Blindfriendly Streda 24. 4. 2019 | Meniny má Juraj Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Dejepisná súťaž študentov gymnázií v tomto roku aj v Bratislavskom samosprávnom kraji

Dejepisná súťaž študentov gymnázií, ktorú organizuje pán Mgr. Miroslav Stulák z Gymnázia Cheb je už dlhé roky najväčším stretnutím stredoškolských študentov – historikov v Českej a Slovenskej republike.

 
Súťaž sa koná každoročne od roku 1992, zúčastňujú sa jej trojčlenné študentské tímy, ktoré prezentujú v písomných testoch svoje vedomosti z histórie.
 
V tomto ročníku budú súťažiaci prezentovať svoje vedomosti o období prvej a druhej Československej republiky, to je od 28. októbra 1918 do 15. marca 1939.
 
Záštitu nad súťažou pravidelne preberajú najvyšší ústavní činitelia Českej republiky a Slovenskej republiky.
 
Do jedného z kôl súťaže sa organizátorom darí zapájať prostredníctvom veľkoplošnej obrazovky aj významné osobnosti z obidvoch republík, napríklad významných umelcov - Zdeňka Svěráka, Marka Ebena, Viktora Preissa, Karla Gotta, Magdu Vášáryovú, Štefana Kvietika, športovcov - Jana Železného, Báru Špotákovú, Iva Viktora, Jozefa Golonku, ale aj politických činiteľov - Miloša Zemana a Ivana Gašparoviča.
 
Súťaže sa pravidelne zúčastňujú mnohí renomovaní historici, odbornými garantmi tohto ročníka sú českí historici prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., doc. Mgr. Jaroslav Šebek, PhD. a významný slovenský historik prof. PhDr. Roman Holec, CSc.
 
Na finančnom zabezpečení stretnutia mladých historikov sa okrem mnohých firiem a podnikateľov podieľajú aj členovia vlády ČR, členovia Poslaneckej snemovne a Senátu ČR, mestské a krajské úrady Českej republiky a v tomto ročníku sa po prvýkrát finančne zapojili aj predstavitelia vlády Slovenskej republiky a poslanci Národnej rady Slovenskej republiky.
Väčšina takto získaných peňazí sa použije na zakúpenie publikácií s historickou tematikou pre všetkých účastníkov súťaže.
 
Keďže tento ročník súťaže sa koná aj s podporou Bratislavského samosprávneho kraja, krajské kolo sa uskutoční  9. apríla 2014 v priestoroch rokovacej sály Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, Bratislava a začína sa o 10, 00 hod. Do súťaže sa v našom kraji prihlásilo 6 gymnázií – Gymnázium, Hubeného23, Bratislava, Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava, Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2, Bratislava, Gymnázium, Metodova 2, Bratislava, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava.
 
V uvedenom termíne – v stredu 9. apríla 2014 sa uskutočnia krajské kolá vo všetkých 22 krajoch ČR a SR, do ktorých sa prihlásilo celkom 266 gymnázií z obidvoch republík. Z týchto krajských kôl postúpi tradičný počet 75 gymnázií, ktoré sa stretnú 20. novembra 2014 v Chebe.