Blindfriendly Piatok 24. 1. 2020 | Meniny má Timotej Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Dejepisná súťaž študentov gymnázií opäť aj v Bratislavskom samosprávnom kraji

Dejepisná súťaž študentov gymnázií, ktorú organizuje pán Mgr. Miroslav Stulák z Gymnázia Cheb je už dlhé roky najväčším stretnutím stredoškolských študentov – historikov v Českej a Slovenskej republike.

 

Súťaž sa koná každoročne od roku 1992, zúčastňujú sa jej trojčlenné študentské tímy, ktoré prezentujú v písomných testoch svoje vedomosti z histórie.

V tomto ročníku budú súťažiaci prezentovať svoje vedomosti o období od 9. mája 1945 do 31. decembra 1948 (Od diktatúry k diktatúre).

Záštitu nad súťažou pravidelne preberajú najvyšší ústavní činitelia Českej republiky a Slovenskej republiky.

Na finančnom zabezpečení stretnutia mladých historikov sa okrem mnohých firiem a podnikateľov podieľajú aj členovia vlády ČR, členovia Poslaneckej snemovne a Senátu ČR, mestské a krajské úrady Českej republiky, ako aj predstavitelia vlády Slovenskej republiky a poslanci Národnej rady Slovenskej republiky.
Väčšina takto získaných peňazí sa použije na zakúpenie publikácií s historickou tematikou pre všetkých účastníkov súťaže.

Keďže aj tento ročník súťaže sa koná s podporou Bratislavského samosprávneho kraja, krajské kolo sa uskutočnilo  6. apríla 2016 v priestoroch rokovacej sály Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, Bratislava (v uvedenom termíne prebiehajú  krajské kolá vo všetkých 22 krajoch ČR a SR).

Z krajských kôl postúpi tradičný počet 75 gymnázií, ktoré sa stretnú v novembri  v Chebe.

Do súťaže sa v našom kraji prihlásilo 7 gymnázií – Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava, Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, Bratislava, Gymnázium, Metodova 2, Bratislava, Gymnázium, Bilíkova 24, Bratislava, Súkromné gymnázium, Česká 10, Bratislava, Gymnázium, Bachova 4, Bratislava, Spojená škola Sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava (v minulom roku to bolo 11 gymnázií), z toho 2 gymnáziá v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

Výsledky:
1. Gymnázium, Grӧsslingová 18, Bratislava – 117 bodov
2. Gymnázium, Bilíkova 24, Bratislava – 98 bodov
3. Spojená škola Sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava – 78 bodov
4. Škola pre mim. nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, Bratislava – 77 bodov
5. Gymnázium, Metodova 2, Bratislava – 55 bodov
6. Súkromné gymnázium, Česká 10, Bratislava – 44 bodov
7. Gymnázium, Bachova 4, Bratislava – 41 bodov
(maximálny počet bodov – 159)

Do Chebu postupujú prvé dve gymnáziá. Blahoželáme!