nápaditosť, tvorba dekorácie, výber obalového materiálu, zručnosť, pevnosť, prenosnosť, estetický vzhľad.

Všetci súťažiaci obdržali hodnotné vecné ceny, ktoré boli zakúpené z prostriedkov MŠVVaŠ SR, z prostriedkov Rady rodičov pri SOŠ obchodu a služieb S.Jurkoviča a venované od sponzorov – zamestnávateľov, s ktorými spolupracuje naša škola v rámci odbornej prípravy žiakov v SDV:
dm drogerie markt, Tesco Stores, Humanic, LIDL, BILLA, Kaufland, NAY elektrodom

Žiaci všetkých škôl predviedli vysokú zručnosť, nápaditosť a estetické cítenie pri realizácii svojich nápadov. Veríme, že táto súťaž bola pre nich dobrou motiváciou k neustálemu zlepšovaniu svojich odborných zručností a budovaniu si kladného vzťahu k svojej budúcej profesii.


Ing.Šoltésová Iveta
predseda organizačného výboru