Blindfriendly Utorok 28. 1. 2020 | Meniny má Alfonz Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Cena Ferdinanda Píseckého 2012

 V piatok 18. mája 2012 bola v budove Pedagogickej a kultúrnej akadémie v Modre počas rozlúčky maturantov slávnostne udelená Cena Ferdinanda Píseckého 2012.

 
Tento rok je nositeľkou prestížnej ceny študentka Patrícia Turcárová z odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Udelenie ceny vyhlásila PhDr. Elena Dugovičová, vnučka F. Píseckého, ktorá bola aj prvou gratulantkou. P. Turcárová (na foto v strede) bola ocenená za reprezentovanie školy, účinkovanie v benefičných koncertoch, dobrý prospech a tiež za ľudskosť a slušnosť. Ocenenie v podobe diplomu, finančného a vecného daru odovzdali riaditeľka PaKA Modra Mgr. J. Bachanová a pedagógovia PaedDr. A. Herceg a Mgr. P. Šima-Juriček.
Cenu, ktorá má morálne oceňovať prístup študenta 4. ročníka k vzdelávaciemu procesu a mimoškolským aktivitám, humanitu, charakter a šírenie dobrého mena školy udeľuje PaKA Modra od roku 2009. Cena nesie meno niekdajšieho riaditeľa Učiteľského ústavu v Modre a pobočníka M. R. Štefánika. Má byť živou spomienkou na významnú osobnosť dejín školy a mesta. Doterajšími nositeľkami Ceny Ferdinanda Píseckého sú: L. Žitná, Z. Tóthová, E. Hřebačková. Za finančnú podporu ocenenia ďakujeme nášmu každoročnému donorovi pani PhDr. E. Dugovičovej a rodičovskému združeniu.
 
 A.Herceg